•                  
شنبه , ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 16

برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

0
280

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران شهرداری شهرستان حمیدیه، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری »، پرسنل شاغل در بیمارستان شهر باشت، جمعی از دانشجویان دانشکده دامپزشکی شهرکرد، دامپروران شهرستان جوین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از دانشجویان دانشکده دامپزشکی شهرکرد در اعتراض به برگزاری آزمون علوم پایه در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس اعلام این دانشجویان معترض: “ در اعتراض به برگزاری آزمون علوم پایه که قرار است در تاریخ در ۲۰ شهریور ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار شود تجمع کرده و خواستار لغو این آزمون هستیم.”

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان شهرستان باشت

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کبنا نیوز، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از پرسنل شاغل در بیمارستان شهر باشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان که بعنوان نیروهای پیمانکار « قراردادی » شاغل در بیمارستان شهرستان باشت هستند در تشریح خواسته شان از این تجمع اعتراضی اعلام کردند: “پس از ۶ماه تلاش خستگی‌ ناپذیر در بخش کرونایی و ارائه خدمات و پذیرفتن آسیب‌های جانی و جسمی، فقط ۱۰۰هزار تومان پاداش کرونا به ما دادند و از طرفی حقوق‌مان هنوز پرداخت نشده است.”

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری » اخراج شده از این شرکت در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان هدفشان از برگزاری این تجمع اعتراضی را بازگشت به ادامه کار و فعالیت در این مجتمع تولیدی صنعتی و همچنین تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم عنوان کردند.

سید علی موسوی یکی از کارگران اخراجی از این واحد تولیدی در تشریح این خبر گفت: “ما هم از روز اول با کارگران هفت‌تپه اعتصاب کرده بودیم.”

موسوی افزود: “به ما گفتند «شما فصلی نیستید» و حدود چند سال تمام فصل کارکردیم و برای ما بیمه هم واریز شد و همچنین به ما قول قراردادی شدن دادند ولی بعد از برداشت چغندر به جای قرارداد اخراجمان کردند.”

وی یادآور شد: “طبق قانون کار کسی که ۶ ماه جایی کار کند و برایش بیمه پرداخت شود باید تبدیل وضعیت شود و قرارداد با کارگر بسته شود.”

موسوی اظهار کرد: “این کارگران از روز اول همراه با کارگران هفت‌تپه برای احقاق حقوقشان اعتصاب کرده بودند ولی به خاطر تعداد کثرت کارگران نیشکری هفت‌تپه زیاد نمایان نبودند و بعد از حل مشکل کارگران نیشکری هفت‌تپه، مشکل ما حل نشد.”

وی افزود: “متأسفانه تاکنون هیچ مقام مسئول محلی و استانی جواب قانع کننده‌ای به ما نداده است.”

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری حمیدیه

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شهرداری شهرستان حمیدیه از توابع استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق ماهیانه و سایر مطالبات مزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس تائید این کارگران پیمانکار آنها حقوق و مزایای ۱۵ماه پیش این کارگران و عیدی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و همچنین حق بیمه آنها را پرداخت نکرده است.

 این کارگران با تجمع در میدان اصلی شهرستان حمیدیه و نصب پلاکاردی خواستار بررسی و رفع مشکل آنها از سوی مسئولان شدند.

تجمع اعتراضی دامپروران شهرستان جوین

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از دامپروران شهرستان جوین واقع در استان خراسان رضوی در اعتراض به بی توجهی مسئولان به مشکلات صنفی آنها در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

یکی از این دامداران در تشریح مشکلاتشان گفت: “گرانی سرسام آور قیمت نهادهای دامی در حالی که کمیاب نیز هستند سبب شرایطی سخت و فشار مضاعف غیرقابل تحمل به فعالان صنعت دامپروری شده است.”

این شهروند معترض در ادامه افزود: “صنعت گاوداری جوین در صورت تداوم روند افزایش قیمت نهاده‌های دامی رو به ورشکستگی و تعطیلی خواهد رفت.”

 
این پرورش‌دهنده صنعتی گاو ادامه داد: “ظرف ماههای اخیر قیمت هر کیلوگرم کنسانتره دامی از ۲۳ هزار به ۴۰ هزار ریال افزایش یافته است.”

وی گفت: “قیمت خرید سویا که به عنوان خوراک دام نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۷ هزار دارد نیز در بازار آزاد به ۱۵۰ هزار ریال رسیده است.”

 

برچسب هاحقوق بشرتجمعات اعتراضیحقوق بشر در ایراننیشکر هفت تپهمعوقات مزدیدانشگاه علوم پزشکیشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهتجمعاتنقض حقوق شهروندی در ایرانحقوق شهروندی در ایرانشرکت نیشکر هفت تپهشرکت نیشکرمیان آباعتراضات شهرونداناعتراضات شهروندان در ایرانتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات خیابانی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراناعتراضات مدنی در ایرانفعالان سندیکای کارگران هفت تپهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهتجمعات اعتراضی کارگراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهکارگران نیشکرحقوق بشر در جمهوری اسلامیمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر میان آبمجتمع نیشکراعتراضات مدنیکارگران هفت تپهشرکت نیشکر دهخداکارکران نیشکرکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در ایران 4حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایراننیشکر هفت تچپهحقوق بشر زندانیان سیاسیمعوقات مزدی کارگران در ایرانحقوق و معوقات مزدیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنقض حقو بشرمعوقات مزدی در ایرانمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی شهروندان در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستاناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی به گرانی بنزیننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرتجمعات هفت تپهتجمعات اعتراضی شهروندان آبان ۱۳۹۸سندیکای کارگران هفت تپهیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات مدنی شهروندان در ایرانمعوقات مزدی کارگراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهحقوق نقض حقوق بشر در ایرانکارگران نی بر نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکراعتراضات مدنی کارگرانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمعوقات مزدی کارگرکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرشرکت صنعت نیشکرکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکارگرتان نیشکرکارگران کارخانه نیشکرکرامت پام نیشکر هفت تپهنیشکر شوشترکارگران نیشکر میان آبنیشکر میان آب شوشعادل سرخه کارگر نیشکر هفت تپهفعالان کارگری نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر میان آبتجمعات کارگران هفت تپهمحمدرضا دبیریان کارگر نیشکرکشت صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر در هفت تپهکارخانه نیشکر خوزستانکارخانه نیشکر در هفت تپهکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفتکارگرتان غیر نیشکریبیمارستان باشتدانشکده دامپزشکی شهرکرددامپزشکی شهرکرددامپروران شهرستان جوین

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: