شنبه , ۱۲ فروردین , ۱۴۰۲
یکشنبه, آوریل 2

صدور قرار تعلیق قضائی برای ۱۲ فعال ملی مدنی توسط شعبه بازپرسی در ارومیه

0
1157

حقوق بشر در ایران امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، رسیدگی به پرونده قضائی حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، سالار طاهر افشار، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، را به مدت ۱۰ ماه تعلیق کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، رسیدگی به پرونده قضائی حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، سالار طاهر افشار، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، دوازده تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات شهرستان ارومیه توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست محمدرضا غنی زاده، به مدت ۱۰ ماه تعلیق شد. 

براساس این گزارش، صدور قرار تعلیق تعقیب قضائی برای این افراد به منظور است که چنانچه هر یک از متهمان این پرونده طی مدت دوران تعلیق ۱۰ ماهه هرگونه اتهامی را مرتکب بشوند کلیه اتهامات مطروحه در این پرونده « اخلال در نظم عمومی » بصورت خودکار در روند رسیدگی پرونده دیگر هم لحاظ خواهد شد. 

لازم به ذکر است، جله بازپرسی جملگی این ۱۰ فعال ملی مدنی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برگزار و این شهروندان پس از اتمام جلسه بازپرسی در انتظار اعلام تاریخ دادرسی از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان بودند. 

این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که در این مفاد بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

برچسب هاحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان ترکفعال ترک آذربایجانسرکوب شهروندان ترک زبان در ایرانشهروندان ترک زبان در ایرانسرکوب شهروندان ترک زبان ایراندادگاه انقلاب شهرستان ارومیهفعالان ترک اردبیلفعال ملی مدنی سالار طاهرافشارشهروندان ترک ایرانسهند بهنمون فعال ملی مدنیشهروندان ترک تبریزمحاکمه شهروندان ترک در دادگاهرضا ابراهیم زادهصدور قرار تعلیق تعقیبعرفان مهدی خانی ساعتلوشهرستان ارومیهفعال ترک آذربایجانیبابک حسین زادهحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانفعالان ترک در ایرانبازداشت فعالان ترک آذربایجانیسرکوب فعالان ترکفعالان ترک آذربایجانی در جمهوری اسلامیفعالان ترک اذریفعال ملی مدنی سالار طاهری افشارشهروندان ترک ساکن اردبیلسهند بهنمون فعال ترک آذریبابک کیومرثی فعال ترکفعال ترک بابک کیومرثیرضاابراهیم زادهشعبه8بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیهشعبه 8بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیهفعال ترکسرکوب شهروندان ترک زبانحقوق بشر درایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیفعالان ترک آذری در ایرانفعالان ترک اذربایجانیشهروندان ترک زبانفعالان ملی مدنی در جمهوری اسلامیفرهادمحمدیفعال ترک آذری سالار طاهرافشاربازداشت شهروندان ترکجوادرضاییجوادرضائیفعال ترک آذری بابک کیومرثیرامین دابخششعبه8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیهتعلیق تعقیب قضائیفعال ترک آذریسرکوب فعالان ترک آذریفعالان ترک آذربایجانیبازداشت فعالان ترکفعالان ترک زبان در ایراناداره اطلاعات شهرستان ارومیهسهندمعالی فعال ترکفعالان ترک آذری ایرانفعال آذربایجانی سالار طاهر افشارسالارطاهرجواد رضائیامیر عزتی حیدرلوسالارطاهر افشار فعال ترکامیر عزتیشعبه هشت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیهشهروندان ترک در ایرانسرکوب شهروندان ترک در ایرانفعال ترک آذربایچانیفعالان ترک آذبایجانی در ایرانفعال ترک در ایرانفعال ترک آذربایجانی در ایرانسالارطاهرافشارسالار طاهری افشار فعال ملی مدنیسهند بهنمونشعبه 8 بازپرسیسالارطاهر افشار فعال ترک آذریجواد رضاییعرفان مهدی خانیسالارطاهرافشارفعال ترکامیرعزتیمحمدرضاغنی زادهفعالان ترکفعال ترک زبانسالار طاهر افشارفعال ترک ترک آذربایجانیسرکوب فعالان ترک آذربایجانی در ایرانفعال ترک آذری در ایرانسالار طاهر افشار فعال ترک آذریسالار طاهری افشار فعال ترکفعالان ترک آذری در خویشعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیهسالار طاهر افشار فعال آذربایجانییونس شیرزادعرفان مهدیخانیفعال ترک سالار طاهر افشارامیرعزتی حیدرلوحسنیه انتخابی حسنلوییسرکوب فعالان ترک در ایرانفعال ترک اذربایجانیفعالان ترک آذریسالار طاهری افشارنقض حقوق شهروندان ترک زبان در ایرانسالار طاهر افشار فعال ملی مدنیشهروندان شهرستان ارومیهسالار طاهر افشار فعال ترکمحاکمه شهروندان ترکسهندبهنمونشهروندان ترکرامین دهقانیمحمدرضا غنی زادهیونس شیرزاد جوانحسنیه انتخابی حسنلوئیحقوق بشرفعال ترک اذریفرهاد محمدیفعالان ملی مدنیفعالان ترک آذربایجانی در ایرانبازداشت سالار طاهری افشارفعال ترک شهرستان اردبیلسالار طاهر افشار فعال ترک آذربایجانیفعال ترک آذربایجانی علی واثقیسالار طاهرافشار فعال آذربایجانیسرکوب شهروندان ترک ایرانسهند بهنمون فعال ترکشهروندان ترک آذریرامین دهقانحسنیه انتخابییونس شیرزادجوانعرفان مهدیخانی ساعتلو

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.