•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

محکومیت علی احمدی شهروند بهائی به تحمل حبس تعزیری

0
103

حقوق بشر در ایران امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، با صدور دادنامه ای، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، پس از تبرئه از اتهام اداره تشکیلات بهائی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم شهر و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی پس از تبرئه از بابت اتهام اداره تشکیلات بهائی فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

علی احمدی، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان مازندران از بابت ۲ اتهام اداره تشکیلات بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، این حکم عیناً تائید شد اما با تنظیم درخواست اعاده دادرسی این پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تائید در خواست اعاده دادرسی و ابطال حکم این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان شعبه هم عرض ارجاع شد. 

در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، علی احمدی، در پی یورش ۷ تن از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچویی واقع در ساری منتقل شده بود. در زمان بازداشت اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی تبلیغ علیه نظام عنوان شد اما در مراحل بازپرسی اتهام اداره تشکیلات بهائی هم به اتهامات این شهروند بهائی افزوده شد. 

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و برگزاری جلسه دادرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 احمدی,  طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات سیاسی بازداشت شده است. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

 برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

عدم  امکان دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانحبس تعزیریپیروان سایر ادیاندادگاه انقلابدادگاه تجدیدنظرصدور حکمشهروند بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانجامعه جهانی بهائیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانصدور حکم حبسبازداشت شهروند بهائیآزادی شهروند بهائیشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائیبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائیفعالیت بهائیانسرکوب بهائیان در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبیصدور حبس تعزیریسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیعلی احمدیسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائیمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییاننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب گسترده شهروندان بهائیحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر ادیان ایر اننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانصدور حکم حبس تعزیریحقوق بشر بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانجامعه بهاییان در ایرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائیسرکوب پیروان آیین بهائیفعالیت بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانشهروند بهائی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانحبس تعزیری درجه ۸محرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان آیین بهاییسرکوب پیروان آئین بهاییشهروندان بهائی ایرانشهروندان بهایی ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایرانشهروند بهائی در کرجاقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیدادگاه تجدیدنظر استان مازندرانجامعه بهاییانحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهایی در ایرانسرکوب پیروان آئین بهائی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانمحرومیت از حقوق شهروند بهاییانمحکومیت به حبس علی احمدیعلی احمدی شهروند بهاییعلی احمدی شهروندبهاییعلی احمدی شهروندبهائیحبس تعزیری زندانیان سیاسیحقوق شهروند بهائیفعالیت بهائیان ایرانسرکوب پیروان بهائیت در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیصدورحکم حبس تعزیریصدور احکام حبس تعزیریصدور حکم حبس تعزیر یشعبه دیوان عالی کشورصدور حکم حبس تعزیرنقض حقوق شهروند بهاییان ایرانحبس تعزیری رضوانه احمد خانبیگیعلی احمدی بهاییعلی احمدی بهائیعلی احمدی شهروند بهائیحبس تعزیری علی احمدیشعبه۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانشعبه بیست هشت

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: