•                  
چهارشنبه , ۱۵ تیر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, جولای 6

قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۷۹ رای موافق در سازمان ملل متحد به تصویب رسید

0
1411

حقوق بشر در ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، اعضای کمیته سازمان ملل متحد با ۷۹رأی موافق – ۳۲ رای ممتنع قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که جمهوری اسلامی تلاش بسیاری برای رد این قطعنامه انجام داده بود اما به رغم این تلاشها قطعنامه مذکور با اکثریت آرا تصویب شد. 

قطعنامه، تصویب شده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقض حقوق اولیه انسانی و آزادیهای اساسی و شمار بالای اعدام ها و به ‌ویژه اعدام نوجوانان و همچنین شکنجه و رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده آزادی بیان و عقیده در ایران و نگاهی ویژه به وضعیت وخیم بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی را محکوم و خواستار آزادی این افراد از زندانهای ایران شد. 

این قطعنامه به پیشنهاد کشور کانادا و بیش از ۳۰ کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه با هدف اعمال افشار بر جمهور اسلامی به مجمع عمومی ارائه شد. 

در این قطعنامه جامعه بین‌المللی نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش اجرای حکم اعدام به‌ ویژه اعدام زندانیان سیاسی توسط حکومت ایران و همچنین اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی و گرفتن اعترافات اجباری که با نقض قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد مورد انتقاد قرار داده و خواستار لغو اعدام ها شده است.

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آزادی جملگی بازداشت شدگان شدگان اعتراضات آبان و دی سال ۱۳۹۸، شده و از حکومت ایران میخواهد تا به استفاده بیش از حد از زور، بازداشتهای خودسرانه، و شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یا مجازات علیه معترضان مسالمت‌آمیز و زندانیان سیاسی، عدم رعایت ضمانت های دادرسی عادلانه، و استفاده از شکنجه برای اعتراف گیری، مانند پرونده نوید افکاری و دیگران، و همچنین موارد مرگ مشکوک در بازداشت، و تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایران، از جمله ناپدیدشدگان اجباری و اعدام های غیرقانونی، پایان دهد.

این قطعنامه همچنین جمهوری اسلامی را به آزاد کردن اشخاصی که به‌ دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشر و آزادیهای اساسی خود در بازداشت به سر می بردند فراخوانده خواستار و لغو کلیه احکام قضائی ناعادلانه، از جمله مجازات اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت، و پایان دادن به انتقام جویی علیه مدافعان حقوق بشر، معترضان و خانواده‌های آنها و روزنامه نگاران شده است.

قطعنامه مذکور که در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، به موارد قتل بازداشت شدگان در زندانها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می‌کند و جمهوری اسلامی را به آزاد کردن کسانی که به ‌خاطر  فعالیتهای حقوق بشری و مسالمت آمیز و سایر آزادیهای اساسی در بازداشت هستند از جمله شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات مسالمت آمیز فراخوانده است. 

کشورهای عضو کمیته سوم سازمان ملل متحد در بخش پایانی قطعنامه مذکور ضمن تأکید بر لزوم بازدید جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران آورده است: “مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را ادامه دهد.

برچسب هاسایر پیروان ادیان در ایرانحقوق بشر در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی در ایرانکمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدسرکوب فعالین حقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی درایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانسازمان ملل متحدیاخبار نقض حقوق شهروندی در ایراناقلیتهای دینی در ایرانپیروان اهل سنت ایراننامه کارشناسان سازمان ملل متحدآنتونیوگوترش دبیر کل سازمان ملل متحداخبار هفتگی نقض حقوق پیروان ادیاننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندان در ایراننمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانکمیته سوم شورای حقوق بشرنقض حقوق کارگران در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانموارد نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحدگزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایرانسرکوب پیروان اهل سنت ایرانگزارشگران سازمان ملل متحدحقوق بشرپیروان سایر ادیاننقض حقوق بشر در ایرانسازمان ملل متحدسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحدسرکوب فعالان حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانپیروان سایر ادیان ایر انحکم اعدام در ایرانقوانین اعدام در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیبیانیه نقض حقوق بشر در ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاجرای احکام اعدام در ایراناقلیتهای مذهبیحقوق بشر د ر ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق شهروندی در ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیدبیر کل سازمان ملل متحداعدامنقض حقوق شهروندی بهائیان در ایراناعلامیه جهانی حقوق بشر در ایراننقض حکم اعدام در ایراناعدام در ایران گپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیتصویب قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون نقض حقوق بشردرایراناحکام اعدام در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایراناخبار نقض حقوق بشرحقوق شهروندیشورای حقوق بشر سازمان ملل متحدنمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسدبیرکل سازمان ملل متحدکمیسرعالی سازمان ملل متحداقلیتهای قومی در ایرانننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در زندان رجائی شهرنقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانگزارش دبیر کل سازمان ملل متحدنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیاخبار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیصدور حکم اعدام در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانآمار اعدام در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانگزارشهای نقض حقوق بشر در ایرانکمیته سوم سازمان ملل متحدنقض حقوق بشرد ر ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیپیروان اهل سنت در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیمجارات اعدام در ایراناجرای اعدام در ایرانگزارشگر آزادی بیان در سازمان ملل متحدسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیاعدام در ایرانمجازات اعدام در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانگزارش اعدام در ایرانمجمع عمومی سازمان ملل متحدقانون جدید مجازات اعدام در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیپیروان اهل تسننوبسایت حقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل سنتاخبار هفتگی نقض حقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانکشورهای عضو سازمان ملل متحدپیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان اهل سنتاجرای حکم اعدام در ایرانگزارش نقض حقوق بشر در ایرانکمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحدتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیحقوق بشر درایرانسرکوب پیروان اهل سنت در ایراناعدام اقلیتهای مذهبیتحصیل اقلیتهای مذهبیحقوق بشر در ایران۴نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراناعضای سازمان ملل متحد

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: