•                  
شنبه , ۲۷ دی , ۱۳۹۹
شنبه, ژانویه 16

صدور ۲ حکم اعدام، ۸۸ سال حبس و ۳۰۸ ضربه شلاق مجموع محکومیت برادران افکاری در دادگاه انقلاب و کیفری

0
401

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نوید, وحید و حبیب افکاری سنگری, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز به ۲ بار اعدام, ۸۸ سال حبس تعزیری و تحمل ۳۰۸ ضربه شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، نوید, وحید و حبیب افکاری سنگری, سه بردار ساکن شیراز و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ در این شهرستان پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی, بازپرسی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شیراز با اتهامات افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، مباشرت در قتل عمدی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به اعدام، حبس تعزیری شلاق محکوم شدند که بر این اساس نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری متهم ردیف دوم به تحمل ۵۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, حبیب افکاری – متهم ردیف سوم به تحمل ۲۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و سعدی دشتکی بعنوان متهم ردیف چهارم هم در مجموع به تحمل ۱۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری ۱ شیراز، نوید افکاری سنگری بعنوان متهم ردیف اول این پرونده با اتهام: مباشرت در قتل عمد حسن ترکمان, به اعدام و به اتهام معاونت در قتل عمدی هم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تایید و تقاضای اعاده دادرسی هم در دیوان عالی کشور رد شد. نوید افکاری همچنین در بخش دیگری از همین پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴ نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور که در مرحله دادرسی به محاربه تغییر کرد مجدداً به اعدام، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور, اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری هم در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

وحید افکاری سنگری، متهم ردیف دوم این پرونده توسط شعبه دادگاه کیفری۱ شیراز از بابت اتهام: افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهارنفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور که این اتهام در مرحله دادرسی به معاونت در محاربه  تغییر کرد به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. نوید افکاری در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور, اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور، توهین به رهبری در مجموع به تحمل به ۲۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

همچنین حبیب افکاری سنگری, متهم ردیف سوم این پرونده هم با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، توهین به ماموران در حین انجام وظیفه تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و همچنین به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس دیگر به اتهام ایراد جرح عمدی با شی برنده « کارد »، همچنین پرداخت یک درصد دیه بابت دیه خلف ساعد راست و یک و نیم درصد دیه بابت متلاحمه ساعد راست و سه درصد دیه بابت متلاحمه خلف شانه راست در حق شاکی خصوصی آقای محمد تقی خواجه بالمناصفه با متهم ردیف چهارم و همچنین پرداخت ۲ درصد دیه کامل بابت دامیه فرق سر و یک درصد دیه کامل بابت کف دست راست و یک سه هزارم دیه بابت جراحت بخیه شده بند انتهایی انگشت دوم دست راست در حق شاکی آرش محمدخانی بالمناصفه با متهم ردیف ۴ محکوم شد. 

در این پرونده همچنین سعید دشتکی، متهم ردیف چهارم هم به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، اخلال در نظم عمومی به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، توهین به ماموران انتظامی در حین انجام وظیفه به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری, تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، جرح عمدی با شی برنده نسبت به آقایان آرش محمدخانی و محمدتقی خواجه به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین به پرداخت دیه بالمناصفه در حق آقای محمد تقی زاده و آقای آرش محمدخانی محکوم شد. 

از میان این احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز تا لحظه تنظیم این گزارش حکم اعدام نوید افکاری در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه دیوان عالی کشور تائید و درخواست اعاده دادرسی آن هم توسط دیوان عالی رد شد و پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است. همچنین پرونده این افراد از بابت اتهامات مرتبط به دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

شرح واقعه

نیمه شب ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، در بحبوحه اعتراض‌های گسترده مردمی در شهر شیراز، فردی به نام حسن ترکمان که کارمند حفاظت یکی از ادارات دولتی بوده و بنا بر مستندات پرونده ماموریت شناسایی معترضان را داشته است، در نزدیکی خیابان شاه داعی‌الله با ضربات چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت.

با وجود این که شاهدی در مکان درگیری حضور نداشت، یکی از مغازه‌داران محل گفت که به دو موتورسوار مشکوک شده است.

ماموران امنیتی با تهیه فهرستی از تلفن‌های همراه که در زمان حادثه در آن محل آنتن دهی داشتند، لیستی را تهیه کردند و در نهایت حدود ۴۵ روز بعد از حادثه، چند جوان را بازداشت کردند. صاحب سوپر مارکت که بعنوان شاهد بوده که مکان او چند کیلومتر دورتر از مکان وقوع قتل، دو موتورسوار را دیده است، نتوانست وحید را شناسایی کند و در مورد نوید، او تمام ‌رخ را شبیه نوید افکاری ندانست و تنها شهادت داد که از بینی به پائین شبیه فردی بوده که دیده است.

در این پرونده حبیب افکاری و سعید ارجمند بعنوان متهمان ردیف سوم و چهارم پرونده مشخص شدند که همراه با وحید و سعید افکاری دو متهم ردیف اول و دوم پرونده گروه تشکیل داده بودند. این در حالی است که سعید تنها دوست یکی از سه برادر  نوید, وحید و حبیب افکاری سنگر بوده اما قاضی دادگاه انقلاب بر مبنای فرض تشکیل یک گروه برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی، متهم ردیف اول را محارب دانسته و برای او حکم اعدام صادر کرده است. رای دادگاه انقلاب در مرحله تجدید نظر است. 

نوید افکاری سنگر – مجرد – متولد: ۱۳۷۲ و کارگر گچ کار ساختمانی و قهرمان کشتی به طور حرفه ای است براساس اعلام نزدیکان نوید افکاری، چند مدال در مسابقات لیگ داخلی کشور ایران کسب کرده است. 

همچنین وحید افکاری سنگر – متولد: ۱۳۶۴ – مجرد است. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاقتل در ایرانقتل عمدقتل عمد حکومتیقتل عمد حکومتی در ایرانقتل عمد در ایرانقتل عمد در زندانهای ایرانقتل عمد زندانیانقتل عمد زندانیان در ایرانمباشرت در قتلمجازات قتل عمدمجازات اعداممجازات اعدام ایرانمجازات اعدام در ایرانمجازات اعدام در زندانهای ایرانمجازات حبس تعزیریمحاکمه شهروندانمحاکمه شهروندان در ایرانمعاونت در قتلنقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننوید افکارینوید افکاری سنگرنویدافکارینویدافکاری سنگروحید افکاری سنگریوحیدافکاری سنگریاتهام قتلاتهام قتل در ایراناتهام قتل عمداتهام قتل عمد در ایراناجرای حکم اعدام در ایراناخبار سرکوب شهروندان در ایراناعدام نوید افکاریاعدام نویدافکاریاعدام وحید افکاریاعدام وحید افکاری سنگریاعدام وحیدافکاری سنگریاعدام در ملاء عاماعدام در ایراناعدام در جمهوری اسلامیاعدام در زنداناعدام در زندانهای ایراناعدام زندانی متهم به قتلحقوق بشر حقوق شهروندیحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی درایرانحکم شلاقحکم شلاق در ایرانحبیب افکاریحبیب افکاری سنگریحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه کیفریدادگاه کیفری ۱دادگاه کیفری ۱ شیرازدادگاه کیفری ۲دادگاه کیفری دودادگاه کیفری صدور حکمدادگاه کیفری۲دادگاه انقلاب شیرازدادگاه انقلاب صدور حکم حبسزندانی متهم به قتلزندانیان متهم به قتلسرکوب شهروندان در ایرانشهرستان شیرازیشعبه یک دادگاه انقلاب شیرازشعبه ۱ دادگاه انقلاب شیرازشعبه ۱دادگاه انقلاب شیرازشعبه۱ دادگاه انقلاب شیرازشعبه۱دادگاه انقلاب شیرازصدور حکمصدور حکم اعدامصدور حکم اعدام نوید افکاریصدور حکم اعدام نویدافکاریصدور حکم اعدام در ایرانصدور حکم حبسصدور حکم حبس تعزیر یصدور حکم حبس تعزیریصدور حکم شلاقصدور حکم شلاق تعلیقیصدور حکم شلاق تعزیریصدور حکم شلاق در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: