🔴محکومیت رحیم غلامی, شاعر و نویسنده به حبس تعزیری

شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل طی حکمی رحیم غلامی, فعال ملی مدنی و شاعر و نویسنده اهل اردبیل را از بابت اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸, رحیم غلامی, فعال ملی مدنی و شاعر و نویسنده اهل اردبیل, از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر از بابات اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره به وی ابلاغ شده است. 
جلسه رسیدگی به پرونده رحیم غلامی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه سالجاری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی خدادادی” از بابت اتهامات؛ “عضویت در تشکیلات گاماج”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی”  که البته اتهام “عضویت در تشکیلات گاماج” اخیرا به اتهامات رحیم غلامی اضافه شده…

🔆https://humanrightsinir.org/mahkomeyat-7/


@Consciousness_Justice ادمین💠