•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۶ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, دسامبر 7

گزارشی از وضعیت عباس چطروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

0
839

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه۱۳۹۹، عباس چطروز، فعال مدنی و زندانی سیاسی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را در اندرزگاه ۸ سالن ۲ زندان اوین سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، عباس چطروز، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۲ زندان اوین در حالی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی » سپری می کند که در پرونده ای دیگر هم با اتهامات جدید مورد تفهیم و بازپرسی قرار گرفته و در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “این زندانی سیاسی در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در حالی که برای رفتن به سر کار « رانندگی در تاکسی اسنپ » عازم شده بود بازداشت و پس از انتقال به مقر قرارگاه ثارالله واقع در محدوده افسریه تهران به سلول انفرادی در بند ۱ الف سپاه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی منتقل و پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و با توجه به پرونده ای که از قبل در مرحله اجرای احکام داشت برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود به اندرزگاه ۸ سالن ۲ زندان اوین منتقل شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در خصوص پرونده ای که عباس چطروز از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در آن مجموعاً به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود لازم به ذکر است، این فعال مدنی در آن پرونده به تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۸، به همراه سهیلا حجاب، در حالی که فعالیتهای مدنی را با یکدیگر انجام می دادند توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله وابسته به این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و در سلول انفرادی در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم شده بود سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین منتقل و پس از اتمام تفهیم اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت « محمد مقیسه » محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شد و تامین وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در آبان ماه ۱۳۹۸، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”

این منبع مطلع در ادامه تصریح کرد: “در خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از ارجاع پرونده عباس چطروز به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر محاکمه و حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا مورد تائید قرار گرفت و در حالی که برای اجرای حکم در انتظار ابلاغیه شعبه اجرای احکام کیفری در دادسرای زندان اوین بود در پرونده ای دیگر به اتهاماتی مشابه با پرونده اول توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.”

این منبع مطلع در خصوص اسامی بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در بند ۱ الف واقع در قرارگاه ثارالله افزود: “فردی با نام مستعار « اسماعیل شفیعی » بعنوان بازجوی عباس چطروز و سایر فعالان مدنی دیگر از جمله سهیلا حجاب بوده و این بازجوی امنیتی به دفعات این فعالان مدنی را تهدید به حذف فیزیکی و برخوردهای قهرآمیز کرده است.”

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هااطلاعات سپاهبند دو الف سپاهبند ۲ الف سپاهمحکومیت به حبس تعزیریمحمد مقیسهمحمدمقیسهاجرای حکم حبس تعزیریمحمد مقیسه دادگاه انقلابآزادی پس از اتمام حبس تعزیریبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریدادگاه انقلاب تهران محمد مقیسهشعبه۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانشعبه 28سپاه پاسدارانبند ۲ الف سپاه پاسداراناداره اطلاعات سپاهقاضی محمد مقیسهشعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانمحمدمقیسه ایبند۲الف سپاهصدورحکم حبس تعزیریبازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاهبنددوالف سپاه زندان اوینتائید حکم حبس تعزیریقاضی شعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانعباس چطروزحبس تعزیریشعبه ۲۸ دادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانقاضی محمد مقیسه اینقض حقوق بشر در ایران 4اطلاعات سپاه شهرستان اشنویهابلاغ حکم حبس تعزیریماموران اطلاعات سپاه پاسدارانشعبه28دادگاه انقلاب تهراناندرزگاه۸زندان اوینشعبه 28دیوان عالی کشورعباس چطروز زندانی سیاسیحقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراناندرزگاه ۸ زندان اوینبند یک زندان قرچکاندرزگاه۸ زندان اویناطلاعات سپاه ارومیهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیصدور احکام حبس تعزیریبند یک الفشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانشعبه 28دادگاه تجدیدنظرشعبه بیست و هشت دیوان عالی کشورزندانی سیاسی عباس چطروزنقض حقوق شهروندیشعبه ۲۸دادگاه انقلابمحمد مقیسه ایاندرزگاه هشت زندان اوینبازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداراناحکام حبس تعزیریحکم حبس تعزیریبند ۱ الفبند۱الف سپاهبند۱ الفقاضی شعبه۲۸ دادگاه انقلاببند یک الف سپاهنقض حقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانشعبه 28 دادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه اتقلاباندرزگاه 8 زندان اوینسازمان اطلاعات سپاهسلول انفرادی بند۲الف سپاهشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانبند یک الف سپاه پاسدارانبازجویی در اطلاعات سپاهبند۱الفشعبه۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانسازمان اطلاعات سپاه پاسداراننقض حقوق بشربند یک زندان اوینشعبه۲۸ دادگاه انقلابقاضی محمدمقیسه ایقرارگاه ثارالله سپاه پاسدارانمحمدمقیسه دادگاه انقلابحبس تعزیری زندانیان سیاسینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانبند۱الف سپاه پاسدارانبنددوالف اطلاعات سپاهشعبه 28دادگاه انقلاب تهرانشعبه 28دادگاه انقلاب در تهراناطلاعات سپاه پاسداراننقض حقوق بشرد ر ایرانصدور حبس تعزیریشعبه 28 دادگاه انقلاب تهرانصدور حکم حبس تعزیریمحمدمقیسه دادگاه انقلاب تهرانبنددوالف سپاهاجرای حبس تعزیریبند ۱ الف سپاه پاسدارانصدر حکم حبس تعزیریشعبه بیست و هشتنقض حقوق بشر در ایران اخبار

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.