•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, اکتبر 21

برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

0
254

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, جمعی از مرغداران استان سمنان, کارگران اپرا تورهای تعمیر و نگهداری پستهای برق فشار قوی معروف به کلاه زردهای وزارت نیرو با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به نقض حقوق شهروندیشان اعتراضی کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز چهارشنبه ۴تیر ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دهمین روز تجمع اعتراضی خود را در محوطه این کارخانه برگزار کردند.

کارگران در جریان برگزاری این تجمع با حمل پلاکاردهایی خواستار اتحاد بیش از پیش در میان آنها شدند.

این شهروندان معترض می گویند: “همه ما از مسولان دولتی شهرستان برای رسیدگی کردن به مطالباتمان ناامید هستیم و اعتراض صنفی خود را در صورت بی‌توجهی به پرداخت مطالباتمان ادامه می‌دهیم”.

این کارگران معترض در ادامه افزودند: “قرار بود بدنبال برگزاری جلسه روز شنبه ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی با معاونت روابط کار وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۳ ماه حق بیمه فروردین، اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه در سوابق آنها ثبت شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و منتظر تمدید و تعویض دفترچه‌هایمان هستیم”.

در خاتمه دهمین روز این تجمع اعتراضی یوسف بهمنی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه برای این کارگران در مقابل درب دفتر حراست این شرکت سخنرانی کرد.

تجمع اعتراضی اپراتورهای وزارت نیرو « کلاه زرد »

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۴تیر ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران اپرا تورهای تعمیر و نگهداری پستهای برق فشار قوی معروف به کلاه زردهای وزارت نیرو در مقابل برق منطقه ای تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی آنها از جمله خواسته این کارگران عنوان شده است.

این شهروندان معترض در تشریح این اعتراض گفتند: “همه مجوزهای لازم برای تبدیل وضعیت اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق صادر شده است حتی خود وزیر نیرو این اجازه را صادر کرده اما سازمان توانیر در اختصاص چارت‌های خالی اهمال می‌کند”.

این کارگران در ادامه افزودند: ” دیگر با قرارداد کار معین، کار نمی‌کنیم؛ از وزیر نیرو درخواست می خواهیم زودتر به وضعیت بلاتکلیف چند هزار اپراتور فشار قوی برقِ سراسر کشور را روشن و تبدیل وضعیت را اجرایی کند.

تجمع اعتراضی مرغداران استان سمنان 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعی از مرغداران استان سمنان در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس گفته این شهروندان خواسته آنها مناسب سازی قیمت نهاده های طیور و قیمت مصوب متناسب با هزینه کرد آنها برای پرورش مرغ است. چرا که با توجه به این وضعیت این قادر به تامین و هزینه های پرورش و طیور نخواهند بود.

برچسب هافعالان سندیکای کارگران هفت تپهمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمجتمع هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمرغداریمطالبات مرغداران سمنانمطالبات کارگریمطالبات کارگری در ایرانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات کارگران در ایرانمطالبات کارگران شهرداریمعوقات مزدیمعوقات مزدی کارگرانمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگران شهرداریمعوقات مزدی در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی کارگراننقض حقوق شهروندی کارگران در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننی بر نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهنیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستاننیشکر هفت تپه در شوشنیشکرهفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهنافرمانی مدنی شهروندان در ایرانهفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهوزارت نیرو در ایرانیوسف بهمنی کارگر هفت تپهکلاه زردکلاه زردهاکلاه زردهای وزارت نیروکلاه زردهای توانیرکاگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشکارگران کلاه زردکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران اخراجی هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت هفت تپهامنیت شغلی کارگرانامنیت شغلی کارگران در ایراناپراتورهای پست برقاپراتورهای پست‌های فشار قوی برقاپراتورهای پستهای فشار قویاپراتورهای برق فشارقویاپراتورهای تعمیر و نگهداری وزارت نیرواخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهاستان خوزستاناستانداری سمنانبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهبرق منطقه ای تهرانتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات هفت تپهتجمعات کارگریتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات اعتراضی روز جهانی کارگرتجمعات اعتراضی روزانهتجمعات اعتراضی شهروندان در ایرانجهاد کشاورزی استان سمنانجامعه کارگرجامعه کارگر ایرانجامعه کارگریجامعه کارگری ایرانجامعه کارگری در ایرانجامعه کارگرانجامعه کارگران ایرانجامعه کارگران در ایرانحقوق و معوقات مزدیحقوق شهروندی کارگران ایرانحقوق شهروندی کارگران در ایرانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندی نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانسرکوب جامعه کارگریسرکوب جامعه کارگری در ایرانسرکوب جامعه کارگرانشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: