برچسب: ماشین

 • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

  طی روزهای شنبه ۲۵  و یک شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ...
 • برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

  امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷, و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت ...
 • برگزاری دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی

  طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم اسفند ماه سالجاری و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در شهروهای مختلف ...
 • برگزاری دستکم شش تجمع اعتراضی

  طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از کارگران کارخانه «کارتن ایران» در تهران، جمعی از انبوه ...
 • برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

  طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه, ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه خودروسازی سایپا در ...