• می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به  « info@humanrightsinir.org »  یا از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

     ارتباط با ما در کانال تلگرام:

  HumanRightsinir@    

     تماسهای شما می‌تواند مرتبط با موارد زیر باشد: 

  •  گزارش در خصوص بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت خانواده های آنها.
  • جهت حمایت رسانه ای از زندانیان و بازداشت شدگان عقیدتی و سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران.
  • آگاهی رسانی در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران.
  • دریافت اخبار و گزارش از سراسر ایران در مورد رویدادهای حقوق بشری از قبیل: بازداشت، سرکوب، نقض حقوق کودکان ، نقض حقوق زنان ، محیط زیست و غیره پذیرای خبر می‌باشیم.