•                  
دوشنبه , ۰۳ آبان , ۱۴۰۰
دوشنبه, اکتبر 25

احضار و بازجوئی از فعال مذهبی اهل سنت در دادستانی شهرستان راسک

0
671

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، دادستانی شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزار ش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدیر داخلی مدرسه دینی شهرستان پشامگ از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به وبسایت کلمه گفت: “پیش از این نیز بارها مولوی آسکانی توسط مسئولان امنیتی تهدید شده است.”

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده اما براساس اعلام وبسایت کلمه: “به احتمال زیاد به علت پیگیری پرونده و انتقاد از بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، وی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند.”

مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به دفعات ضمن حمایت از مولانا کوهی، از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد و این احتمال که احضار وی مرتبط با فعالیت هایی که برای آزادی مولانا کوهی انجام داده صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید مصداق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هافضل الرحمن کوهیفعال مذهبیفعال مذهبی کردستانفعال مذهبی اهل تسننفعال مذهبی اهل سنتفعال مذهبی اهل سنت ارومیهفعال مذهبی اهل سنت در کردستانفعال مذهبی اهل سنت در زاهدانفعال مذهبی اهل سنت رسول حمزه پورفعال مذهبی جریان یمانیفعال مذهبی در شهرستان نیکشهرفعال مذهبی در شهرستان ارومیهفعال مذهبی سنیفعال مذهبی سنی مذهبفعال مذهبی سنی مذهبیفعال مذهبی ساکن بوکانمولوی فضل الرحمن کوهیمولوی محمدامین آسکانیمولانا فضل الرحمن کوهیمحمد امین آسکانیمحمدامین آسکانیمحمدامین اسکانیمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندان اهل سنتنمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایراننمازخانه شهروندان اهل سنتوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانیازداشت شهروندان سنی مذهبگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانپیروان اهل تسننپیروان اهل تسنن در ایرانپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنتپیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت خوزستانپیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیپیروان اهل سنت در خوزستانپیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیانگپیروان سایر دینها در ایرانپیروان سایر در ایراناقلیتهای قومی در ایراناقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایرانامام جمعه شهرستان راسکاهل تسنناهل تسنن ایراناهل تسنن در ایراناهل تسنن در شهرستان راسکاهل سنتاهل سنت ایراناهل سنت تهراناهل سنت در ایراناهل سنت در شهرستان راسکاهل سنت سیستان و بلوچستاناهل سنت شهرستان راسکابراهیم حبشی فعال مذهبی اهل تسنناحضاراحضار و محاکمهاحضار و بازپرسیاحضار و بازجوییاحضار و بازجویی از شهرونداناحضار و بازجوئیاحضار و بازجوئی اهل سنتاحضار و بازجوئی از کارگراناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایراناحضار و بازداشتاحضار و بازداشت فعالان مدنیاحضار و بازداشت فعالان مذهبیاحضار و بازداشت فعالان اینستاگرامیاحضار و بازداشت شهرونداناحضار و شهروندان اهل سنتاحضار به دادستانیاحضار تلفنیاحضاروبازجوییاحضاروبازجوئیاحضاریهاخبار هفتگی نقض حقوق پیروان ادیاناخبار پیروان سایر ادیاناداره اطلاعات شهرستان راسکاعدام اقلیتهای مذهبیاعدام شهروندان سنی مذهببازداشت و شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانبازداشت شهروندان اهل سنتبازداشت شهروندان اهل سنت در ایرانبازداشت شهروندان سنی مذهب در شهر اهوازتبعیض بر اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانحوزه علمیه شهرستان راسکدادستاندادستان عمومی و انقلابدادستان عمومی و انقلاب تهراندادستان عمومی و انقلاب شهرستان راسکسایر پیروان ادیان در ایرانسرکوب پیروان اهل تسننسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان سایر ادیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان سنی مذهبسرکوب شهروندان سنی مذهب در ایرانسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهدانشهروندان کورد اهل سنتشهروندان اهل تسننشهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنتشهروندان اهل سنت ایرانشهروندان اهل سنت در ایرانشهروندان در شهرستان راسکشهروندان سنی مذهبشهروندان سنی مذهب کردستانشهروندان سنی مذهب در ایرانشهروندان سنی مذهب در ارومیهشهروندان سنی مذهب در جمهوری اسلامیشهروندان سنی مذهب در زاهدانشهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستانشهرستان راسکشهرستان راسک اداره اطلاعاتشهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: