•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

محکومیت ۷ شهروند ساکن پیرانشهر به بیش از ۶۴ سال حبس تعزیری

0
73

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر به نیابت از دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای ۷ تن از شهروندان را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، اسماعیل تجلا – ٢٢ سالە – فرزند: محمد، علی بخشوری – ٣٨ ساله – فرزند: رسول، هیوا محمودی – ٣٢ سالە – فرزند: عبدالله، آرام خالدی‌نسب – ٢٣ سالە – فرزند: جلال، علیرضا محمدی ارشد – ٢٢ ساله – فرزند: ابراهیم، احسان گلابی – ٢٠ ساله – فرزند: خالد و محمد (دیاکو) ابراهیمی – ٢٩ سالە – فرزند: عزیز، شهروندان اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر به نیابت از دادگاه انقلاب در این‌ شهرستان، در مجموع به تحمل ۶۴ سال و ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر که به متهمان این پرونده و وکلای مدافع آنها ابلاغ شده:”اسماعیل تجلا، از بابت اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ٢ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آرام خالدی، نیز به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ٢ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

علیرضا محمدی ارشد، متهم ردیف سوم این پرونده نیز به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل٢ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و با اتهام (تبلیغ علیه نظام) نیز به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

علی بخشوری، متهم ردیف چهارم این پرونده، به اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف) هم به تحمل ۱ حبس تعزیری و از بابت اتهام (تصویربرداری از اماکن دولتی) نیز به تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

احسان گلابی، دیگر متهم این پرونده به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف) نیز به تحمل ۱ حبس تعزیزی و از بابت اتهام (تصویربرداری از اماکن دولتی) هم به تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

محمد ابراهیمی، به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تصویربرداری از اماکن دولتی) هم به تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

هیوا محمودی، متهم ردبف هفتم این پرونده نیز از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به اشاره است، به فرض تائید این‌ احکام توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای هر یک از ۷ متهم این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.

همچنین، اسماعیل تجلا، علی بخشوری، هیوا محمودی، آرام خالدی‌نسب، علیرضا محمدی ارشد، احسان گلابی و محمد (دیاکو) ابراهیمی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با برگزاری اعتراضات سراسری که در واکنش به جان باختن مهسا امینی برگزار شده بود در شهرستان پیرانشهر بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شدند.‌ 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

برچسب هااحزاب اپوزیسیون کرداحزاب کرد مسلحسرکوب شهروندان کورداحزاب کرد مخالف نطامهمکاری با یکی از احزاب اپوزیسیونسرکوب شهروندان شهروندان کوردپیرانشهر آذربایجان غربیمهر ماه ۱۴۰۱پیرانشهرآذربایجانغربیآذر ۱۴۰۱آرام‌خالدی نسببازداشت شدگان اعتراضات پیرانشهرپیرانشهرسرکوب شهروندان کورد ایراناحزاب کرد مخالف نظامهمکاری با احزاب اپوزیسیونهمکاری با احزاب کرد مخالف نظامشعبه۱۰۲ دادگاه کیفری دوهیوامحمودی۱۴۰۱احزاب اپوزیسیونمحاکمه بازداشت شدگان اعتراضات سراسریآرام خالدی نسبشهروندان کوردکیفرخواستاحزاب کردمخالف نظاماحزاب کرد نخالف نظاماقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظامبازداشت شهروندان کورد در پیرانشهرهیوا محمودی۱۴۰۱،محاکمه شهروندان کرداعدام بازداشت شدگان اعتراضاتعلیرضامحمدیفلسفه تشکیل دادگاه انقلابنقض حقوق شهروندان کورد در ایرانتبلیغ علیه نظام به نفع احزاب کرد مخالف نظامبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماهمحکومیت کیفریدیاکو ابراهیمیبازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱آذرماه۱۴۰۱محاکمه بازداشت شدگان اعتراضاتعلیرضا محمدیاحزاب کردمحمدابراهیمیعضویت در یکی از احزاب اپوزیسیونبازداشت شهروندان کوردمحاکمه شهروندان کورددیاکوابراهیمیآبان ماه ۱۴۰۱آذر ماه ۱۴۰۱محاکمه بازداشت شدگان آبان ۱۴۰۱علی بخشوریسرکوب شهروندان کورد در ایرانمحاکمه ناعادلانهبازداشت شهروندان کورد در ایرانعضویت در احزاب کرد مخالف نظامدادگاه انقلاب پیرانشهرشعبه دادگاه انقلاب پیرانشهربازداشت شدگان اعتراضاتمحاکمه بازداشت شدگان ۱۴۰۱مهر۱۴۰۱بازداشت شدگان اعتراضات نوشهراسماعیل تجلااحزاب کرد ایراناحزاب کردیمحاکمه شهروندانمحاکمه شهروندان در ایراناحزاب کرد سیاسی در ایرانشعبه۱۰۲دادگاه کیفری۲پیرانشهرشعبه۱۰۲دادگاه کیفری۲مهرماه۱۴۰۱محاکمه بازداشت شدگان شهریور۱۴۰۱بازداشت شدگان اعتراضات آبان۱۴۰۱احسان گلابیشعبه۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهرمحاکمهشهروندان کورد ایرانمحمد ابراهیمیاحزاب کرد مخالفهمکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظامشعبه۱۰۲دادگاه کیفری ۲دادگاه کیفری پیرانشهرمهر ۱۴۰۱پیرانشهرآذربایجان غربیبازداشت شدگان‌اعتراضاتعلیرضا محمدی ارشدشعبه۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان پیرانشهر

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.