•                  
جمعه , ۰۲ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 24

احضار ۸ شهروند بهائی ساکن بیرجند برای تحمل حبس تعزیری

0
137

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند با ارسال ابلاغیه هایی جداگانه ۸ شهروند بهائی ساکن این شهرستان را برای تحمل حبس تعزیری فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری و عطیه صالحی, هشت شهروند بهائی ساکن بیرجند، با دریافت احضاریه هایی برای تحمل حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان فراخوانده شدند. این شهروندان بهائی اخیراً توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این گزارش، با توجه به احضاریه هایی که بصورت جداگانه برای ۸ شهروند بهائی بصورت جداگانه ارسال شده این افراد باید ظرف مدت ۱۰ روز از زمان دریافت ابلاغیه خود را برای تحمل حبس به دایره اجرای احکام معرفی کنند. 

این شهروندان بهائی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه حمید عرب زاده، با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه بهائیت » در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

این شهروندان بهائی در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, با دریافت پیامک ارسالی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی برای تاریخ رسیدگی دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, به این جلسه دادرسی احضار شده بودند. 

رویا ملاکی, عطاالله ملاکی، سعید ملاکی, آرزو محمدی، رحمت الله دیمی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری،بنفشه مختاری و عطیه صالحی, جملگی ۹ شهروند بهائی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, بصورت غیابی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی , با اتهام « عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت » و « تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی », در مجموع به تحمل ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

این افراد، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶، در جریان مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءالله، پیامبر آئین بهایی،هر ۹ نفر این شهروندان بهائی, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. هر یک از این شهروندان بهائی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و “ساغر محمدی”, ۹ تن دیگر از شهروندان بهائی ساکن بیرجند که بطور همزمان با این شهروندان بهائی بازداشت شده بودند توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت و همچنین تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت, در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هاحقوق بشربهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانحقوق بشر در ایرانحبس تعزیریپیروان سایر ادیاناجرای حکم حبسحقوق شهروندیشهروند بهائیتعطیلات مذهبی بهائیانجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایراننقض حقوق پیروان ادیان در ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانجامعه جهانی بهائیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانآیین بهائیجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائیحقوق شهروندی در ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانشهروندان بهائیسرکوب بهائیان در ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانشهروند بهاییآیین دادرسی کیفریصدور حبس تعزیریمحکومیت به حبس تعزیریسرکوب جامعه بهائیان ایرانحقوق شهروندی درایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائیحقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندان بهائیجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائیاحضار و بازجوئی از بهائیاننقض حقوق شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییاننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب گسترده شهروندان بهائیحقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر ادیان ایر اننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانجامعه بهایی در ایرانسرکوب جامعه بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانصدور حکم حبس تعزیریحقوق بشر بهائیان ایرانجامعه بهاییجامعه بهاییان در ایرانبهائیان بیرجندحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانفعالیت بهاییان ایرانبهاییان ارومیهاقلیت بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهاییحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانبهاییان بیرجنداقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیاحضاروبازجوییپیروان آیین بهایی در ایرانپیروان آیین بهائی در ایرانشهروندان بهائی ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایراناجرای حکم حبس تعزیریاقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانمحرومیت جامعه بهایی از حقوق شهروندیحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی جامعه بهاییپیروان آیین بهائیآیین بهاییحبس تعزیری زندانیان سیاسیشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیپیروان آیین بهاییصدور احکام حبس تعزیریاجرای حبس تعزیریرویا ملاکیرویاملاکیعطالله ملاکیسعیدملاکیسعید ملاکیآرزو محمدیبنفشه مختاریعطیه صالحیبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریحقوق نقض حقوق بشر در ایرانسرکوب جامعه بهایی در ایراناحضار و اجرای حکمنسرین قدیریعطاله ملاکیفرزانه دیمیفرزانه دیمی شهروندبهائیفرزانه دیمی شهروند بهاییآروزمحمدیعطیه صالحی شهروندبهائیعطیه صالحی شهروند بهائیعطیه صالحی شهروندبهاییعطیه صالحی شهروند بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: