•                  
شنبه , ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 31

برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

0
150

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, خانواده ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در اصفهان, جمعی از شهروندان ساکن توابع تبریز, کارمندان دانشگاه آزاد واحد شهرستان خوی, جمعی از کارگران شاغل در میدان نفتی آزادگان شمالی, 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه چهل و پنجمین روز از تجمعات اعتراضی خود را با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش برای دستیابی به مطالبات شان برگزار کردند.

این کارگران معترض با تجمع در سطح خیابانهای شهر شوش و برگزاری تظاهرات اعتراضی همزمان با سر دادن شعارهایی بر علیه مسئولان استانی از جمله غلامرضا شریعتی, استاندار خوزستان و مسئولان شهری در شوش از جمله فرماندار این شهر خواستار برکناری این افراد به دلیلی بی کفایتی آنها شدند.

از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده اردیبهشت، خرداد و تیر ماه ۱۳۹۹ این کارگران است.

تجمع اعتراضی کارگران میدان نفتی آزادگان شمال

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در میدان نفتی آزادگان شمال تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان در اعتراض به دستمزد پیشنهادی پائین بدون در نظر گرفته شدن وضعیت اقتصاد لجام گسیخته کشور به آنها از طرف شرکت ایران افق که پیمانکار این میدان نفتی است تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارمندان دانشگاه آزاد شهرستان خوی 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از آذرباخیش, امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارمندان دانشگاه آزاد واحد شهرستان خوی در اعتراض به عدم افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹، در مقابل ساختمان اداری این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 براساس این گزارش, شهروندان معترض اعلام کردند: “با توجه به تورم موجود « پنجمین ماه سال» افزایش حقوق کارمندان در سال جدید اعمال نشده و هنوز حقوق این ماه داده نشده با این حال مدیریت واحد در نظر دارند ۴۰ در صدد از حق جذب کارکنان و هیئت علمی را نیز کاهش دهد. در ضمن مدیریت واحد هیچ برنامه خاصی برای برون رفت از این مشکلات را ندارند”.

تجمع اعتراضی شهروندان ساکن توابع تبریز

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کولبر نیوز, امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان ساکن توابع تبریز در اعتراض به قطع مکرر آب آشامیدنی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

با توجه به قطعی مکرر آب آشامیدنی در منازل مسکونی شهروندان ساکن توابع تبریز آنها با برگزاری تجمع نسبت به وضع موجود اعتراض کرده و خواستار تعیین راه کاری جامع از طرف مسئولان آب و فاضلاب شهری تبریز برای خروج از مشکل شدند.

تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از منو تو, امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۳۹۹، خانواده های مجید نظری کندری، هادی کیانی, عباس محمدی, مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی, پنج از تن بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در خمینی شهر اصفهان با اتهامات بغی و محاربه که هر یک توسط شعبه دیوان عالی کشور به ۲ بار اعدام محکوم شدند در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این خانواده ها با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت پرونده فرزندانشان اعتراض کرده و خواهان برگزاری دادگاه عادلانه با حضور رسانه ها و مطابق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر شدند.

در جریان این تجمع اعتراضی رئیس زندان مرکزی اصفهان با حضور در جمع تجمع کنندگان آنها را تهدید کرد که در صورت تداوم این اعتراض دستور بازداشت آنها را صادر خواهد کرد.

برگزاری دادگاه بی طرف با حضور هیئت منصفه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده ۵ آئین دادرسی کیفری بر امکان دسترسی متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی وی تاکید شده است.

برچسب هافعالان ملی مدنی شهرستان خویفعالان سندیکای کارگران هفت تپهقطعی آب در تبریزمچتمع نیشکر هفت تپهمتهمان هفت تپهمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمجتمع هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگریمطالبات مزدی کارگرانمطالبات مزدی کارگران در ایرانمطالبات کارگریمطالبات کارگری در ایرانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات کارگران در ایرانمطالبات کارگران شهرداریمطالبات شهروندیمطالبات شهروندی کارگران در ایراننی بر نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهنیشکرنیشکر هفت تچپهنیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستاننیشکر هفت تپه در شوشنیشکرهفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپههفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهکارمندان دانشگاه خویکارگرکارگر نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهکارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران نیشکر در هفت تپهکارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانکارگران هفت تپه در شوشکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران اخراجی هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت هفت تپهپرونده هفت تپهآب و فاضلاب تبریزاب و فاضلاباخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهاصفهانبی آب در تبریزبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات اعتراضی روز جهانی کارگردانشگاه آزاد شهرستان خویدانشگاه خویدادگستری اصفهانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهزندانی سیاسی محکوم به اعدامسندی نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهشهرستان خویشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهطارق کعبی نیشکر هفت تپه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: