•                  
سه شنبه , ۰۳ خرداد , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, می 24

تفتیش منازل و ضبط وسائل ۲ شهروند بهائی در اصفهان و مشهد

0
699

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی ۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان و مشهد پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی آنیسا دانشگری اداره اطلاعات مشهد عنوان شده است. 

یک منبع نزدیک به مسیح الله محمدی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضائی به منزل این شهروند بهائی یورش بردند و وقتی از آنها در خواست شد که حکم خود را برای ورود و تفتیش منزل ارائه کنند شروع به تهدید به بازداشت مسیح الله محمدی کردند و پس از ورود به منزل اقلامی از قبیل کتابهای مذهبی و نمادهای مرتبط با دیانت بهائی، گوشی تلفن همراه، لب تاپ را ضبط کرده و به همراه خود بردند و علائم کردند که طی روزهای آتی برای احضار این شهروند بهائی و بازجوئی تماس خواهند گرفت.”

همچنین در گزارشی دیگر هم ماموران اداره اطلاعات در استان اصفهان با یورش به منزل شخصی آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن این شهرستان پس از ورد به منزل اقدام به تفتیش منزل کرده و وسائلی از قبیل کتابهای مرتبط با دیانت بهائی، ۲ عدد تابلو فرش منقش به نماد بهائیت را از منزل این شهروند بهائی ضبط کرده و به همراه خود بردند.”

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ از این این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب و برخوردهای قهر آمیز با شهروندان بهائی همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

برچسب هابهائیان ایراناقلیتهای مذهبیبهائیفعالیت بهائیان در ایراناقلیتهای مذهبی در ایرانپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیانضبط وسایلشهروند بهائیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانجامعه بهائیانتفتیش منزلشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانجامعه جهانی بهائیانحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایراناقلیت بهائیبهاییان ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانشهروندان بهائیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب بهائیان در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانضبط وسائلسرکوب بهائیانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانشهروندان بهاییبهاییان در ایرانتهدید بهائیان ایرانشهروند بهاییسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانبهائیان اصفهانبهائیان مشهدسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانبهاییان اصفهانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیجامعه بهایی ایرانحقوق بهاییان ایرانپیروان سایر در ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییانسرکوب پیروان سایر ادیاننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییحقوق شهروندی بهائیان ایرانبهاییان مشهدمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق شهروندی بهاییان در ایرانپیروان سایر ادیان ایر اننقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانپیروان سایر ادیانگسرکوب شهروندان بهائی ایرانحقوق بشر بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهایی ایرانتفتیش منازلجامعه بهاییان در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایرانفعالیت بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایارناقلیت بهائی در ایرانحقوق شهروندی بهاییان ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایراننقض حقوق بشر بهاییان ایراناقلیت بهاییاقلیت بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیتفتیش منزل بهاییان ایراناقلیت بهایی ایراناقلیت بهائی ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانحقوق شهروند بهاییان ایراناقلیتهای دینی در ایرانجامع بهائیان ایرانتفتیش منزل شهروندان بهاییتفتیش منزل شهروندان بهائیمحرومیت از حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهائیتفتیش منازل شهروندان بهاییفعالیت بهائیان ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیان ایران .ضبط وسائل شهروندان بهائیپیروان سایر دینها در ایرانضبط وسائل شهروندان بهاییتفتیش منازل شهروندان در ایرانیورش و تفتیش منازلضبط وسایل شهروندان بهاییتفتیش منزل شهروندانبهایی مسیح الله محمدیمسیح الله محمدیآنیسا دانشگریآنیسادانشگریتفتیش منازل بهائیانتفتیش منازل بهاییان ایرانشهروندان بهایی ساکن مشهدشهروندان بهائی ساکن اصفهانشهروندان بهایی ساکن اصفهانمسیح الله محمدی شهروند بهائیمسیح الله محمدی شهروند بهاییآنیسا دانشگری شهروند بهاییآنیسا دانشگری شهروند بهائی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: