•                  
سه شنبه , ۰۶ آبان , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, اکتبر 27

تداوم بازداشت ۳ شهروند اهل سنت ساکن ارومیه همزمان با آزادی فردی دیگر

0
86

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، فرشاد جهش، شهروند اهل سنت پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع  وثیقه آزاد شد. همچنین از وضعیت امیر زکالاب، عبدالعزیز حیدرپور و ماموستا حامد علی مشکوه، سه شهروند اهل سنت در بازداشت اطلاعی در دسترس نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، فرشاد جهش، شهروند اهل سنت ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام عضویت در یکی از گروه‌های سلفی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. از سوی دیگر علیرغم آزادی فرشاد جهش از وضعیت ۳ فعال مذهبی اهل سنت به نامهای امیر زکالاب – امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، عبدالعزیز حیدرپور – اهل روستای کهریز از توابع منطقه انزل ارومیه و ماموستا حامد علی مشکوه – اهل شهرستان ارومیه اطلاعی در دسترس نیست.

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به فرشاد جهش، در دوران بازجوئی عضویت در یکی از گروههای سلفی عنوان شد و این شهروند اهل سنت اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

فرشاد جهش، شهروند اهل سنت ساکن ارومیه، شغل: کاسب و دارای مدرک تحصیلی مهندسی برق و الکترونیک ساکن ارومیه، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف در این بازداشتگاه محبوس شده بود. 

همچنین امیر زکالاب، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم در بازداشت محروم مانده است. 

از سوی دیگر، ماموستا حامد علی مشکوه و عبدالعزیز حیدرپور طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده و دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پاسخ به پی گیری های نزدیکان این شهروندان اهل سنت جواب مشخصی به آنها نمی دهد. 

در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حامد علی مشکوه به همراه فرهاد جهش, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند اما تا لحظه تنظیم این گزارش فقط فرهاد جهش با تودیع وثیقه آزاد شده است. 

ماموستا حامد علی مشکوه، نویسنده چندین کتاب اهل سنت و فرشاد جهش، فعال مذهبی و فارغ ‌التحصیل رشته‌ برق است.

 عبدالعزیز حیدرپور – ساکن روستای کهریز از توابع شهرستان ارومیه و دیگر شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ابتدا به زندان مرکزی ارومیه و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هاسایر پیروان ادیان در ایراناهل تسنناهل سنتاهل سنت ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانزندان ارومیهاهل تسنن در ایرانزندان مرکزی ارومیهپیروان سایر ادیانفعال مذهبیبازجوئینقض حقوق پیروان ادیان در ایرانشهرستان ارومیهنقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان کورد در ایرانپیروان اهل سنتشهروندان کورداخبار ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیاناهل سنت کردستانبازداشت شهروندان کرداهل سنت در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانبازداشتگاه اداره اطلاعاتشهروندان کرد در ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانسرکوب اهل تسنن در ایرانشهروندان کردشهروندان کورد ایرانسرکوب شهروندان کرد در ایراناهل سنت ایرانشهرسرکوب شهروندان کورد ایراننقض حقوق شهروندان کورد در ایرانااهل سنت ایرانپیروان اهل تسنناهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان کوردسرکوب شهروندان کردپیروان سایر ادیان ایر انپیروان اهل سنت در ایرانبازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیهفعال مذهبی اهل سنتسرکوب اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت در ایرانبازداشت شهروندان کورد در ایرانسرکوب اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایراناهل تسنن در کردستاناهل سنت در کردستانسرکوب شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل تسنن در ایرانبازجوئی در اداره اطلاعاتحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانفعال مذهبی اهل تسنننقض حقوق شهروندی اهل سنت ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی اهل تسنن در ایرانسرکوب اهل تسنن ایرانسرکوب پیروان اهل سنتسرکوب پیروان اهل تسننشهروندان اهل سنت در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانبازجوئی در بازداشتگاهشهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان کرد ایرانزندانیان اهل تسنن در ایراناهل تسنن در زندانهای ایراننقض حقوق پیروان اهل سنت در ایرانپیروان اهل سنت ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن در ایرانسرکوب پیروان اهل تسنن ایراناقلیت اهل تسننسرکوب پیروان اهل سنت ایرانپیروان اهل سنت در جمهوری اسلامیشهروندان کرد در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان کرد در جمهوری اسلامیشهروندان کورد در جمهوری اسلامیشهروندان کورد اهل سنتشهروندان کرد اهل سنتاقلیت اهل تسنن در ایرانشهروندان کورد زندانی سیاسیشهروندان کرد زندانی سیاسیشهروندان کورد سنی مذهبفعال مذهبی سنیبازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاهبازداشت شهروندان کوردفعال مذهبی اهل سنت در کردستانفعال مذهبی اهل سنت در زاهدانفعال مذهبی سنی مذهبفعال مذهبی کردستانپیروان اهل تسنن در جمهوری اسلامیشهروندان اهل سنت ایرانشهروندان کوردایرانحامدعلی مشکوهفعال مذهبی ساکن بوکانبازداشت شهروندان کورد در سردشتحامد علی مشکوهفرشادجهشفرشاد جهشفعال مذهبی در شهرستان ارومیهاهل تسنن در ارومیهشهروندان کورد جمهوری اسلامیشهروندان کردایراننقض حقوق اهل تسنن ایراناقلیت اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان شهروندان کورداقلیت اهل تسنن ایرانبازداشت فرشاد جهشبازداشت فرشادجهششهروندان کرددر ایرانعبدالعزیز حیدرپورماموستا حامدعلی مشکوهفعال مذهبی اهل سنت ارومیهآزادی فرشادجهشآزادی فرشاد جهشعبدالعزیزحیدرپورامیر زکالابامیرزکالاببازداشت امیرزکالاببازداشت امیر زکالاباهل تسنن در شهرستان ارومیه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: