•                  
یک شنبه , ۰۵ بهمن , ۱۳۹۹
یکشنبه, ژانویه 24

آزادی ۳ شهروند اهل سنت ساکن شوشتر پس از ۲ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه

0
231

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مسلم زغيبي, صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند اهل سنت ساکن اهواز پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی ۲ ساله در بازداشت هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مسلم زغيبي – فرزند: طعمه، صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند اهل سنت اهل شهرستان شوشتر و بلاتکلیف در زندان مرکزی این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی ۲ ساله هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مسلم زغيبي, صاحب كراسي و حسین عگبي, سه نفر از شهروندان اهل سنت ساکن شوشتر که از سال ۱۳۹۷ در بازداشت و تحت بازجوئی بودند پس از تمام شدن بازجوئی و نگهداری در شرایط بلاتکلیف به مدت ۲ سال با تودیع وثیقه هایی با مبالغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند”. 

دحیمی در تشریح اتهام تفهیم شده به این ۳ دگراندیش مذهبی افزود: “پس از بازجوئی اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر وهابیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. این اتهام پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای افرادی که مذهبشان را از شیعه به اهل سنت تغییر می دهند نسبت داده می شود”. 

در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۷, صاحب کراسی, مسلم زغیبی و حسین عگبی, به اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق نشر وهابیت و اقدام علیه امنیت ملی  تفهیم اتهام شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب شوش با ۲ اتهام مذکور بررسی و پس از گذشت یک سال از تاریخ دادرسی هیچگونه حکمی برای این افراد صادر نشده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هامحرومیت اهل سنت از حقوق شهروندیمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اهل سنت در ایرانمدارس علوم دینی اهل سنت در ایرانمسلم زغیبیمسلم زغیبی اهل سنتنقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرنقض حقوق پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق پیروان ادیاننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق اهل سنت در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندان اهل سنتوها بی گریوهابیتپیروان اهل تسننپیروان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنتپیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت خوزستانپیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیپیروان سنی مذهب در ایرانپیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان سایر ادیان در ایرانآزادی بیا تودیع قرار وثیقهآزادی با تودیع قرار وثیقهاقلیت اهل تسنناقلیت اهل تسنن در ایراناقلیت اهل سنتاقلیت اهل سنت در ایراناقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایراناهل سنتاهل سنت ایراناهل سنت خوزستاناهل سنت در ایراناهل سنت در جمهوری اسلامیاهل سنت در خوزستاناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایراناعدام زندانیان اهل سنت در ایرانبازداشت شهروندان اهل سنت در ایرانتودیع قرار وثیقهتودیع قراروثیقهحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق شهروندیحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی درایرانحبیب الله جمشیدی اهل سنت در ایرانحسین عگبیدادگاه انقلاب شوشترزندانیان اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایرانسرکوب فعالان مذهبی اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب اهل تسننسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن در جمهوری اسلامیسرکوب اهل سنتسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب زندانیان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهدانشهروندان اهل سنت در ایرانشهرستان شوششهرستان شوشترصاحب کراسیصاحب کراسی اهل تسننصاحب کراسی اهل سنت

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: