•                  
جمعه , ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
جمعه, می 7

احضار شاپور احسانی راد, فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس تعزیری

0
268

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین با صدور و ابلاغ احضاریه ای شاپور احسانی راد, فعال کارگری و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی “بستا” را جهت اجرای حکم حبس تعزیری فراخواند. این فعال کارگری در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر عیناً تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, شاپور احسانی راد, فعال کارگری و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی “بستا” توسط شعبه ۱اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری خود احضار شد. جلسه دادگاه تجدیدنظر شاپور احسانی راد, با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم یا وکیل مدافع وی تاکید می کند” برگزار و حکم صادره توسط دادگاه بدوی عیناً به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید. 

براساس ابلاغیه صادره از سوی محمدمهدی براعه, دادیار شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران از شاپور احسانی راد خواسته ظرف مدت ۵ روز کاری از زمان ابلاغ احضاریه مذکور در حمل شعبه مذکور برای اجرای حکم حبس حاضر شود و در صورت عدم حضور این فعال کارگری جلب خواهد شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”,  از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی از بابت این ۲ اتهام به تحمل ۲سال تبعید و اقامت اجباری در یکی از بخش های شهرستان نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات اجتماعی و سیاسی محکوم شد.

جلسه دادرسی بر پرونده “شاپور احسانی راد”, فعال کارگری در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, برگزار شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران از ابلاغ تاریخ رسیدگی به اتهامات “شاپور احسانی راد” برای تاریخ رسیدگی ۱۷ شهریور ماه سالجاری را اطلاع رسانی کرده بود که با توجه به برگزاری جلسه دادرسی برای تاریخ ۳۰ شهریور ماه به مثابه تعلیق جلسه دادرسی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ بوده است. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, در حالی که پس از بازنشستگی, با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که ماموران امنیتی ضمن مراجعه به همان محل این فعال کارگری را بازداشت کرده بودند. 

در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸,”شاپور احسانی راد”, فعال کارگری و عضو هیئت رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی در این زندان منتقل شده بود. 

“شاپور احسانی راد”, فعال کارگری پس از بازداشت و بازجوئی و تحمل چندین روز سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین, با ارجاع پرونده وی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

این فعال کارگری, در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸, پس از تودیع قرار کفالت بطور موقت از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

“شاپور احسانی راد” از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی”بستا”می باشد.

موج گسترده سرکوب کارگران و فعالان کارگری در سایر عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزدبگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برچسب هافعال کارگریفعال کارگری در ایرانفعال کارگری شاپور احسانی رادفعالان کارگر یفعالان کارگریفعالان کارگری در ایرانقاضی احمد زرگرمحمدمهدی براعهنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی در ایرانانتقال شاپور احسانی رادایمان افشارایمان افشاریایمان افشاری قاضیاتحادیه کارگریاتحادیه کارگران ایراناتحادیه آزاد کارگریاتحادیه آزاد کارگران ایراناحمد زرگربازداشت فعالان کارگری در ایرانحقوق بشر در ایرانحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه انقلاب تهراندادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر استان تهراندادسرای امنیتدادسرای امنیت اویندادسرای امنیت تهراندادسرای امنیتی تهراندادسرای زندان اوینزندان اوین احضار زندانی به دادسراسرکوب فعلان مدنی در ایرانسرکوب فعالان کارگر یسرکوب فعالان کارگریسرکوب فعالان کارگری در ایرانسرکوب فعالان کارگری در جمهوری اسلامیسرکوب فعالان کارگران در ایرانشاپور احسانیشاپور احسانی رادشاپور احسانی راد فعال کارگریشعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای امنیتشعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدس اوینشعبه۳۶ دادگاه تجدید نظرصدور حکم حبس تعزیر یصدور حکم حبس تعزیریصدور حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: