•                  
یک شنبه , ۰۶ مهر , ۱۳۹۹
یکشنبه, سپتامبر 27

صدور ۲ حکم اعدام، ۸۸ سال حبس و ۳۰۸ ضربه شلاق مجموع محکومیت برادران افکاری در دادگاه انقلاب و کیفری

0
181

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نوید, وحید و حبیب افکاری سنگری, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز به ۲ بار اعدام, ۸۸ سال حبس تعزیری و تحمل ۳۰۸ ضربه شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، نوید, وحید و حبیب افکاری سنگری, سه بردار ساکن شیراز و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ در این شهرستان پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی, بازپرسی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شیراز با اتهامات افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، مباشرت در قتل عمدی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به اعدام، حبس تعزیری شلاق محکوم شدند که بر این اساس نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری متهم ردیف دوم به تحمل ۵۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, حبیب افکاری – متهم ردیف سوم به تحمل ۲۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و سعدی دشتکی بعنوان متهم ردیف چهارم هم در مجموع به تحمل ۱۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری ۱ شیراز، نوید افکاری سنگری بعنوان متهم ردیف اول این پرونده با اتهام: مباشرت در قتل عمد حسن ترکمان, به اعدام و به اتهام معاونت در قتل عمدی هم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تایید و تقاضای اعاده دادرسی هم در دیوان عالی کشور رد شد. نوید افکاری همچنین در بخش دیگری از همین پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴ نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور که در مرحله دادرسی به محاربه تغییر کرد مجدداً به اعدام، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور, اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری هم در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

وحید افکاری سنگری، متهم ردیف دوم این پرونده توسط شعبه دادگاه کیفری۱ شیراز از بابت اتهام: افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهارنفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور که این اتهام در مرحله دادرسی به معاونت در محاربه  تغییر کرد به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. نوید افکاری در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور, اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور، توهین به رهبری در مجموع به تحمل به ۲۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

همچنین حبیب افکاری سنگری, متهم ردیف سوم این پرونده هم با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، توهین به ماموران در حین انجام وظیفه تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و همچنین به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس دیگر به اتهام ایراد جرح عمدی با شی برنده « کارد »، همچنین پرداخت یک درصد دیه بابت دیه خلف ساعد راست و یک و نیم درصد دیه بابت متلاحمه ساعد راست و سه درصد دیه بابت متلاحمه خلف شانه راست در حق شاکی خصوصی آقای محمد تقی خواجه بالمناصفه با متهم ردیف چهارم و همچنین پرداخت ۲ درصد دیه کامل بابت دامیه فرق سر و یک درصد دیه کامل بابت کف دست راست و یک سه هزارم دیه بابت جراحت بخیه شده بند انتهایی انگشت دوم دست راست در حق شاکی آرش محمدخانی بالمناصفه با متهم ردیف ۴ محکوم شد. 

در این پرونده همچنین سعید دشتکی، متهم ردیف چهارم هم به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، اخلال در نظم عمومی به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، توهین به ماموران انتظامی در حین انجام وظیفه به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری, تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، جرح عمدی با شی برنده نسبت به آقایان آرش محمدخانی و محمدتقی خواجه به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین به پرداخت دیه بالمناصفه در حق آقای محمد تقی زاده و آقای آرش محمدخانی محکوم شد. 

از میان این احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز تا لحظه تنظیم این گزارش حکم اعدام نوید افکاری در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه دیوان عالی کشور تائید و درخواست اعاده دادرسی آن هم توسط دیوان عالی رد شد و پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است. همچنین پرونده این افراد از بابت اتهامات مرتبط به دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

شرح واقعه

نیمه شب ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، در بحبوحه اعتراض‌های گسترده مردمی در شهر شیراز، فردی به نام حسن ترکمان که کارمند حفاظت یکی از ادارات دولتی بوده و بنا بر مستندات پرونده ماموریت شناسایی معترضان را داشته است، در نزدیکی خیابان شاه داعی‌الله با ضربات چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت.

با وجود این که شاهدی در مکان درگیری حضور نداشت، یکی از مغازه‌داران محل گفت که به دو موتورسوار مشکوک شده است.

ماموران امنیتی با تهیه فهرستی از تلفن‌های همراه که در زمان حادثه در آن محل آنتن دهی داشتند، لیستی را تهیه کردند و در نهایت حدود ۴۵ روز بعد از حادثه، چند جوان را بازداشت کردند. صاحب سوپر مارکت که بعنوان شاهد بوده که مکان او چند کیلومتر دورتر از مکان وقوع قتل، دو موتورسوار را دیده است، نتوانست وحید را شناسایی کند و در مورد نوید، او تمام ‌رخ را شبیه نوید افکاری ندانست و تنها شهادت داد که از بینی به پائین شبیه فردی بوده که دیده است.

در این پرونده حبیب افکاری و سعید ارجمند بعنوان متهمان ردیف سوم و چهارم پرونده مشخص شدند که همراه با وحید و سعید افکاری دو متهم ردیف اول و دوم پرونده گروه تشکیل داده بودند. این در حالی است که سعید تنها دوست یکی از سه برادر  نوید, وحید و حبیب افکاری سنگر بوده اما قاضی دادگاه انقلاب بر مبنای فرض تشکیل یک گروه برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی، متهم ردیف اول را محارب دانسته و برای او حکم اعدام صادر کرده است. رای دادگاه انقلاب در مرحله تجدید نظر است. 

نوید افکاری سنگر – مجرد – متولد: ۱۳۷۲ و کارگر گچ کار ساختمانی و قهرمان کشتی به طور حرفه ای است براساس اعلام نزدیکان نوید افکاری، چند مدال در مسابقات لیگ داخلی کشور ایران کسب کرده است. 

همچنین وحید افکاری سنگر – متولد: ۱۳۶۴ – مجرد است. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هااعدام در ایرانحقوق بشر در ایرانحبس تعزیریدادگاه کیفریصدور حکم اعدامحکم شلاقصدور حکممجازات اعدامقتل عمدمجازات اعدام در ایراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشراعدام در ملاء عامصدور حکم حبسصدور حکم شلاقسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانزندانی متهم به قتلدادگاه انقلاب شیرازاجرای حکم اعدام در ایرانحقوق شهروندی در ایراناتهام قتلنقض حقوق بشرد ر ایرانمباشرت در قتلحقوق شهروندی درایراناعدام در زندانقتل عمد حکومتیمحاکمه شهرونداندادگاه انقلاب صدور حکم حبسمجازات اعدام ایراندادگاه کیفری دوقتل در ایرانقتل عمد در ایرانصدور حکم حبس تعزیریدادگاه کیفری ۲حقوق بشر حقوق شهروندیحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیصدور حکم شلاق در ایراناعدام زندانی متهم به قتلاعدام در زندانهای ایراندادگاه کیفری ۱مجازات قتل عمداتهام قتل عمدمحاکمه شهروندان در ایرانزندانیان متهم به قتلاتهام قتل در ایرانصدور حکم شلاق تعزیریاخبار سرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیحبس تعزیری زندانیان سیاسیقتل عمد زندانیانمجازات حبس تعزیریمجازات اعدام در زندانهای ایرانقتل عمد زندانیان در ایراندادگاه کیفری۲اتهام قتل عمد در ایراناعدام در جمهوری اسلامیقتل عمد در زندانهای ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانصدور حکم شلاق تعلیقیصدور حکم حبس تعزیر یشعبه ۱ دادگاه انقلاب شیرازشعبه یک دادگاه انقلاب شیرازقتل عمد حکومتی در ایرانشعبه۱دادگاه انقلاب شیرازشعبه۱ دادگاه انقلاب شیرازشعبه ۱دادگاه انقلاب شیرازصدور حکم اعدام در ایراندادگاه کیفری صدور حکمنویدافکارینوید افکارینویدافکاری سنگرنوید افکاری سنگراعدام نویدافکاریاعدام نوید افکاریوحید افکاری سنگریوحیدافکاری سنگریاعدام وحید افکاریاعدام وحیدافکاری سنگریاعدام وحید افکاری سنگریحبیب افکاریحبیب افکاری سنگریحکم شلاق در ایراندادگاه کیفری ۱ شیرازشهرستان شیرازیصدور حکم اعدام نوید افکاریصدور حکم اعدام نویدافکاریمعاونت در قتل

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: