•                  
سه شنبه , ۰۸ مهر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, سپتامبر 29

بازداشت مجدد ۳ شهروند اهل سنت ساکن شوشتر ۱۰ روز پس از آزادی موقت

0
122

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان شوشتر، صاحب کراسی، مسلم زغیبی و حسین عگبی، سه شهروند اهل سنت را به دستور دادستان این شهر بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، مسلم زغيبي – فرزند: طعمه، صاحب كراسي و حسین عگبي, سه شهروند سنی مذهب اهل شوشتر، به دستور دادستان این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هر ۳ نفر این افراد اخیراً با تودیع قرار وثیقه پی از تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت از بازداشت آزاد شده بودند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “بازداشت صاحب کراسی، مسلم زغیبی و حسین عگبی، به دستور دادستان شوشتر و به دلیل انتشار فیلم آزادی این افراد در تاریخ ۲ شهریور ماه سالجاری شبکه های اجتماعی صورت گرفت اما آنچه مسلم است این نکته تائید این نکته است که از لحظه آزادی این افراد مسئولان قضائی به دنبال بهانه ای برای بازداشت مجدد این ۳ نفر بودند. تا این لحظه از  محل نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست و آنها از حق تماس و ملاقات با خانواده های خود محروم هستند.”

در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, صاحب کراسی، مسلم زغیبی و حسین عگبی، پس از اتمام بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی ۲ ساله هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند. 

دحیمی پیش از این و در زمان آزادی این افراد پیرامون اتهام تفهیم شده به آنها گفته بود: “پس از بازجوئی اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر وهابیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. این اتهام پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای افرادی که مذهبشان را از شیعه به اهل سنت تغییر می دهند نسبت داده می شود”. 

در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۷, صاحب کراسی, مسلم زغیبی و حسین عگبی, به اتهام دگراندیشی مذهبی و گرایش از شیعه به اهل سنت و انجام تبلیغات مذهبی مرتبط با اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با اتهامات تبلیغ علیه نظام از طریق نشر وهابیت و اقدام علیه امنیت ملی  تفهیم اتهام شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب شوش با ۲ اتهام مذکور بررسی و پس از گذشت ۱ سال از تاریخ دادرسی هیچگونه حکمی برای این افراد صادر نشده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااقلیتهای مذهبیاهل تسنناهل سنتاهل سنت ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایراناهل تسنن در ایرانپیروان سایر ادیانبازداشت و بیخبریپیروان اهل سنتبازداشت و بلاتکلیفینقض حقوق شهروندی در ایراناهل سنت در ایرانبازداشت شهروندان اهوازیبازداشت و بازجوئیشهروندان عرب خوزستانشهروندان عرب زبان در ایرانشهروندان عرب اهوازیسرکوب شهروندان عربشهروندان عرب زبانشهروندان عرب ایرانیشهروندان عرب ایرانشهروندان عرب ساکن شهر اهوازشهروندان عرببازداشت شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنتبازداشت و بی خبریشهروندان عرب در ایرانسرکوب شهروندان عرب در اهوازسرکوب شهروندان عرب اهوازیشهروندان عرب خوزستانیسرکوب شهروندان عرب در ایرانپیروان اهل تسنناهل تسنن ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیمسلمانان اهل سنتپیروان سایر ادیان ایر انپیروان اهل سنت در ایرانبازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتسرکوب شهروندان عرب خوزستانشهروندان عرب اهل سنتشهروندان عرب در خوزستانشهروندان عرب اهوازنمازخانه شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان عرب اهوازشهروندان اهل سنتسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهداننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانبازداشت و بیخیریشهروندان عربیحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیشهروندان اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایراناقلیتهای دینی در ایرانشهروندان اهل تسنن در ایراناحضار و شهروندان اهل سنتاحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانبازداشت و بازجوییاهل تسنن در زندانهای ایراناهل سنت در جمهوری اسلامینقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایرانبازداشت و شهروندان اهل تسنناقلیت اهل سنتاقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانبازداشت و بیخبری از شهروندانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیاقلیت مسیحیسرکوب پیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیبازداشت شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل سنت در ایراناقلیت اهل سنت در ایراناقلیت اهل تسنن در ایرانبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان عرب در استان خوزستانشهروندان عرب اهل تسنننقض حقوق شهروندان اهل سنتنقض حقوق شهروندان اهل تسننبازداشتگاه نیروهای امنیتیپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان اهل سنت ایرانبازداشت و بلاتکلیفی شهروندانبازداشت و بی خبری از شهروندانصاحب کراسیمسلم زغیبیحسین عگبیاهل سنت خوزستانپیروان اهل تسنن در شوشترپیروان اهل سنت خوزستانصاحب کراسی اهل سنتصاحب کراسی اهل تسننمسلم زغیبی اهل سنتاهل تسنن خوزستاناقلیت اهل سنت ایرانمسلم زغیبی اهل تسنناهل تسنن اهوازحسین عگبی اهل سنتحسین عگبی اهل تسننپیروان اهل سنت در خوزستان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: