•                  
جمعه , ۲۳ مهر , ۱۴۰۰
جمعه, اکتبر 15

لطیف حسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج آزاد شد

0
346

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، لطیف حسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج در پی کاهش محکومیت حبس تعزیری اش آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، لطیف حسنی – متولد: ۱۳۴۹ – اهل: شهرستان خلخال – زندانی سیاسی محبوس در سالن ۴ بند ۱۰ زندان رجائی شهر کرج، که پیشتر با کاهش محکومیت حبس تعزیری در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود آزاد شد. این زندانی سیاسی طی روزهای اخیر توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد این فعال سیاسی در سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله بدوی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به مستشاری علیرضا بخشی و جواد اکبری از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱، لطیف حسنی، در حالی که تلاش می کرد درخواست مجوز ثبت حزبی با نام « یئنی‌گاموح » را از مسئولان وزارت کشور دریافت کند توسط یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و  « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال سیاسی به شعبه دادگاه انقلاب تبریز ، لطیف حسنی از بابت ۲ اتهام « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و  « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و بر طبق دادنامه صادره از بابت اتهام اول به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شده بود. 

لطیف حسنی، از سال ۱۳۹۱، در حالی که در زندان مرکزی تبریز دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی خود اعلام اعتصاب غذا کرد و پس از ۵۱ روز که از اعتصاب غذای این زندانی سیاسی گذشت ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هافعال ملیفعال ملی مدنیفعال ملی مدنی لطیف حسنیفعال ملی مدنی آذربایجانیفعال ملی مدنی در ایرانفعال ملی مدنی علی عزیزیفعال ملی مذهبیفعال ترک لطیف حسنیفعال ترک آذری لطیف حسنیفعالیت تبلیغ علیه نظامفعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظامفعالیت تبلیغی علیه نظامقرنطینه زندان مرکزی تبریزلطیف حسنیلطیف حسنی فعال ملی مدنیلطیف حسنی فعال سیاسیلطیف حسنی زندانی سیاسیمحکومیت به حبس تعزیریمرخصی زندانیان سیاسیمشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشورنافرمانی مدنی زندانیان سیاسیآذربایجان شرقیآذربایجانشرقیآزادی پس از اتمام حبس تعزیریآزادی زندانی سیاسیابلاغ حکم حبس تعزیریاتهام تبلیغ علیه نظاماتعام تبلیغ علیه نظاماجرای حکم حبس تعزیریاجرای حبس تعزیریاحکام حبس تعزیریاخبار زندانیان سیاسیاستان آذربایجان شرقیاعتصاب غذای زندانیان سیاسیبند زندانیان سیاسی در ایرانبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریتائید حکم حبس تعزیریتبلیغ علیه نظلمتبلیغ علیه نظامتبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای رسانه ایتبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالفتبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظامتبلیغ علیه نظام به نفع احزاب کرد مخالف نظامحق مرخصی زندانیان سیاسیحق مرخصی زندانیان سیاسی در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحقوق زندانیان سیاسیحکم حبس تعزیریحبس تعزیریحبس تعزیری درجه ۸حبس تعزیری زندانیان سیاسیدکتر لطیف حسنیدادگاه تجدید نظردادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر اردبیلدادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیدادگاه تجدیدنظر استان تهراندرخواست آزادی مشروط زندانی سیاسیزندان مرکزی تبریززندان تبریززندانی سیاسیزندانی سیاسی لطیف حسنیزندانی سیاسی کوردزندانی سیاسی دکتر لطیف حسنیزندانی سیاسی در ایرانزندانی سیاسی زندانی عقیدتیزندانیان سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیزندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیزندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیهزندانیان سیاسی زندان اوینسرکوب زندانیان سیاسیسرکوب زندانیان سیاسی ایرانسرکوب زندانیان سیاسی در ایرانشهروندان کورد زندانی سیاسیشعبه6 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقیشعبه6دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیشعبه9دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقیصدور احکام حبس تعزیریصدور حکم حبس تعزیریصدور حبس تعزیریصدورحکم حبس تعزیریصدر حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: