حقوق بشر در ایران – سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی است که با تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر, میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونها در زمینه افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت میکند.

این مجموعه، که از فعالین حقوق بشر مستقل تشکیل شده در مرداد سال ۱۳۹۴ مصادف با آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است.

جنبش های اجتماعی پرشور در ایران ، از جمله جنبش های زنان، دانشجویان ،کارگران، شجاعانه در یک فضای غیر آزاد و غیر دموکراتیک فعالیت می کنند و تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار دارند. فعالین حقوق بشر در ایران از همبستگی و توجه بین المللی استقبال کرده و به فوریت به آن نیاز دارند و این فعالیتها برای حمایت موثرتر جامعه مدنی بین المللی و نهادهای بین دولتی باید تقویت و تحکیم شوند.

حقوق بشر در ایران در همکاری با  فعالان حقوق بشر و  فعالان مدنی در داخل ایران بوده و تلاش دارد تا با افشاگری از موارد نقض حقوق بشر در ایران را با اخباری از قبیل اعدامها، اجرای مجازاتهای بی‌رحمانه نظیر قطع عضو، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران، نقض آزادی بیان و محرومیت از حقوق شهروندی و همچنین محرومیت شهروندان از دادرسی عادلانه و سایر موارد را به منظور جلب توجه افکار عمومی و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به مسئله نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب گسترده شهروندان در ایران، منعکس کند.

این گروه تنها با تکیه به منابع داوطلب در داخل و خارج از ایران اخبار سرکوب آزادیهای مدنی و نقض حقوق پایه ای شهروندان در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی را گزارش می کند.

همچنین اخباری از وضعیت زندانیان سیاسی و فعالین مدنی و فعالان حقوق بشر را بازتاب می‌دهد که فعالین و منابع با ریسک بسیار زیاد از داخل زندانها به دست می آورند. این فعالین از هیچ پشتوانه یا امکانات خاص برخوردار نیستند و تنها با انگیزه دستیابی به ایرانی عاری از شکنجه و اعدام و سیار موارد نقض حقوق بشر که در آن آگاهی و عدالت در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد، تلاش میکنند.
همانطور که در مضمون فعالیتهای این وبسایت نمایان است این مجموعه با هدف حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران قدم در عرصه مبارزه مدنی نهاده است.

    حقوق بشر در ایران    

حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران