•                  
دوشنبه , ۲۷ دی , ۱۴۰۰
دوشنبه, ژانویه 17

برگزاری دستکم ۵ تجمع اعتراضی

0
272

حقوق بشر در ایران –  امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت مسئولان در بخش های مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسانه آنها است جمعی از بازاریان شهرستان نقده، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در پالایشگاه نفت بیدبلند۲، جمعی از کشاورزان استان اصفهان، سهامداران بازار بورس، جمعی از کشاورزان استان اصفهان، در اعتراض به نقض حقوق شهروندی شان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از کشاورزان استان اصفهان در اعتراض به بی توجهی مسئولان این استان به مطالبات صنفی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض با برگزاری تجمع اعتراض خواهان پرداخت حق آبه کشاورزی آنها، بازگرداندن مسیر اب به رودخانه زاینده رود و توجه مسئولان استانی به مشکلاتی که آنها در زمینه خشکسالی و کم آبی با آن روبرو هستند شدند.

این کشاورزان در تشریح مشکلات خود اعلام کردند: “برداشت غیرقانونی از منابع آبی زاینده‌رود باید متوقف شود و باید حقابه‌های کشاورزان عادلانه تخصیص یابد.”

یکی از کشاورزان حاضر در این تجمع افزود: “از محل حقابه‌های ما برداشت‌های غیرقانونی می‌شود؛ این در حالیست که کشاورزان شرق اصفهان در تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی با دشواری مواجه هستند اما وزارت نیرو توجهی به مطالبات ما ندارد.”

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دهمین دور از اعتراضات گسترده و صنفی این کارگران

در جریان تجمع اعتراضی امروز، کارگران این واحد صنعتی با پیاده روی در محوطه این شرکت و تجمع در مقابل درب ورودی اصلی این مجتمع تولیدی صنعتی با سردادن شعارهایی از قبیل « کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد » نارضایتی خود را از تداوم بی توجهی، سرکوب و برخوردهای امنیتی با این کارگران ابراز کرده و خواستار پایان خصوصی سازی در این شرکت تولیدی صنعتی شدند.

این کارگران معترض همچنین نسبت به اخراج ۱۵ تن از همکاران آنها به دستور امید اسدبیگی اعتراض کرده و خواستار بازگشت به کار آنها شدند.

در جریان تجمع اعتراضی امروز محمد امیدوار، برای همکاران خود سخنرانی کرد و به تشریح وضعیت و مطالبات آنها از مسئولان این کارخانه پرداخت.

تجمع اعتراضی سهامداران بازار بورس

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از سهامداران بازار بورس در مقابل ساختمان سازمان بورس اوراق بهادار واقع در میدان ونک در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار تعیین تکلیف در مورد وضعیت سهام آنها که در پی رکود اقتصادی جاری در کشور منجر به ضرر دهی آنها شده از سوی مسئولان بازار بورس شدند.

سهامداران بازار بورس همچنین نسبت به متضرر شدن آنها و نبود امنیت سرمایه گذاری در بازار بورس به علت عدم حمایتهای دولتی از سرمایه و بازار بورس معترض هستند.

تجمع اعتراضی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در پالایشگاه بیدبلند ۲

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان ساکن شهرستان بهبهان در اعتراض به تداوم بیکاری و عدم استخدام آنها در پالایشگاه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض که تاز جوانان جویای کار هستند در جریان تجمع اعتراضی خود با در دست گرفتن پلاکاردهایی از اتمام تحصیلات دانشگاهی شان و عدم استخدام در پالایشگاه بید بلند ۲ واقع در بهبهان خبر دادند.

آنها پیش از این نیز در آزمون استخدامی و مصاحبه برای اشتغال در این واحد تولیدی صنعتی نفت و گاز شرکت کردند اما پس از قبولی مسئولان مربوطه از استخدام آنها سر باز زدند.

تجمع اعتراضی کسبه شهرستان نقده 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ، جمعی از بازاریان شهرستان نقده در اعتراض به تداوم تعطیلات کرونا و محرومیت از حق پشتیبانی اقتصادی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض خواهان در نظر گرفتن راهکاری جامع برای حمایتهای اقتصادی دولتی از آنها در برابر این تعطیلات هستند.

نبود بازار کسب و کار و کسادی خرید و فروش در بازار با توجه به نوسان قیمت کالاها و خدمات در کشور از جمله سایر مواردی است که این شهروندان نسبت به آن معترض هستند.

برچسب هاحقوق بشرتجمعات اعتراضیحقوق بشر در ایرانبازار بورس تهراناعتراض در بازار بورس تهرانتالار شیشه بازار بورس تهراناخبار هفتگینیشکر هفت تپهاستان اصفهانشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق بشر در ایرانسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهتجمعاتمجتمع کشت و صنعت هفت تپهتجمعات کارگریاشتغالتجمعات اعتراضی در ایراناشتغال جوانان در ایرانتجمعات خیابانی در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهتجمع اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانکشاورزان ورزنه اصفهانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهHumanrightsHuman RightsتجمعHuman rights in iranحقوق بشر در جمهوری اسلامیمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهپالایشگاه گازبیدبلندHumanrights in iranکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهپالایشگاهحقوق بشر درایرانپالایشگاه نفتپالایشگاه بید بلند ۲ بهبهانپالایشگاه نفت بید بلند بهبهانHuman Rights Watch of Iranسهامدارانپالایشگاه بید بلندشرکت پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ بهبهانHuman Rights Organizationحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانکشاورزان اصفهانکشاورزان استان اصفهانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهبازار بورس اوراق بهادار تهرانتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمع اعتراضی کشاورزانتجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرHumanrightsiniranمعوقات مزدی کارگرانhuman rights issues in iranhuman rights violation in iranviolation of humanrightshuman rights violationHuman Rights Supportersکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرHuman Rights Reporter in Iranکشاورزان در اصفهاناعتراضات کشاورزان استان اصفهانhuman rights activistکشاورزان ایرانمعوقات مزدی کارگران ایرانhuman rights activitiesHuman Rights (UDHR)حقابه کشاورزان خمینکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسهامداران بازار بورسپالایشگاه گاز بیدبلند۲ بهبهانکارگران پالایشگاه بیدبلندحقآبه کشاورزانکشت و صنعت نیشکر در هفت تپهپالایشگاه بید بلند دو در بهبهانمزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهآزمون استخدامی پالایشگاه بید بلندپالایشگاه بید بلند خلیج فارسپالایشگاه بیدبلندخلیج فارسحقوق بشر در ایران نیوزحقابه کشاورزان اصفهانسازمان بورس اوراق بهادار کشور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: