•                  
شنبه , ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 16

برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

0
327

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, ساکنان شهر قوشچی به همراه اهالی روستای قولنجی در استان آذربایجان غربی و جمعی از کارگران شاغل در شرکت مهاجر جم پالایشگاه شماره ۱۹عسلویه با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به نقض حقوق شهروندیشان اعتراض کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای نیشکر هفت تپه, امروز پنجشنبه ۵تیر ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یازدهمین روز از تجمعات اعتراضی خود را در مقابل دفتر مدیریت این شرکت در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و تداوم نابسامانی در این واحد صنعتی برگزار کردند.

در جریان برگزاری این تجمع اعتراضی یوسف بهمنی از کارگران این شرکت برای همکاران خود سخنرانی کرد و به شرح مشکلات و اهداف آنها از این تجمع اعتراضی پرداخت.

براساس این گزارش خواستهای کارگران بازگشت همکاران اخراجی آنها از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر به کارشان, پرداخت دستمزد های فروردین، و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی کارگران, محیا شدن امنیت شغلی برای کارگران این واحد صنعتی و برچیده شدن بخش خصوصی از این کارخانه است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت مهاجر جم پالایشگاه عسلویه

به گزارش حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵تیر ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در شرکت مهاجر جم پالایشگاه شماره ۱۹عسلویه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس اعلام این شهروندان معترض: بی توجهی پیمانکار این شرکت به وضعیت اقتصادی این کارگران باعث شده تا این تجمع اعتراضی شکل بگیرد.

از جمله مسائلی که این کارگران نسبت به آن ناراضی هستند توزیع وعده های غذای برای آنها از سوی پیمانکار این شرکت است که با توجه به قرارداد بین کارگران و شرکت پیمان کاری غذای کارکنان شیفت شب باید در شام به آنها رسانده شود اما شب گذشته این کارگران تا نیمه های شب گرسنه مانده بودند که البته این کار مسبوق به سابقه است.

تجمع اعتراضی ساکنان شهر قوشچی و روستای قولنچی

به گزارش حقوق بشر در ایران,  امروز پنجشنبه ۵تیرماه ۱۳۹۹، جمعی از شهروندان ساکن شهر قوشچی به همراه اهالی روستای قولنجی در استان آذربایجان غربی در مقابل درب ورودی بخشداری انزل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس این گزارش این شهروندان معترض در این تجمع اعتراضی مخالفت خود را با انتقال آب شهر قوشچی و قولنچی به سایر مناطق شدند و تاکید کردند که با اجرای این طرح عملاً ساکنان این شهر و روستا با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه خواهند شد.

برچسب هافعالان سندیکای کارگران هفت تپهمچتمع نیشکر هفت تپهمتهمان هفت تپهمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرمجتمع نیشکر هفات تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمجتمع هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمطالبات کارگر یمطالبات کارگریمطالبات کارگری در ایرانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات کارگران در ایرانمعوقات مزدیمعوقات مزدی کارگرانمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانمعوقات کارگرینقض حقوق بشردر ایراننی بر نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهنیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستاننیشکر هفت تپه در شوشنیشکرهفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپههفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران اخراجی هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهکشت و صنعتکشت و صنعت نیشکرکشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت هفت تپهپالایشگاهپالایشگاه نفتپالایشگاه عسلویهپرونده هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهاستان آذربایجان غربیاستان آذربایجانغربیاستان خوزستاناستان خوزستان در ایرانبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهبخشداری انزلتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات هفت تپهتجمعات کارگریتجمعات کارگری در ایرانتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی در ایرانجامعه کارگرجامعه کارگر ایرانجامعه کارگریجامعه کارگری ایرانجامعه کارگری در ایرانجامعه کارگرانجامعه کارگران ایرانجامعه کارگران در ایرانحقوق و معوقات مزدیحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانروستای قولنچیروستای قولنجیرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندی نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانسرکوب جامعه کارگریسرکوب جامعه کارگری در ایرانسرکوب جامعه کارگرانشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهشرمت مهاجر جمشرکت نیشکر هفت تپهشرکت کاغذ پارس هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: