«حقوق بشر در ایران»
55K subscribers
894 photos
512 videos
3 files
1.06K links
🔷️ حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران 🔷️👤 @Humanrightsinir ارتباط با ادمین 🚹

📧 Info@Humanrightsinir.org ایمیل آدرس 📬

🌐 https://Humanrightsinir.org وبسایت 🌍
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 حقوق بشر در ایران - روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پرستاران و کادر بهداشت درمان مرکز قلب تهران در محوطه این مرکز درمانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

🔵 این پرستاران با برگزاری تجمع مذکور نسبت به متناسب نبودن میزان حقوق ماهیانه آنها با سطح تورم جاری کشور اعتراض کردند.

🔵 آنها همچنین با سر دادن شعار《سختی کار سختی کار》خواستار افزایش میزان حقوق ماهیانه و سایر مزایای شغلی خود هستند.‌کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️

🆔️ @Humanrightsinir1

ارتباط با ادمین ↙️

🆔 @Humanrightsinir
پزشک_سوئدی_ایرانی_قربانی_گروگان‌گیری_و_در_خطر_اعدام_تلافی‌‌جویانه.pdf
434 KB
🔴 فایل گزارش جامع سازمان عفو بین‌الملل در خصوص وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام و محبوس در زندان اوین.