برچسب: کارگر در ایران

  • صدور حکم نهایی برای دو فعال کارگری

    جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد، از روند رسیدگی مثبت به پرونده دو موکل‌اش و صدور حکم نهایی دادگاه خبر ...