•                  
یک شنبه , ۲۸ دی , ۱۳۹۹
یکشنبه, ژانویه 17

گزارشی از وضعیت ۳ زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان قائن

0
125

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، عدنان عچرش، عادل مرئی و حسین عامری، سه شهروند اهل سنت ساکن محله گرانه « پاستوریزه » اهواز و محبوس در زندان مرکزی شهرستان قائن در حال تحمل حبس تعزیری توام با تبعید خود هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، عدنان عچرش – متولد: ۱۳۵۵، عادل مرئی – متولد: ۱۳۵۶ و حسین عامری – متولد: ۱۳۵۹، هر سه  شهروند اهل اهواز و از دگراندیشان مذهبی به اتهام تغییر مذهب از شیعه به اهل سنت از مهر ماه سال ۱۳۹۴، هر یک به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان قائن محکوم و در حال تحمل این دوران هستند. 

براساس اعلام خانواده این ۳ زندانی عقیدتی: “هیچ ارتباطی با آنها نداریم مگر اينكه آنها تماس بگیرند و با توجه به اينكه شهر قائن از اهواز بيش از ۱۴۰۰ کیلومتر فاصله دارد و هزینه رفت و برگشت براى خانواده ها خيلى گران تمام می‌شود و با توجه به این شرایط قادر به ملاقات حضوری و یا حتی کابینی در زندان قائن با این افراد نیستیم”. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت این ۳ زندانی عقیدتی گفت: ” هر ۳ نفر این افراد در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۴، در حالی که در زمینه مسائل فرهنگی مرتبط با شهروندان عرب ایران فعالیت می کردند توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز با اتهام تغییر مذهب از شیعه به اهل سنت « دگراندیشی مذهبی »، بازداشت و پس طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مراحل دادرسی هر یک از این افراد در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان قائن محکوم شدند.”

دحیمی در تشریح وضعیت این زندانیان افزود: “صدور این حکم بر علیه این افراد در حالی صورت گرفت که عادل مرئی بعنوان معلم تاریخ و عدنان عچرش هم بعنوان معلم ادبیات زبان عربی در آموزش و پرورش اهواز شاغل بودند و هیچگونه فعالیت مجرمانه ای نداشتند و در حال حاضر هم زندان قائن بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان متهمان موادمخدر و سایر جرائم غیرسیاسی نگهداری می شوند”. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااهل تسنناهل سنتاهل سنت ایرانپیروان سایر ادیان در ایراناهل تسنن در ایرانپیروان سایر ادیانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانپیروان اهل سنتدگراندیشان مذهبی در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانبررسی دموکراسی در مورد دگراندیشان مذهبی در ایراناهل سنت در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایراندگراندیشسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب دگراندیشان در ایرانزندانیان اهل سنتبازداشت شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنتزندانی اهل سنتسرکوب دگراندیشان مذهبیدگراندیشان مذهبیااهل سنت ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانسرکوب دگراندیشان مذهبی در ایرانپیروان اهل تسنناهل تسنن ایراننقض حقوق دگراندیشان مذهبیپیروان سایر ادیان ایر انپیروان اهل سنت در ایرانزندانی اهل تسننسرکوب اهل سنتسرکوب اهل تسننشهروندان عرب اهل سنتشهروندان اهل سنتنقض حقوق شهروندی اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایراندگراندیشان مدهبیمحرومیت اهل سنت از حقوق شهروندیسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهداننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی دگراندیشان مذهبی در ایرانسرکوب در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اهل تسنن در ایراننقض حقوق اهل سنت در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایراننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب فعالان مذهبی اهل سنتشهروندان اهل تسننسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانشهروندان اهل تسنن در ایرانزندانیان عقیدتی سنی مذهبزندانیان عقیدتی اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانزندانیان اهل سنت در ایرانزندانیان عقیدتی اهل سنت در ایرانزندانیان اهل تسنن در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراناهل سنت در جمهوری اسلامینقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانبازداشت و شهروندان اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب زندانیان اهل سنتزندانیان عقیدتی اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب اهل تسنن در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل سنت در ایرانزندانی عقیدتی اهل سنتسرکوب گسترده دگراندیشان مذهبیزندانیان اهل سنت در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایراناهل سنت اهوازیشهروندان عرب اهل تسنننقض حقوق شهروندان اهل سنتنقض حقوق شهروندان اهل تسننزندانی عقیدتی اهل تسنننقض حقوق بشر در زندان مرکزی ارومیهدگراندیشان مذهبی در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی دگراندیشان مذهبیدگراندیشان اهل سنتپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان اهل سنت ایراناهل سنت خوزستانپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنت خوزستاننقض حقوق اهل تسنن ایراناقلیت اهل سنت ایرانعادل مرئیحسین عامریزندان مرکزی قائن

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: