•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

محکومیت علی احمدی شهروند بهائی به تحمل حبس تعزیری

0
471

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، با صدور دادنامه ای، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، پس از تبرئه از اتهام اداره تشکیلات بهائی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم شهر و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی پس از تبرئه از بابت اتهام اداره تشکیلات بهائی فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

علی احمدی، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان مازندران از بابت ۲ اتهام اداره تشکیلات بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، این حکم عیناً تائید شد اما با تنظیم درخواست اعاده دادرسی این پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تائید در خواست اعاده دادرسی و ابطال حکم این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شد. 

در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، علی احمدی، در پی یورش ۷ تن از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچویی واقع در ساری منتقل شده بود. در زمان بازداشت اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی تبلیغ علیه نظام عنوان شد اما در مراحل بازپرسی اتهام اداره تشکیلات بهائی هم به اتهامات این شهروند بهائی افزوده شد. 

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و برگزاری جلسه دادرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 احمدی,  طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات سیاسی بازداشت شده است. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

 برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

عدم  امکان دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هااقلیتهای مذهبیصدور حکمبازداشت شهروند بهائیجامعه بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانبهاییان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانپیروان سایر ادیان ایر انحقوق بشر شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحرومیت شهروندان بهاییاقلیت بهائی ایرانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانعلی احمدی شهروندبهائیصدور احکام حبس تعزیریعلی احمدی شهروند بهائیفعالیت بهائیان در ایرانشهروند بهائیآزادی شهروند بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب اقلیتهای مذهبیمحرومیت شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروند بهائی در کرجوضعیت شهروندان بهائی در ایرانحبس تعزیری زندانیان سیاسیصدور حکم حبس تعزیر یحبس تعزیری علی احمدیاقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانشهروندان بهایی در ایرانبهائیانسرکوب بهائیانصدور حبس تعزیریعلی احمدیحقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییانسرکوب پیروان آیین بهائیبازداشت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیاقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانحقوق شهروند بهائیشعبه دیوان عالی کشورشعبه۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانپیروان سایر ادیان در ایرانجامعه بهائیاناقلیت بهائیسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهائی ایرانفعالیت بهاییان ایراناقلیت بهاییسرکوب پیروان آیین بهاییدادگاه تجدیدنظر استان مازندراننقض حقوق شهروندان بهاییانفعالیت بهائیان ایرانصدور حکم حبس تعزیرشعبه بیست هشتحبس تعزیریشهروندان بهائی در ایرانبهاییان ایرانشهروندان بهائیسرکوب بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانسرکوب گسترده شهروندان بهائیصدور حکم حبس تعزیریسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهاییجامعه بهاییانمحرومیت از حقوق شهروند بهاییانسرکوب پیروان بهائیت در ایراننقض حقوق شهروند بهاییان ایرانپیروان سایر ادیانجامعه جهانی بهائیانبازداشت شهروندان بهائیفعالیت بهائیانجامعه بهاییان ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق بشر بهائیان ایراناقلیت بهائی در ایرانشهروند بهائی در ایرانشهروندان بهائی ایرانحقوق شهروند بهاییان ایرانمحکومیت به حبس علی احمدیشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیحبس تعزیری رضوانه احمد خانبیگیدادگاه انقلابحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانسرکوب بهائیان در ایرانسرکوب بهائیان ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانبهاییانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی ایراناقلیتهای دینی در ایرانعلی احمدی شهروند بهاییشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیعلی احمدی بهاییبهائیان ایراندادگاه تجدیدنظرصدور حکم حبسبهائیان در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانشهروندان بهایینقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانجامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانحبس تعزیری درجه ۸اقلیت بهایی ایرانسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانعلی احمدی شهروندبهاییصدورحکم حبس تعزیریعلی احمدی بهائی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.