•                  
یک شنبه , ۰۱ خرداد , ۱۴۰۱
یکشنبه, می 22

تفتیش منزل و ضبط وسائل شهروند بهائی ساکن تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات

0
1063

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه۱۳۹۹، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی مهرنوش شوکتی « قدیری » شهروند بهائی ساکن تهران مورد تفتیش قرار گرفت و وسائل شخصی وی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مهرنوش شوکتی « قدیری »، شهروند بهائی ساکن تهران، در پی یورش ماموران  امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی این شهروند بهائی وزارت اطلاعات است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران، افزود: “ماموران وزارت اطلاعات که در یک گروه ۵ نفره بودند پس از ارائه حکم قضائی به این بهانه که مهرنوش شوکتی « قدیری »، از طریق فروش نمادهای مرتبط با دیانت بهائی به ترویج و تبلیغات بهاییت اقدام کرده منزل شخصی وی را مورد تفتیش قرار داده و کلیه نشانه های مذهبی دست ساز که بصورت بدلیجات و کار دست ساز بوده را به همراه چندین جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی از این شهروند بهائی ضبط کردند. در حالی این تفتیش منزل صورت گرفته که اتهام ترویج دیانت بهائی توسط مهرنوش قدیری از طریق فروش نمادهای مذهبی مرتبط با بهائیت کاملا بی اساس است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ از این این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب و برخوردهای قهر آمیز با شهروندان بهائی همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیانضبط وسایلشهروند بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانتفتیش منزلشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانضبط وسائلسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانشهروند بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانبهائیان تهرانشهروندبهائیسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایرانقض حقوق شهروندان بهائینقض حقوق بهاییان در ایرانجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانپیروان سایر در ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانبهاییانسرکوب پیروان سایر ادیاننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییحقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر ادیان ایر انسرکوب جامعه بهائینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانپیروان سایر ادیانگسرکوب شهروندان بهائی ایرانبهاییان تهرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانجامعه بهاییجامعه بهاییان در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایرانبهاییان در یزدفعالیت بهاییان ایرانضبط وسائیسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهائی در ایراننقض حقوق بشر بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهاییحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایرانحقوق بشر بهاییان در ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانسرکوب بهائیان در جمهوری اسلامیمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیتفتیش منزل بهاییان ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانسرکوب بهاییانحقوق شهروند بهاییان ایرانسرکوب بهاییان در جمهوری اسلامیاقلیتهای دینی در ایرانشهروندبهائی در ایرانتفتیش منزل شهروندان بهاییتفتیش منزل شهروندان بهائیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهائیتفتیش منازل شهروندان بهاییشهروندان بهایی در کرجبهاییان در کرجشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب بهایئانروح الله زیبایی شهروندبهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیان ایران .گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانضبط وسائل شهروندان بهائیسرکوب بهاییان یزدپیروان سایر دینها در ایرانضبط وسائل شهروندان بهاییحق تحصیل جامعه بهاییان در ایرانضبط وسایل شهروندان بهاییسرکوب بهاییان کرجتفتیش منزل شهروندانسرکوب بهائیان کرجتفتیش منازل بهاییان ایرانمهرنوش شوکتیمهرنوش قدیریمهرنوش شوکتی شهروند بهائیمهرنوش شوکتی شهروند بهاییمهرنوش قدیری شهروند بهائیمهرنوش قدیری شهروند بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: