•                  
شنبه , ۰۳ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 24

پریسا رفیعی، زندانی سیاسی محاکمه خواهد شد

0
102

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا رفیعی، زندانی سیاسی در پرونده جدید برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی محبوس در بند زنان زندان اوین در پرونده جدید خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهد شد. این فعال دانشجویی روز گذشته پس از اعزام به شعبه مذکور و تفهیم اتهام فقط اجازه رونویسی از کیفر خواست صادره بر علیه خود را پیدا کرد. پریسا رفیعی، در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

سلطان علی رفیعی، پدر این زندانی سیاسی ضمن اعلام این خبر تشریح کرد: “دیروز ۸ مهر، پریسا رفیعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اعزام شده، کیفر خواست خوانده شده، چون نسخه ای از کیفر خواست را بهش نداده اند، رونویسی کرده، اتهامش همان تبلیغ علیه نظام به خاطر نامه سرگشاده اش پیرامون شرایط دوران بازداشت است.”

لازم به ذکر است، جلسه اول بازپرسی پریسا رفیعی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه و دومین جلسه بازپرسی هم در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس حاج مرادی، برگزار شده بود. 

 در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه دیوان عالی کشور, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه پریسا رفیعی را عینا تائید و این فعال دانشجوئی از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹,  برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد. 

پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست احمد زرگر با اتهامات با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود. 

 در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, زمانی که این فعال دانشجوئی در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شده بود مطلع شد که جلسه دادرسی با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود . 

با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، ماشالله احمد زاده، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود:“بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.

پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷  آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و  ادعا کرده بود:‌ هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!

سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی  بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود ۵ هزار نفر از جمله حداقل ۱۰۰ دانشجو نیز بازداشت شده بودند. 

برچسب هازندانیزندان اوینزندانزندانی سیاسیزندانی عقیدتیزندانیان سیاسی و عقیدتیفعال دانشجوییدادگاه انقلابشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانفعال دانشجوئیدادگاه انقلاب تهرانفعال صنفینقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشراستاد دانشگاه تهرانتفهیم اتهامزندانیان سیاسینقض حقوق شهروندی در ایراندانشجویان ستاره داردانشجویان در ایرانسرکوب دانشجویان در ایراندانشگاه تهرانبازداشت دانشجویان در ایراندانشجویان بازداشتینقض حقوق بشرد ر ایرانشورای صنفی دانشگاه تهرانسرکوبء دانشجویان در ایرانبازداشت پریسا رفیعیدانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهرانپریسا رفیعیشعبه ۲۶ دادگاه انقلابهنرهای زیبا دانشگاه تهرانشعبه۲۶ دادگاه انقلابصدور کیفرخواستکیفرخواستدانشگاه تهران مرکزشورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهرانزندانیان سیاسی در ایراندادگاه انقلاب صدور حکم حبسدانشجویان ایرانشعبه ۲۶ دادگاه انقلا تهرانشعبه ۲۶شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظرابلاغ کیفرخواستفعال صنفی دانشجویانابلاغی کیفرخواستحقوق بشر زندانیان سیاسیدانشجوی دانشگاه تهراندانشکده هنر دانشگاه تهرانشعبه۲۶دادگاه انقلاب تهرانمحرومیت از تحصیل دانشجویان در ایراندانشجویاندانشجویان دانشگاه تهرانپریسارفیعینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیتجمعات اعتراضی دانشجویان در ایراننقض حقوق دانشجویان در ایرانتجمعات دانشجویان در ایرانتظاهران دانشجویان در ایراندانشجویان در ایران4تجمعات اعتراضی در دانشگاه تهرانبازداشت دانشجویان دانشگاه تهرانتفهیم اتهام زندانیانحقوق زندانیان سیاسیشعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۶ دادگاه تهراندادگاه انقلاب شعبه ۲۶حقوق شهروندی دانشجویان در ایرانفعال صنفی دانشجویان در ایراننقض حقوق شهروندی دانشجویانتظاهرات دانشجویان در ایراناعتراضات دانشجویان در ایرانزندانیان سیاسی زندان اوینزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیحقوق نقض حقوق بشر در ایرانشعبه۲۶دادگاه انقلاب در تهرانشعبه26دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهرانپریسا رفیعی فعال صنفی دانشجویانشعبه 26دادگاه انقلاب تهرانشعبه26 دادگاه انقلاب تهرانفعال دانشجوئی پریسا رفیعیپریسا رفیعی فعال دانشجوییپریسا رفیعی فعال صنفی دانشجوئیپریسا رفیعی فعال دانشجوئیتفهیم اتهام پریسا رفیعیسرکوب فعالان صنفی دانشجویان در ایرانفعال دانشجویی پریسا رفیعیفعال دانشجویی پریسارفیعی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: