•                    
  •                  
شنبه , ۱۵ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, فوریه 4

احضار ۷ تن از کارگران نیشکر هفت تپه به پاسگاه انتظامی به اتهام اعتراض

0
898

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،  ۷ تن از کارگران معترض این واحد تولیدی صنعتی برای روز پنجشنبه به پاسگاه انتظامی مستقر در این کارخانه احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد امین حجازی، احمد شلاگه، رحیم حمدانی، میلاد لطیفی، محمد عبدلخانی، عظیم الکثیر و قاسم کثیر، هفت تن از کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با توجه به شکایت این کارخانه از آنها به اتهام « تحریک کارگران در اول مهر برای اعتصاب » به پاسگاه انتظامی مستقر در این کارخانه حاضر خواهند شد. 

براساس اعلام کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه: “باشکایت شرکت نیشکر هفت تپه،هفت نفر از کارگران به پاسگاه مستقر در هفت تپه احضار شدند. عنوان اتهام این کارگران، تحریک کارگران در اول مهر برای اعتصاب عنوان شده است. تاین احضار در حالی صورت گرفته که اضافه کار و حق نوبت کاری یا (حق شیفت) تیرماه کارگران هنوز پرداخت نشده است.”

سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

برچسب هاکارگرانفعال کارگریکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهتجمعات اعتراضی کارگران در ایراناعتراضات کارگران نیشکرمجتمع نیشکرمطالبات کارگران در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپه در ایراناستان خوزستان در ایرانمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهکشت و صنعت نیشکر در هفت تپهعظیم الکثیرخوزستانسرکوبسرکوب کارگرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهکارگران نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایراناخراج کارگران نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانیسرکوب کارگران شهرداری در ایرانمحمدامین حجازیمراجعه انتظامیکارگرمجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگراناحضار کارگران در ایرانسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران ایرانکارگران نیشکر در هفت تپهمحمد امین حجازینیشکر هفت تپهسرکوب شهروندان در ایرانسرکوب کارگران در ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب شهروندان عرب خوزستانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنیروی انتظامی استان خوزستانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپه شوشاحمد شلاگهمطالبات کارگریمجتمع کشت و صنعت هفت تپهسرکوب آزادی بیانکارگران نیشکرسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکرتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگرانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران کارخانه نیشکراحمدشلاگهکشت و صنعت هفت تپهسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب آزادی بیان و قلممتجمع نیشکر هفت تپههفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایراناخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران در جمهوری اسلامینیروی انتظامی در ایرانکارخانه نیشکر در هفت تپهرحیم حمدانیکشت و صنعتسرکوب فعالان مدنی در ایرانتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمحمد عبدلخانیکارگران در ایرانسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهکارگران ایرانکارگر نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمع کارگران نیشکر هقت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهکارخانه نیشکر هفتمحمدعبدلخانی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.