🔴برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، با توجه به گسترش نارضایتی شهروندان در شهرهای مختلف ایران از موارد مختلف نقض حقوق شهروندی در بسیاری از زمینه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که در راستای مطالبات به حق این شهروندان, جمعی از کارگران شهرداری بروجرد و جمعی از کارکنان شرکت کاوشگران در معدن ۵ گل گهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پیام، روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸؛ در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور را در بر میگیرد, جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض بلاتکلیفی بازنشستگان مقابل اداره تامین اجتماعی و دفتر امام جمعه این شهر دست به تجمع زدند.معترضان می گویند، تاکنون گفته می‌شد به دلیل عدم پرداخت دو ماه…

🔆https://humanrightsinir.org/tajamoaateterazi-18/


@Consciousness_Justice ادمین💠