برچسب: سجاد شجاعی

  • سجاد شجاعی آزاد شد

    سجاد شجاعی پس از دو ماه بازداشت، چهارشنبه آزاد شد. سجاد شجاعی مدتی پیش همراه با پدرش به اتهام “اجتماع و تبانی ...
  • اجرای دو سال حبس سجاد شجاعی فعال مدنی

    سجاد شجاعی، فعال مدنی، برای سپری کردن ۲ سال حبس تعزیری خود راهی زندان اوین شد. به گزارش حقوق  بشر  در ایران ، ...