•                  
دوشنبه , ۰۳ آذر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, نوامبر 24

محکومیت مهرداد موسوی خولنجانی, شهروند بهائی ساکن اصفهان به حبس تعزیری

0
205

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری دادگاه محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری با صدور دادنامه ای مهرداد موسوی خولنجانی, شهروند بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, مهرداد موسوی خولنجانی, شهروند بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان, دارای مدرک لیسانس و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان, توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی نیز توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان به این میزان حبس محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, مستشار دادگاه محمد محمدی کمال آبادی و قاضی سید جواد منصوری با صدور دادنامه ای مهرداد موسوی خولنجانی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

در شهریور ماه ۱۳۹۷, مهرداد موسوی خولنجانی, شهروند بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل شخصی وی و تفتیش منزل وسائل شخصی از قبیل گوسی تلفن همراه, دستنوشته, دفترچه تلفن, کتابهای مرتبط با دیانت بهائی لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر پی سی  را از این شهروند بهائی ضبط کردند. 

همچنین در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷, مهرداد موسوی خولنجانی, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و اتمام جلسه بازپرسی همزمان با صدور قرار این شهروند بهائی بازداشت شد و پس از تامین قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ در حالی برای پیگیری وضعیت پرونده اش به دادسرا مراجعه کرده بود مجدداً بازداشت شد.  

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه این شهروند در مرحله اول توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان محاکمه و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شد اما در پی اعتراض ضابط پرونده که اداره اطلاعات اصفهان بوده و دادستان این شهرستان پرونده این شهروند بهائی مجدداً توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام  بررسی و مهرداد موسوی تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, در حالی برای بازپس گیری وسائل ضبط شده خود به دادسرا مراجعه کرده بود در پی حاشیه سازی از سوی یک از ماموران اداره اطلاعات اصفهان که با این شهروند بهائی با پرخاشگری صحبت کرد این شهروند بهائی به اتهام تبلیغ و دعوت از کارمند دادگستری برای قبول دیانت بهائی بازداشت شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در پرونده دوم که مهرداد موسوی خولنجانی با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ماموران روز پس از بازداشت وی به منزل شخصی وی در شاهین شهر مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی مدارک تحصیلی تک فرزند دختر این شهروند بهائی که با پدرش زندگی می کند را ضبط کرده و با خود بردند. 

این منبع مطلع در ادامه گفت: ” از تاریخ ۲۷ اسفند تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸, مهرداد موسی در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان سپری کرد و پس از آن در تاریخ ۵ فروردین ماه به بند قرنطینه زندان مرکزی اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” قرار تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه این شهروند بهائی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از ارجاع به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری علیرضا اکبری و ریاست قاضی جواد منصوری با صدور دادنامه ای به تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ از اتهام مذکور تبرئه و پرونده بسته شد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هافعالیت بهائیان ایرانقاضی جوادمنصوریقاضی سیدجوادمنصوریمهرداد موسویمهرداد موسوی خولنجانیمهردادموسویمهردادموسوی خولنجانیمحمدمهدی کمال آبادیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانمحاکمه شهروندان بهائی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانپلمپ محل کسب بهاییانپلمپ محل کسب بهاییان اصفهانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان اصفهانبهاییان ایرانبهاییان اصفهانبهائیان ایر انبهائیان ایرانبهائیان اصفهانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانتهدید بهائیان ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایرانجواد منصوریجامع بهائیان ایرانجامعه بهاییجامعه بهایی ایرانجامعه بهایی در ایرانجامعه بهاییانجامعه بهاییان ایرانجامعه بهاییان در ایرانجامعه بهائیجامعه بهائی ایرانجامعه بهائی در ایرانجامعه بهائیانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانجامعه جهانی بهائیانحقوق بشر بهائیان ایرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانسرکوب بهاییانسرکوب بهاییان ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب بهائیان ایران .سرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان در جمهوری اسلامیسرکوب جامعه بهاییسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب جامعه بهایی در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهاییشهروندان بهایی ایرانشهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: