•                  
شنبه , ۰۳ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 24

فرهاد فهندژ، زندانی بهائی به سلول انفرادی منتقل شد

0
164

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کوید ۱۹ فرهاد  فهندژ، زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجائی شهر این شهروند بهائی به سلول انفرادی در بند امن این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، فرهاد فهندژ، شهروند بهائی محبوس در اندرزگاه ۴ فرعی سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج در پی مثبت اعلام شدن نتیجه غربالگری آزمایش کرونا به سلول انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. این شهروند بهائی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است. 

انتقال فرهاد فهندژ به سلول انفرادی در بند امن زندان رجائی شهر کرج در حالی صورت گرفته که این شهروند بهائی از بیماری گوارش و ناراحتی قلبی « بسته شدن رگهای قلب » در رنج است و با توجه به شیوع ویروس کرونا احتمال هرگونه اتفاق برای این زندانی عقیدتی دور از ذهن نیست. 

فرهاد فهندژ، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، به مرخصی اعزام شده بود و پس از اتمام دوران مرخصی و عدم موافقت مسئولان با تمدید این دوران برای سپری کردن ادامه حبس به زندان رجائی شهر کرج بازگشت. 

لازم به ذکر است, این شهروند بهائی, در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۱, به همراه ۱۷ شهروند بهائی دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات استان گلستان در شهر گرگان بازداشت شد. این شهروند بهائی پس از بازداشت از سوی ماموران اداره اطلاعات گرگان متوجه شده بود که حکم بازداشت دیگری هم از تهران و در رابطه با پرونده یکی از زندانیان بهائی در تهران به نام “عادل نعیمی”، برای وی صادر شده است. فرهاد فهندژ پس از ۳۵ روز بازداشت موقت که ۲۰ روز آن در انفرادی و تحت بازجویی پیوسته گذشت به همراه ۶ شهروند بهائی بازداشت شده دیگر از زندان گرگان به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده بود. 

پس از انتقال این شهروند بهائی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و آغاز مراحل بازجوئی وی از بابت اتهام “تبلیغ آئین بهائیت” مورد تفهیم اتهام و بازجوئی قرار گرفت اما در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروند بهائی از بابت اتهام “اداره تشکیلات بهایی” هم مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » پرونده این شهروند بهائی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این شهروند بهائی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, جلسه دادرسی وی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و این شهروند بهائی از بابت اتهام “اداره و تشکیل تشکیلات بهائی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده این شهروند بهائی به دادگاه تجدید نظر حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران عینا بر علیه این شهروند بهائی تائید شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

برچسب هابهائیان ایرانزندانی سیاسیبهائیفعالیت بهائیان در ایرانزندان رجائی شهرمسوولان زندان رجائی شهرشهروند بهائیمحرومیت از حق درمان زندانیجامعه بهائیانشهروندان بهائی در ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانجامعه جهانی بهائیانمحرومیت از حق درمانفرهاد فهندژجامعه بهائی ایرانبهاییشهروندان بهایی در ایرانبهاییان ایرانبازداشت شهروندان بهائیبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبهائیان در ایرانجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانبهائیانمغازه شهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائیاعدام در زندان رجائی شهرسرکوب بهائیان در ایرانمدیران جامعه بهائی ایرانزندان رجائی شهر کرجمدیران جامعه بهائیان ایرانسرکوب شهروندان بهائی دریرانسرکوب بهاییان در ایرانسرکوب بهاییان ایرانجامعه بهاییان ایرانسرکوب بهائیان ایرانبازداشت شهروندان بهائی در اهوازشهروندان بهاییبهاییان در ایرانشهروند بهاییرئیس زندان رجائی شهرسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانجامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهائی در ایارنسرکوب شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندی بهاییان در ایرانحقوق شهروندان بهائی در ایرانحقوق شهروندان بهایی در ایراحق درماننقض حقوق شهروندان بهائیجامعه بهایی ایرانمحرومیت شهروندان بهائی در ایرانحقوق بهاییان ایرانجامعه بهائی در ایرانسرکوب شهروندان بهائینقض حقوق شهروندان بهائی در ایرانبهاییاننقض حقوق شهروندی بهاییان ایراننقض حقوق بهاییان ایرانسرکوب شهروندان بهاییزندان رجائیزندانیان زندان رجائی شهرنقض حقوق بشر در زندان رجائی شهرسرکوب جامعه بهائینقض حقوق شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهائی ایرانجامعه بهائی اسرانجامعه بهائی ایارنحق در مانحق دادرسی عادلانهحق درمان زندانیسرکوب شهروندان بهایی ایرانتفتیش منازل شهروندان بهائی در ایرانحقوق بشر شهروندان بهائی در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیمحرومیت جامعه بهائی از حقوق شهروندیسرکوب شهروندان بهایی در ایارننقض حقوق بشر بهاییان ایرانمحاکمه شهروندان بهائی در ایرانمحاکمه شهروندان بهایی در ایراناتهامات شهروندان بهائی در ایرانبازداشت شهروندان بهاییاقلیت بهاییسلول انفرادی در زندان رجائی شهر کرجضبط لوازم شهروندان بهائی در ایرانضبط لوازم شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائی در جمهوری اسلامیحقوق شهروندی جامعه بهائی در ایرانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی ایرانتحصیل شهروندان بهائی در ایرانتحصیل شهروندان بهایی در ایرانحق درمان زندانیان در ایرانجامعه بهاییانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در ایرانحق درمان زندانیانمحرمیت از حق درمان زندانیان در ایرانزندان رجائی شهر در ایرانوضعیت شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق شهروندان بهاییانزندانیان عقیدتی در زندان رجائی شهر کرجشهروندان بهائی در کرجشهروندان بهایی در کرجزندانیان زندان رجائی شهر کرجزندان رجائی شهر در کرجشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیزندانیان محروم از حق درمانویروس کروناویروس کرونا در ایرانبیماری کرونابیماری کرونا در ایرانویروس کرونا در زندانهای ایرانبیماری کرونا در زندانهای ایرانبیماری کرونا در زندان مرکزی ارومیهبیماری کرونا در استان البرزحق درمان شهروندانویروس کرونا در شهرهای ایرانفرهاد فهندژ شهروند بهاییفرهاد فهندژ شهروند بهائیحق درمان بیماری زندانیانحق درمان بیماریحق درمان زندانحق درمان زندانیان سیاسی در ایرانفرهادفهندژفرهادفهندژزندانی عقیدتیفرهاد فهندژ زندانی عقیدتیفرهادفهندژ زندانی بهائیفرهادفهندژ شهروند بهایی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: