🔴برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

روز جاری,  در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف کشور که با هدف دستیابی به خواستها و حقوق شهروندی به حق آنها صورت میگیرد, شماری از بازنشستگان کشوری در تهران، جمعی از عکاسان و صاحب صنف عکاسی در یزد، گروهی از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج طی دو روز متوالی و تعدادی از دانش آموختگان حقوق در تهران، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور را در بر میگیرد, شماری از بازنشستگان کشوری، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان مجلس در تهران، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
معترضات مطالبات خود را…

🔆https://humanrightsinir.org/tajamoateterazi-20/


@Consciousness_Justice ادمین💠