•                  
جمعه , ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 15

سپیده روحانی و بهاره زینی, دو شهروند بهائی بطور مشروط آزاد شدند

0
104

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “سپیده روحانی” و “بهاره زینی « سبحانیان »”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن بهارستان اصفهان محبوس در زندان مرکزی این شهرستان, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۴ ساله خود بودند از این زندان آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, “سپیده روحانی” و “بهاره زینی « سبحانیان »”, شهروندان بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان که پیش از این توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی ۳ سال حبس تعزیری برای هر یک از این شهروندتان بهائی لازم به اجرا شده بود و از تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۷, جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس در زندان اصفهان بسر می بردند پس از سپری کردن یک سوم مجموع حبس بطور مشروط از زندان آزاد شدند. 

براساس این گزارش, سپیده روحانی و بهاره زینی « سبحانیان » شهروندان بهائی ساکن اصفهان, محبوس در زندان مرکزی این شهرستان که از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهایی” و همچنین “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی” هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این شهروندان بهائی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری لازم به اجرا شده بود. 

لازم به ذکر است, در  ساعات اولیه صبح روز ۱ مهر ماه ۱۳۹۷, “ سپیده روحانی” و“بهاره زینی « سبحانیان »” به همراه “میلاد داوردان” و “افشین بلبلان”، “ فوژان رشیدی”، “فرهنگ صهبا” و “انوش راینه”, “سهام آرمین” و همچنین “علی ثانی که مسلمان جذب شده به بهاییت بود  در پی یورش ماموران امنیتی به منازل این شهروندان بهائی پس از تفتیش منازل این شهروندان بازداشت و به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی منتقل شده بودند. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده “سپیده روحانی ” و “بهاره زینی « سبحانیان »” به همراه ۷ تن دیگر از متهمان این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, این ۲ شهروند بهائی از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. همچنین طبق حکم صادره، “افشین بلبلان”،  “میلاد داوردان”، “فرهنگ صهبا”, “سهام آرمین” و “انوش راینه” هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و “فوژان رشیدی” نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین “علی ثانی « مسلمان جذب شده به بهائیت »” علاوه بر تحمل ۶ سال حبس تعزیری طبق این حکم به مدت ۵ سال نیز از حرفه فروش و کرایه محصولات فرهنگی محروم شد. 

براساس حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان, “ سپیده روحانی” و “بهاره زینی « سبحانیان » دو شهروند بهائی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

با ارجاع پرونده “سپیده روحانی” و “بهاره زینی « سبحانیان » دو شهروند بهائی به دادگاه تجدید نظر, جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شده بود و این ۲ شهروند بهائی به همراه ۶متهم دیگر این پرونده جملگی افراد در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر مورد محاکمه قرار گرفتند. 

در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷, دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, با صدور حکمی احکام صادره بر علیه , “سپیده روحانی” و “بهاره زینی « سبحانیان » دو شهروند بهائی به همراه ۷ متهم دیگر این پرونده که پیش از این در مجموع به تحمل ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند را عینا تائید کرد. 

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان,“سپیده روحانی” و “بهاره زینی « سبحانیان » دو شهروند بهائی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آئین بهائی” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد, یعنی ۳ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی” به آن محکوم شده بودند برای هر ۲ نفر این شهروندان بهائی لازم به اجرا شد. 

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در “نشست شورای روابط خارجی آمریکا” گفت که جمهوری اسلامی ایران، فقط ۳ دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به عنوان اقلیت‌های مذهبی به‌ رسمیت می‌شناسد و آن‌ها در مجلس جای مخصوص به خود را دارند.

جواد ظریف در ادامه اشاره کرده بود که اگر دین دیگری را به رسمیت بشناسیم، باید این امتیازات را نیز برای آن‌ها قائل شویم.

وزیر امور خارجه ایران همچنین ادعا کرد ‌که بهایی بودن جرم نیست ولی ما بهاییان را به عنوان پیروان یک دین نمی‌شناسیم.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل اظهار نظر و یا فعالیت در فضای رسانه ای به هر طریق ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

برچسب هابهائیان ایرانبهائیفعالیت بهائیان در ایرانزندان مرکزی اصفهانآزادی مشروطشهروندان بهائی در ایرانزندانی بهائیحقوق بهائیانبهاییبهائیتشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبهائیان در ایرانآزار بهائیان در ایرانبهائیانسرکوب بهائیان در ایرانحقوق شهروندی بهائیان در ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانشهروندان بهاییمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیات در ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانبهائیان اصفهانبهاره زینیبازداشت بهائیان در ایرانزندانی بهاییسپیده روحانیشهروندبهائیشهروندبهایینقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانبهاییان اصفهانبهائیان بهارستان اصفهانبهاییان بهارستان اصفهاننقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیانحقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیانبهاییانبهاییتپیروان آئین بهائی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییانحقوق بهائیان در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانحقوق بشر بهائیان ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: