🔴جلسه دادرسی توحید امیر امینی و کیانوش اصلانی برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “توحید امیر امینی” و “کیانوش اصلانی”, دو تن از فعالان ملی مدنی محبوس در زندان اوین روز گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جلسه ابلاغ کیفرخواست برای این ۲ فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه مذکور برگزار شده بود و به هر ۲ نفر آنها یک نسخه کپی شده از کیفرخواست تحویل گردید. 
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, “توحید امیر امینی” و “کیانوش اصلانی”, دو تن از فعالان ملی مدنی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” با حضور هر ۲ نفر این افراد و کارشناسان وزارت اطلاعات برگزار شد. این ۲ فعال ملی مدنی از اسفندماه ۱۳۹۷ در زندان اوین و تحت بازداشت بسر می برند. مضمون کیفرخواست صادره برعلیه این ۲ فعال ملی مدنی از بابت پخش تراکت هائی با مضامین نقش زبان…

🔆https://humanrightsinir.org/mohakemeh-26/


@Consciousness_Justice ادمین💠