•                  
چهارشنبه , ۰۱ بهمن , ۱۳۹۹
چهارشنبه, ژانویه 20

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
172

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۴مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, کارگران شرکت هپکو اراک, کارگران بازنشسته شرکت دخانیات رشت, پرستاران و کادر بهداشت و درمان بیمارستان تامین اجتماعی در اصفهان و شیراز, پرستاران و کارمندان شاغل در بیمارستان خلیل شهرستان یاسوج, در اعتراض به نقض حقوق شهروندی و عدم وصول مطالبات شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با برگزاری چهلمین روز از تجمع اعتراضی نسبت به عدم تحقق مطالبات کارگری و صنفی خود اعتراض کردند.

براساس این گزارش کارگران با برگزاری این تجمع در مقابل دفتر نماینده شوش در مجلس و سخنرانی یوسف بهمنی یکی از نمایندگان این کارگران معترض بر عدم بی کفایتی مسئولان این واحد صنعتی که باعث بوجود آمد این مشکلات برای کارگران هفت تپه شدند تاکید کردند و خواستار پی گیری مطالبات مزدی آنها از طریق نماینده این شهرستان در مجلس شدند.

این کارگران, با هدف بازگشت همکاران اخراجی آنها از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر به کارشان, پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی کارگران, محیا شدن امنیت شغلی برای کارگران این واحد صنعتی و برچیده شدن بخش خصوصی از این کارخانه تجمعات اعتراضی را ادامه می دهند.

تجمع اعتراضی پرستاران و کارمندان بیمارستان جلیل یاسوج

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از خلیج فارس, امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، پرستاران و کارمندان شاغل در بیمارستان خلیل شهرستان یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها در مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویر احمد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۳ماه معوقات و مزایای حقوق پرستاران و عدم تحقق وعده های مسئولان بهداشت و درمان شهرستان یاسوج برای پی گیری در وصول مطالبات این پرستاران در این تجمع اعتراضی حاضر شدند.

در این تجمع اعتراضی با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز افرادی که در این بیمارستان بستری هستند به مراقبت در مان تعدادی از این پرستاران و کادر درمانی به نمایندگی از طرف سایر همکاران خود در این تجمع حضور پیدا کردند.

تجمع اعتراضی کارمندان بیمارستانهای تامین اجتماعی شیراز و اصفهان

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، پرستاران و کادر بهداشت و درمان بیمارستان تامین اجتماعی در اصفهان و شیراز به دلیل پرداخت نشدن ۴ماه حقوق و مزایا بر طبق بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۹، در محوطه این بیمارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس اعلام این شهروندان معترض: “هنوز داریم با حکم فروردین ۱۳۹۸، حقوق می‌گیریم و افزایش سال حقوق در ۱۳۹۹را برای ما هنوز لحاظ نکردند و با توجه به شرایط اقتصادی موجود این وضع قابل تحمل نیست”.

تجمع اعتراضی جانبازان و آزادگان بازنشسته از دخانیات گیلان 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از پایگاه تحلیل خبر رشت, امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران بازنشسته شرکت دخانیات رشت در اعتراض به سوء مدیریت و استفاده نابجا مقامات این شرکت در استخدام ها تجمع و اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض که از بازنشستگان شرکت دخانیات رشت هستند در اعتراض به سوء مدیریت در استخدام دوباره ۴۰بازنشسته در حالی که فرزندان و جوانان تحصیل کرده در استان گیلان بیکار هستند خواستار توجه و رفع این مشکل از سوی استاندار گیلان شدند.

تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از تسنیم, روز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به محقق نشدن وعده های مسئولان این شرکت برای پرداخت مطالبات مزدی و برقراری امنیت شغلی این کارگران در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران در جریان این تجمع اعتراضی اعلام کردند: “همه مطالبات کارگران شرکت هپکو صنفی است و این کارگران در اعتراضات اخیر خود خواستار پرداخت حقوق معوقه شان شدند. همچنین این کارگران خواستار تولید و کار در این شرکت هستند چرا که از حدود ۱۰ ماه پیش که مدیر عامل این شرکت تغییر کرده در حال حاضر خط تولید شرکت هپکو اراک تولید چندانی ندارد.

 

برچسب هاتجمعات اعتراضیشرکت هپکوکارخانه هپکو اراکنیشکر هفت تپهمطالبات کارگریمعوقات مزدیپرستارشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق شهروندیمطالبات مزدی کارگرینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهمطالبات مزدیهپکونقض حقوق شهروندی در ایرانکارخانه هپکواعتصاب کارگران هپکوامنیت شغلی در ایرانشرکت نیشکر هفت تپهشرکت نیشکرمیان آباشتغالتجمعات اعتراضی در ایرانمطالبات شهروندان در ایراناشتغال جوانان در ایرانتجمعات خیابانی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانمطالبات معوقهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهاشتغال زاییمطالبهتجمعات اعتراضی کارگراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهمطالبات شهروندانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهکارگران نیشکرمطالبات صنفیاعتراض کارگران هپکوهپکو اراکمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر میان آبمجتمع نیشکرمطالبات شهروندیکارکران نیشکرکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمطالبه گریمطالبات کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانامنیت شغلیحقوق و معوقات مزدیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانشرکت هپکو اراککارگران هپکو اراککارگران شرکت هپکو اراکمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمطالبات کارگری در ایراننیشکر هفت تپه در استان خوزستانکارگران هپکو در اراککارگران شرکت هپکوتجمعات اعتراضی شرکت هپکومطالبات شهروندی در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهشرکت هپکوی اراکمطالبات کارگران در شرکت هپکوی اراکشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هپکوشرکت هپکو در اراکتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هپکو اراکمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی به گرانی بنزیننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرمطالبات مزدی شهروندان در ایرانمطالبات مزدی شهروندان ایرانپرستارانمطالبات مزدی کارگرانکارگران شرکت هپکوی اراکهپکوی اراکمطالبات کارگران ایرانیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهمطالبات شهروندی کارگران در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهحقوق نقض حقوق بشر در ایرانکارگران نی بر نیشکر هفت تپهامنیت شغلی کارگرانمطالبات کارگران شهرداریتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرامنیت شغلی کارگران در ایرانمطالبه گری شهروندانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهمطالبات مدنی شهروندان در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات مزدی کارگران شهرداریکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمطالبات مزدی پرستارانمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشمطالبات مزدی کارگران کنتورسازیهپکو در اراککارخانه هپکو در اراکمعوقات مزدی کارگران هپکو اراکمطالبات مزدی کارگران هپکو اراکمطالبات کارگران هپکومعوقات مزدی کارگران هپکودخانیات رشتدخانیات استان گیلانپرستاران بیمارستان تامین اجتماعی اصفهانکادر درمان بیمارستان تامین اجتماعیمطالبات پرستارانمعوقات مزدی پرستاران اصفهانمطالبات مزدی پرستاران شیرازبیمارستان خلیلبیمارستان شهید خلیلبیمارستان خلیل یاسوجکادر درمان بیمارستان خلیل یاسوج

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: