•                  
شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
یکشنبه, دسامبر 6

برگزاری دستکم ۳ تجمع اعتراضی

0
112

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۸مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, کارگران شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان ارومیه و جمعی از کارگران بازنشسته شرکت میان آب در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, پنجاه و ششمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با حضور جمعی از کارگران این واحد صنعتی تولیدی در سطح شهرستان شوش و در مقابل درب فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.

کارگران این واحد تولیدی صنعتی با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش و سردادن شعارهایی از قبیل « خوزستان بیچاره مسئول خوب نداره » نسبت به سوء مدیریت مسئولان استانی در خوزستان و همچنین مسئولان شهری در شهرستان شوش اعلام نارضایتی کردند.

در ادامه برگزاری این تجمع اعتراضی امام جمعه شهرستان شوش با ادعای رسیدگی به مشکلات این کارگران به تجمع اعتراضی اضافه شد و ابراهیم عباسی منجزی و عادل سرخه, دو تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه برای حاضرین در این تظاهرات اعتراضی سخنرانی کردند و به شرح مطالبات و مشکلات کارگران این واحد تولیدی صنعتی پرداختند. 

از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده این کارگران است.

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, امروز شنبه ۱۸مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان ارومیه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان خواهان پرداخت چندین ماه حقوق معوقه و همچنین سایر معوقات مزدی خود هستند و ضمن توقف کار در مقابل ساختمان بخش اداری این نیروگاه برای وصول مطالبات صنفی خود این تجمع اعتراضی را برگزار کردند.

لازم به ذکر است نیروگاه ترکیبی شهرستان ارومیه در فاصله ۲۵کیلومتری جاده ارومیه – شهرستان نقده « سولدوز » واقع شده و سوخت مورد استفاده در این نیروگاه گاز طبیعی است و از سال ۱۳۹۰ در راستای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شرکت میان آب شوش

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز شنبه ۱۸مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران بازنشسته شرکت میان آب شهرستان شوش در اعتراض به عدم وصول مطالبات صنفی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان که پس از پرداخت ۳۰سال حق بیمه از شرکت میان آب شهرستان شوش بازنشسته شدند در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خدمت آنها علیرغم رای صادره از سوی هیئت تشخیص و هیئت اداره کار شوش و الوان و ماده ۲۶قانون کار و بازرسی کار در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش تجمع اعتراضی صنفی خود را برگزار کردند.

برچسب هافرمانداری شهرستان شوشفعال کارگریفعال کارگری در ایرانفعالیتهای کارگران در ایرانفعالان کارگریفعالان کارگری نیشکر هفت تپهفعالان کارگری کامیارانفعالان کارگری در ایرانفعالان سندیکای کارگران هفت تپهمچتمع نیشکر هفت تپهمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرمجتمع نیشکر هفات تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمجتمع هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعتمجتمع کشت و صنعت نیشکرمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگرانمطالبات مزدی کارگران در ایرانمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات کارگران در ایرانمطالبات کارگران شهرداریمطالبات شهروندی کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایراننقض حقوق کارگران در ایراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندی کارگراننقض حقوق شهروندی کارگران در ایراننقض سرکوب احزابنی بر نیشکر هفت تپهنیروگاه ارومیهنیروگاه برق ارومیهنیروگاه سیکل ترکیبی ارومیهنیشکرنیشکر میان آب شوشنیشکر هفت تچپهنیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستاننیشکر هفت تپه در شوشنیشکر شوشترنیشکرهفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپههفت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهکارکران نیشکرکارگر نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهکارگران نیروگاه ارومیهکارگران نیشکرکارگران نیشکر میان آبکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران نیشکر در هفت تپهکارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانکارگران هفت تپه در شوشکارگران کارخانه نیشکرکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران ایرانکارگران ایرانیکارگران اخراجیکارگران اخراجی هفت تپهکارگران بازنشستهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکرکارخانه نیشکر میان آبکارخانه نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکارخانه هفت تپهکرامت پام نیشکر هفت تپهکشت و صنعتکشت و صنعت نیشکرکشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت هفت تپهاتحادیه کارگران ایراناتحادیه آزاد کارگران ایراناتحادیه آزادکارگران ایراناخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهاخراج کارگران ایراناسماعیل بخشی کارگر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهبازداشت شدگان هفت تپهبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات هفت تپهتجمعات کارگرتجمعات کارگریتجمعات کارگری در ایرانتجمعات کارگرانتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نی برتجمعات کارگران نیشکرتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپهتجمعات کارگران ایرانتجمعات کارگران در ایرانتجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی به گرانی بنزینتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات خیابانی در ایرانجامعه کارگران ایرانحقوق ماهیانه کارگران در ایرانحقوق معوقه کارگران در ایرانحقوق و مزایای کارگران در ایرانحقوق و سنواتحقوق کارگرحقوق کارگریحقوق کارگرانحقوق کارگران در ایرانحقوق شهروندی کارگران ایرانحقوق شهروندی کارگران در ایرانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهسنوات خدمتسنوات خدمت کارگرانسندی نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسیکل ترکیبیسرکوب فعالان کارگریسرکوب فعالان کارگران در ایرانسرکوب کارگرانسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانسرکوب کارگران ایرانیسرکوب کارگران در ایارنسرکوب کارگران در ایرانسرکوب کارگران در ایران گسرکوب کارگران در جمهوری اسلامیسرکوب کارگران شهرداری در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانسرکوب تجمعات در ایرانسرکوب جامعه کارگرانشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر میان آبشرکت نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر دهخداشرکت نیشکرمیان آبشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهشرکت صنعت نیشکرطارق کعبی نیشکر هفت تپهعادل سرخه فعال کارگریعادل سرخه کارگر نیشکر هفت تپه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: