•                  
شنبه , ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 31

برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی

0
138

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و جمعی از کشاورزان شهرستان هویزه در اعتراض به تداوم نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعی از کشاورزان شهرستان هویزه واقع در استان خوزستان, در اعتراض به ماموران سازمان آب که به همراه ماموران انتظامی برای جمع آوری لوله های مکش آب کانالهای آبیاری کشاورزی منطقه مراجعه کرده بودند تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

این شهروندان که از کشاورزان آن منطقه بودند با تجمع در مقابل ماموران سازمان آب که قصد داشتند جریان آب را از زمین هایی که از سوی اهالی زیر کشت شلتوک رفته و بخشی از آن آماده کشت است قطع کنند اعتراض کردند و مانع انجام این کار شدند.  

یکی از این کشاورزان معترض گفت: “همه این مشکلات و فشارها بر ما از این جهت است که ما از این منطقه مهاجرت کنیم اما بدانید اینجا سرزمین آبا و اجدادی ما است. آب برديد، نفت برديد و فرزندان ما بيكار هستند، گناه ما چیست؟

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه,  امروز پنجشنبه ۱۹تیر ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به بی تفاوتی و عدم وصول مطالبات معوقه مزدیشان اعتراض کردند.

 براساس این گزارش, آنها با برگزاری تظاهرات و حمل پلاکارد و سر دادن شعارهای اعتراضی از عملکرد فرماندار شهرستان شوش و غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که برای رفع مشکلات آنها تلاشی نمی کنند ناراضی هستند.

این کارگران, با هدف بازگشت همکاران اخراجی آنها از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر به کارشان, پرداخت دستمزد های فروردین، و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی کارگران, محیا شدن امنیت شغلی برای کارگران این واحد صنعتی و برچیده شدن بخش خصوصی از این کارخانه تجمعات اعتراضی را ادامه می دهند.

برچسب هاتجمعات اعتراضیحقوق بشر در ایراننیشکر هفت تپهمطالبات کارگریمطالبات مزدی کارگریسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهبحران آب در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهمطالبات مزدیمجتمع کشت و صنعت هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریتجمعات اعتراضی در ایرانمطالبات شهروندان در ایرانجامعه کارگریمطالبات معوقهتجمعات کارگرانکارگران ایرانفعالان سندیکای کارگران هفت تپهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهاب و فاضلابشهرستان هویزهکارگران نیشکرمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرکارگران هفت تپهمجتمع هفت تپهمطالبات شهروندیکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشلتوکشلتوک برنجشلتوک کاران شهرستان هویزهشلتوک کاران شهرستان شوشترنیشکر هفت تچپهمطالبات کارگران در ایرانجامعه کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمطالبات کارگری در ایراننیشکر هفت تپه در استان خوزستانمطالبات شهروندی در ایرانجامعه کارگران در ایرانتجمع اعتراضی کارگران در ایرانجامعه کارگری در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگری در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران ایرانیتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشتکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرنقض حقوق شهروندی کارگران در ایرانبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهجامعه کارگر ایرانجامعه کارگری ایرانکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهتجمعات کارگران در ایرانکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرتجمعات هفت تپهجامعه کارگرمطالبات مزدی شهروندان ایرانمطالبات مزدی کارگرانسندیکای کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانجامعه کارگرانمطالبات کارگر ییوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهجامعه کارگر یمطالبات شهروندی کارگران در ایرانکارگران نی برکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نی برکارگران نی شکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکربحران آب در خوزستانتجمعات اعتراضی کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهجهاد کشاورزی استان خوزستانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهبحران آبرسانیکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرتجمعات کارگرکارگران نیشکر در هفت تپهکشاورزان خوزستانشالیکاری برنجکانالهای آبرسانیکانال آبکانال آب در خوزستانکشاورزان هویزهآبرسانی کشاورزیشالیکاران هویزه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: