•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, سپتامبر 27

لطیف حسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج آزاد شد

0
865

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، لطیف حسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج در پی کاهش محکومیت حبس تعزیری اش آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، لطیف حسنی – متولد: ۱۳۴۹ – اهل: شهرستان خلخال – زندانی سیاسی محبوس در سالن ۴ بند ۱۰ زندان رجائی شهر کرج، که پیشتر با کاهش محکومیت حبس تعزیری در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود آزاد شد. این زندانی سیاسی طی روزهای اخیر توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد این فعال سیاسی در سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله بدوی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به مستشاری علیرضا بخشی و جواد اکبری از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱، لطیف حسنی، در حالی که تلاش می کرد درخواست مجوز ثبت حزبی با نام « یئنی‌گاموح » را از مسئولان وزارت کشور دریافت کند توسط یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و  « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال سیاسی به شعبه دادگاه انقلاب تبریز ، لطیف حسنی از بابت ۲ اتهام « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و  « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و بر طبق دادنامه صادره از بابت اتهام اول به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شده بود. 

لطیف حسنی، از سال ۱۳۹۱، در حالی که در زندان مرکزی تبریز دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی خود اعلام اعتصاب غذا کرد و پس از ۵۱ روز که از اعتصاب غذای این زندانی سیاسی گذشت ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هادادگاه تجدیدنظرلطیف حسنیدکتر لطیف حسنیزندانی سیاسی در ایراناتعام تبلیغ علیه نظاممرخصی زندانیان سیاسیفعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظاماجرای حبس تعزیریحق مرخصی زندانیان سیاسیلطیف حسنی زندانی سیاسیشعبه6دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیزندان مرکزی تبریززندانیان سیاسیصدور حبس تعزیریدادگاه تجدیدنظر استان تهرانفعال ملی مدنی در ایرانتبلیغ علیه نظام به نفع احزاب کرد مخالف نظامزندانیان سیاسی زندان اوینشهروندان کورد زندانی سیاسیحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانفعال ملی مدنی لطیف حسنیشعبه6 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقیتبلیغ علیه نظاماستان آذربایجان شرقیتبلیغ علیه نظلمصدور حکم حبس تعزیریاعتصاب غذای زندانیان سیاسیاحکام حبس تعزیریتبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای رسانه ایآزادی پس از اتمام حبس تعزیریسرکوب زندانیان سیاسی ایرانفعال ترک لطیف حسنیآذربایجان شرقیمحکومیت به حبس تعزیریفعال ملی مدنی آذربایجانیتبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالفحقوق زندانیان سیاسیزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیتبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظامبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریفعال ترک آذری لطیف حسنیزندانی سیاسیفعالیت تبلیغی علیه نظاماخبار زندانیان سیاسیفعال ملیبند زندانیان سیاسی در ایرانحبس تعزیری درجه ۸قرنطینه زندان مرکزی تبریزصدورحکم حبس تعزیریدرخواست آزادی مشروط زندانی سیاسیصدر حکم حبس تعزیریزندانی سیاسی لطیف حسنیزندانیان سیاسی و عقیدتیدادگاه تجدید نظرآزادی زندانی سیاسیزندانیان سیاسی در ایراناتهام تبلیغ علیه نظامزندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیهحبس تعزیری زندانیان سیاسیابلاغ حکم حبس تعزیریفعالیت تبلیغ علیه نظامتائید حکم حبس تعزیریلطیف حسنی فعال سیاسیحبس تعزیریفعال ملی مذهبیسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانفعال ملی مدنیسرکوب زندانیان سیاسیاجرای حکم حبس تعزیریآذربایجانشرقیصدور احکام حبس تعزیریفعال ملی مدنی علی عزیزیشعبه9دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیزندانی سیاسی دکتر لطیف حسنیزندان تبریززندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندانی سیاسی کوردحقوق بشر زندانیان سیاسیدادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیمشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشورحکم حبس تعزیرینافرمانی مدنی زندانیان سیاسیلطیف حسنی فعال ملی مدنیدادگاه تجدیدنظر اردبیل

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.