•                  
چهارشنبه , ۰۹ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 30

برگزاری دستکم ۴ تجمع اعتراضی

0
71

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, کارگران شاغل در خطوط ابنیه راه آهن استان لرستان, بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران, کارگران شهرداری یاسوج, با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به نقض حقوق شهروندیشان اعتراضی کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کبنا نیوز, امروز دوشنبه ۶مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران شهرداری یاسوج همزمان با برگزاری جلسه علنی شورای شهر در اعتراض به محقق نشدن وعده های مسئولان این شهرداری در مقابل ساختمان شورای شهر یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران در بخشهای پاکبانی و فضای سبز شهرداری یاسوج شاغل هستند اعلام کردند: ” با احتساب تیر ماه ۹ماه است که حقوق نگرفته‌ایم، بخدا قسم صبح امروز صبحانه نخوردم و آمدم سَر کار، چونکه پول نداشتم. حقوق نمی‌دهند. پول برای نورچشمی‌ها در شهرداری هست، اما برای ما نیست. اگر اعتراض کنیم، و حرفی بزنیم برگه اخراج از کار به دستمان می دهند.

کارگر دیگری افزود: “شرایط تورم و اقتصادی را که خودتان بهتر می‌دانید. وقتی اعتراض می‌کنیم، فوراً ما را به اخراج تهدید می‌کنند. تعداد ۶۳نفر کارگر فضای سبز شهرداری یاسوج هستیم که بعضاً ۱۴سال، ۱۰سال، ۸ و ۹سال، کمتر و بیشتر سابقه کار داریم و چندین ماه است که حقوق‌مان را نمی‌دهیم و الان هم از مسئولان می‌خواهیم که برای رضای خدا دست ما را بگیرند”.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز دوشنبه ۶مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با برگزاری چهلمین و دومین روز از تجمعات اعتراضی نسبت به عدم تحقق مطالبات کارگری و صنفی خود اعتراض کردند.

 این کارگران معترض با تجمع در سطح خیابانهای شهر شوش و برگزاری تظاهرات اعتراضی همزمان با سر دادن شعارهایی بر علیه مسئولان استانی از جمله غلامرضا شریعتی, استاندار خوزستان و مسئولان شهری در شوش از جمله فرماندار این شهر خواستار برکناری این افراد به دلیلی بی کفایتی آنها شدند.

این کارگران, با هدف بازگشت همکاران اخراجی آنها از جمله ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر به کارشان, پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی کارگران, محیا شدن امنیت شغلی برای کارگران این واحد صنعتی و برچیده شدن بخش خصوصی از این کارخانه تجمعات اعتراضی را ادامه می دهند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, امروز دوشنبه ۶مرداد ماه ۱۳۹۹، بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خدمت آنها در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران بازنشسته که در اعتراض نسبت به عدم پرداخت سنوات خدمت در مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد (خیابان هنگام) تجمع کردند پس از مدتی با درخواست مدیریت به سالن کنفرانس ساختمان رفتند ولی با توجه به شلوغی سالن کنفرانس با درخواست مدیریت چند تن از نمایندگان برای مذاکره با مدیریت در سالن کنفرانس ماندند و سایر کارگران سالن کنفرانس را ترک کردند.

اکثر این کارگران بازنشسته اسفند ماه ۱۳۹۸بازنشسته شدند اما فقط به هر یک از آنان ۵۰ تا ۶۰ درصد حق سنوات شان پرداخت شد.

این کارگران بازنشسته پیش از این ۳مرتبه در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت تجمع کردند و هر بار با وعده مدیریت شرکت واحد به تجمع خود پایان دادند اما مدیریت به وعده خود عمل نکرده است.

تجمع اعتراضی کارگران ابنیه راه آهن لرستان 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانال تلگرامی رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن, امروز دوشنبه ۶مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران شاغل در خطوط ابنیه راه آهن استان لرستان در اعتراض به محقق نشدن وعده های مسئولان در پرداخت مطالبات معوقه مزدی این کارگران ضمن توقف کار و فعالیت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوق و معوقات مزدی و حق بیمه آنها که چندین ماه است به حساب تامین اجتماعی واریز نشده علیرغم مراجعات و پی گیریهای مکرر به هیئت های مدیریت تراورس برای حل این مشکل به نتیجه ای نرسید.

این کارگران تائید کردند وعده های مدیران بی عمل است و هیچ گاه به وعده هایی که برای پیگری و وصول مطالبات ما دادند عمل نکردند.

برچسب هاتجمعات اعتراضیحقوق بشر در ایرانکارگران در ایرانکارگراناستان لرستاننیشکر هفت تپهراه آهنکشت و صنعت هفت تپهکارگران شهرداریشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهنقض حقوق بشر در ایرانسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانیسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهمجتمع نیشکر هفت تپهشهرستان یاسوجسندیکای نیشکر هفت تپهتجمعاتمجتمع کشت و صنعت هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریشرکت واحد اتوبوس رانیتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات خیابانی در ایرانتجمعات کارگرانکارگران ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیفعالان سندیکای کارگران هفت تپهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران راه‌آهن ناحیه درود استان لرستاننقض حقوق کارگران در ایرانسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانسرکوب کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهشرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهشرکت واحدکارگران نیشکرمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفات تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهراه آهن زاگرسشرکت نیشکر میان آبمجتمع نیشکرشرکت واحد اتوبوسرانیکارگران هفت تپهکارگران خطوط ابنیه فنی در نواحی ریلی آذربایجانمجتمع هفت تپهکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تچپهمطالبات کارگران در ایرانبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهاعتصاب کارگران راه آهنسرکوب کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگران راه آهن در ایرانکارگران راه آهنتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران خطوط ابنیه راه آهنمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستانکارگران شهرداری در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگری در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران ایرانیتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراککارگران پاکبانیاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهتجمعات کارگران در ایرانکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی به گرانی بنزینسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرتجمعات هفت تپهمطالبات مزدی کارگرانسندیکای کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهکارگران راه آهن لرستاننگهبان نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نی برکارگران نی شکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران ابنیه راه آهنکارگران ابنیه فنی راه آهنکارگران پاکبانی در ایرانواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهشهرداری یاسوجبازنشستگان شرکت واحدتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهخطوط ابنیه راه آهن زاگرسمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات مزدی کارگران شهرداریکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرتجمعات کارگرکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکارگرتان نیشکرکارگران ابنیه راه آهن لرستانرا آهن لرستانبازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانیکارگران شهرداری یاسوج

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: