چهارشنبه , ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
چهارشنبه, دسامبر 6

لقمان پیشیار به حبس تعزیری محکوم شد

21
0
حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۲، لقمان پیشیار، توسط قاضی دادگاه انقلاب بوکان به حبس تعزیری ...
بارگذاری بیشتر
بارگذاری بیشتر
بارگذاری بیشتر
بارگذاری بیشتر
بارگذاری بیشتر
بارگذاری بیشتر
بارگذاری بیشتر