•                  
شنبه , ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 31

برگزاری دستکم ۱۴ تجمع اعتراضی

0
111

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی ساکن کرج, اصفهان, مشهد, ایلام, تبریز, بجنورد, کرمانشاه, اهواز, اراک, تهران, مناطق شمال غرب کشور, جمعی از کسبه کرمانشاه, جمعی از باغداران روستای ساتیار واقع در شهرستان پاوه در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهای کرج, اصفهان, مشهد, ایلام, تبریز, بجنورد, کرمانشاه, اهواز, اراک, تهران و مناطق شمال غرب کشور, در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی خود مقابل ادارات کل تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار  کردند.

براساس این گزارش حاضران در این تجمع اعتراضی که از بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی بودند  خواسته‌های اصلی خود را افزایش عادلانه مستمری‌ها و پرداخت تام و کمال بدهی‌های دولت به سازمان می‌دانند.

باقی مطالبات تجمع‌کنندگان، اجرای دقیق همسان‌سازی، افزایش سطح خدمات درمانی رایگان و رفع نیاز به بیمه تکمیلی، بهبود سطح رفاهی بازنشستگان و پرداخت سهم درمان کارگران است.

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز چهارشنبه ۲۵تیر ماه ۱۳۹۹، تداوم تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با برگزاری تظاهرات اعتراضی در سطح این شهرستان.

این تجمع اعتراضی با حضور گسترده کارگران این واحد صنعتی ادامه پیدا کرد و کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان از فلکه هفت تیر راهپیمایی برگزار کردند.

این کارگران, با هدف بازگشت همکاران اخراجی آنها از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر به کارشان, پرداخت دستمزد های فروردین، و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی کارگران, محیا شدن امنیت شغلی برای کارگران این واحد صنعتی و برچیده شدن بخش خصوصی از این کارخانه و آزادی ۴تن از فعالان کارگری بازداشت شده این تجمعات اعتراضی را ادامه می دهند.

تجمع اعتراضی کشاورزان روستای ساتیار کرمانشاه

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز چهارشنبه ۲۵تیر ماه ۱۳۹۹، جمعی از باغداران روستای ساتیار واقع در شهرستان پاوه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این شهروندان در اعتراض به قطع آب چشمه ای که برای آبیاری باغات و درختان ضلع غربی روستای ساتیار از آن استفاده می شد معترض شدند و اعلام کردند از زمانی که این آبرسانی متوقف شده درختان این روستا رو به خشک شدن هستند.

این شهروندان معترض اعلام کردند در حال حاضر درختانی با قدمت ۱۵۰سال در این باغات وجود دارد که بر اثر بی آبی رو به خشک شدن هستند.

تجمع اعتراضی کسبه استان کرمانشاه

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۵تیر ماه ۱۳۹۹، جمعی از کسبه کرمانشاه در اعتراضی به نحوه برخورد خشونت آمیز و یورش ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه به اماکن کسب این شهروندان و ضرب و جرح و تخریب اموال این کسبه به بهانه سد معبر تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

 براساس این گزارش, در حدود ۲۰۰تَن از ماموران واحد اجرائیات شهرداری کرمانشاه با یورش شبانه به اماکن کسب این شهر تابلوها و چادرهای حفاظتی که این کسبه برای تبلیغات و محافظت آنها در مقابل نور آفتاب نصب کرده بودند را بدون اخطار و یا اعلام قبلی به روشی خشونت آمیز پاره کرده و برخی دیگر را ضبط کردند.

کسبه ضمن اعتراض به نوع رفتار ماموران شهرداری کرمانشاه از مسئولان خواستند تا نسبت به این وضع رسیدگی کنند چرا که با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی وضعیت اقتصادی این شهروندان بسیار نامناسب است.

 

برچسب هاخشکسالینیشکر هفت تپهخشکسالی در ایرانسازمان تامین اجتماعیحقوق بازنشستگیکشت و صنعت هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهکشت و صنعتسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهبازنشستگان کشوریسندیکای نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات کارگرانفعالان سندیکای کارگران هفت تپهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهکارگران نیشکرمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهبحران خشکسالیسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر میان آبمجتمع نیشکرکارگران هفت تپهمجتمع هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت کاغذ پارس هفت تپهنیشکر هفت تچپهبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگری در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهمتهمان هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعیمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران شرکت آذر آب اراککارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهتجمعات کارگران در ایرانکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهبازنشستگان تامین اجتماعیکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرتجمعات هفت تپهپرونده هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نی برکارگران نی شکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکربحران زیست محیطیتجمعات اعتراضی کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکربازنشستگان تامین اجتماعی اصفهانکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهبازنشستگان تامین اجتماعی تهرانبازنشستگان تامین اجتماعی ایلاماداره تامین اجتماعیبازنشستگان تامین اجتماعی کرجبازنشستگان تامین اجتماعی بجنوردبازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاهبازنشستگان تامین اجتماعی اهوازبازنشستگان تامین اجتماعی اراککشاورزان کرمانشاهکشاورزان روستای ساتیارروستای ساتیار کرمانشاهآبیاری باغاتخشسکالی در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: