🔴افزایش محکومیت حبس رحیم محمدپور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز

شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی, “رحیم محمدپور”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز را با افزایش حکم دادگاه بدوی به ۱۳ سال و ۳ ماه محکوم کرده است. وی پیش از این از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 
به گزارش حقوق بشر در ایران, “رحیم محمدپور”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز که پیش از این از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات؛ “عضویت در گروههای معاند نظام”, “توهین به رهبری”, “توهین به روح الله خمینی”, “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده بود, پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و بررسی پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی محکومیت وی از ۱۰ سال به ۱۳ سال و ۳ ماه افزایش پیدا کرد. از مجموع حکم صادره براساس ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی…

🔆https://humanrightsinir.org/rahimmohamadpour/


@Consciousness_Justice ادمین💠