•                  
سه شنبه , ۰۸ مهر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, سپتامبر 29

آزادی ۳ شهروند اهل سنت ساکن شوشتر پس از ۲ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه

0
101

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مسلم زغيبي, صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند اهل سنت ساکن اهواز پس از اتمام مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی ۲ ساله در بازداشت هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مسلم زغيبي – فرزند: طعمه، صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند اهل سنت اهل شهرستان شوشتر و بلاتکلیف در زندان مرکزی این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی ۲ ساله هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مسلم زغيبي, صاحب كراسي و حسین عگبي, سه نفر از شهروندان اهل سنت ساکن شوشتر که از سال ۱۳۹۷ در بازداشت و تحت بازجوئی بودند پس از تمام شدن بازجوئی و نگهداری در شرایط بلاتکلیف به مدت ۲ سال با تودیع وثیقه هایی با مبالغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند”. 

دحیمی در تشریح اتهام تفهیم شده به این ۳ دگراندیش مذهبی افزود: “پس از بازجوئی اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر وهابیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. این اتهام پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای افرادی که مذهبشان را از شیعه به اهل سنت تغییر می دهند نسبت داده می شود”. 

در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۷, صاحب کراسی, مسلم زغیبی و حسین عگبی, به اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق نشر وهابیت و اقدام علیه امنیت ملی  تفهیم اتهام شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب شوش با ۲ اتهام مذکور بررسی و پس از گذشت یک سال از تاریخ دادرسی هیچگونه حکمی برای این افراد صادر نشده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هاحقوق بشراقلیتهای مذهبیاهل سنتاهل سنت ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانحقوق بشر در ایرانپیروان سایر ادیانحقوق شهروندیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرشهرستان شوشنقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانپیروان اهل سنتحقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانحقوق شهروندی در ایراناهل سنت در ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانتودیع قرار وثیقهسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب اقلیتهای مذهبیحقوق شهروندی درایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامینقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسننمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق پیروان ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان اهل سنت در ایرانسرکوب اهل سنتسرکوب اهل تسننآزادی بیا تودیع قرار وثیقهنقض حقوق شهروندی اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیحقوق اقلیتهای مذهبیسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانشهرستان شوشترمحرومیت اهل سنت از حقوق شهروندیسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهداننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراننقض حقوق اهل سنت در ایرانآزادی با تودیع قرار وثیقهمدارس علوم دینی اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب فعالان مذهبی اهل سنتسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایراناقلیتهای دینی در ایرانتودیع قراروثیقهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیپیروان سنی مذهب در ایراناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانزندانیان اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایراناهل سنت در جمهوری اسلامینقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایراناقلیت اهل سنتاقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب زندانیان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اهل تسنن در جمهوری اسلامیحبیب الله جمشیدی اهل سنت در ایرانبازداشت شهروندان اهل سنت در ایراناقلیت اهل سنت در ایراناقلیت اهل تسنن در ایراناعدام زندانیان اهل سنت در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایراناهل سنت در خوزستاننقض حقوق شهروندان اهل سنتنقض حقوق شهروندان اهل تسننپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیصاحب کراسیمسلم زغیبیحسین عگبیاهل سنت خوزستانپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنت خوزستانصاحب کراسی اهل سنتصاحب کراسی اهل تسننمسلم زغیبی اهل سنتدادگاه انقلاب شوشتروهابیتوها بی گری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: