•                  
یک شنبه , ۰۶ مهر , ۱۳۹۹
یکشنبه, سپتامبر 27

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
152

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, کارگران پیمانکاری سایت پسماند صفیره اهواز, جمعی از پرستاران بیمارستانهای مشهد, جمعی از اهالی روستاهای توابع شهرستان خمین, جمعی از کارگران و کارمندان واحد نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن تهران و کارگران شرکت تراورس, راه آهن کرج در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران کانال تلگرامی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن, روز چهارشنبه ۲۲مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران شرکت تراورس, راه آهن کرج در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق ماهیانه و سایر مطالبات مزدی و صنفی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران که در کارخانه تراورس سازی کرج مشغول به کار هستند با سد کردن مسیر حرکت و ریل قطار مسافربری نارضایتی خود را از نابسامانی شغلی ابراز کردند.

 براساس اعلام این کارگران: ” چهار ماه است که هیچ حقوقی به ما پرداخت نشده و در این شرایط سخت ما خانواده های ما در سخت ترین وضعیت اقتصادی و معیشتی قرار داریم.”

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن ایستگاه تهران 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانال تلگرامی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن, امروز پنجشنبه ۲۳مرداد ۱۳۹۹, جمعی از کارگران و کارمندان واحد نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در ایستگاه تهران که تعمیر و نگهداری خطوط ریلی را برعهده دارند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها در مقابل یکی از ساختمانهای اداری راه آهن تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از جمله مطالبات این شهروندان: “عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان باز نشسته, عدم پرداخت مطالبات صندوق پس انداز کارکنان راه آهن, پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارکنان راه آهن,” از سوی این کارگران معترض عنوان شده است.

تجمع اعتراضی کشاورزان روستاهای توابع شهرستان خمین

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز پنجشنبه ۲۳مرداد ۱۳۹۹, جمعی از اهالی روستاهای توابع شهرستان خمین که از کشاورزی آن منطقه هستند در اعتراض به پرداخت نشدن حق آبه آنها در مقابل فرمانداری شهرستان خمین تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان با شروع این تجمع اعتراضی با در دست گرفتن پلاکاردی که بر روی آن نوشته شده بود « حق آبه – حق آبه – حق آبه » نسبت احقاق حقوق شهروندی شان تاکید کرده و از مسئولان فرمانداری این شهرستان خواستار پیگیری و توجه به مطالبات این کشاورزان شدند.

 در جریان برگزاری این تجمع اعتراضی ماموران امنیتی نیز در محل حاضر شدند.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹, شصتمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با حضور جمعی از کارگران این واحد صنعتی تولیدی در مقابل درب فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.

این کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواستار توجه و رفع مشکلات صنفی خود شدند و از مسئولان شهری در شهرستان شوش و استانی در خوزستان خواستار پی گیری این مشکلات هستند.

در جریان تجمع اعتراضی امروز ۱۶۰ کارگر اخراج شده از واحد دفع آفات این مجتمع صنعتی با در دست گرفتن پلاکاردی خواهان بازگشت به کار شدند.

 از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده این کارگران است.

تجمع اعتراضی پرستاران مراکز درمانی مشهد

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹, جمعی از پرستاران بیمارستانهای مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی آنها در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان که در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی مشهد شاغل هستند در اعتراض به پرداخت تبعیض آمیز کارانه ها و عدم اجرای قوانین کار از جمله لحاظ نکردن سختی کار و سایر قوانین اجرائی در قانون کار برای آنها خواستار پیگری مشکلاتشان از سوی مسئولان استانداری خراسان رضوی شدند.

تجمع اعتراضی کارگران سایت پسماند صفیره اهواز

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اهواز ژورنال, امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹, جمعی از کارگران پیمانکاری سایت پسماند صفیره اهواز در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی این کارگران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس اعلام این کارگران معترض: “شماری از کارگران سایت پسماند صفیره اهواز که در بخش غیزانیه قرار دارد در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات خود مقابل ساختمان سازمان پسماند شهری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی تجمع کردند.”

این کارگران در ادامه افزودند: مسئولان شهری اهواز از ۱۰تیر ماه سال جاری فعالیت سایت پسماند «صغیره» را متوقف کرده و هیچ برنامه‌ای برای ادامه فعالیت آن ندارند بنابراین کارگرانی که غالب آنها را زنان و زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، با مشکل بیکاری و تامین معاش روبرو شده و هیچ خبری از پرداخت مطالبات مزدی آنها نیست.”

این کارگران در خاتمه افزودند: ” به نهادهای مختلف از جمله شورای شهر، دفتر امام جمعه و شهرداری این شهرستان مراجعه کردیم ولی تاکنون گره‌ از مشکل ما باز نشده است.”

برچسب هاتجمعات اعتراضیمراکز درمانینیشکر هفت تپهمطالبات کارگریمعوقات مزدیکشت و صنعت هفت تپهمعوقات کارگرینقض حقوق شهروندیمطالبات مزدی کارگرینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهمطالبات مزدینقض حقوق شهروندی در ایرانمجتمع کشت و صنعت هفت تپهحقوق شهروندی در ایرانشرکت نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریتجمعات اعتراضی در ایرانمطالبات شهروندان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانمطالبات معوقهتجمعات کارگرانسرکوب تجمعات اعتراضیفعالان سندیکای کارگران هفت تپهکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانکشاورزان ورزنه اصفهانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانمطالبات شهروندانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهمعوقات مالیکارگران نیشکرمطالبات صنفیمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهحق آبهحق ابههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپهمجتمع هفت تپهمطالبات شهروندیکارکران نیشکرکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران در ایرانبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایرانبازداشت شدگان هفت تپهکشاورزان اصفهانکشاورزان استان اصفهانحق آبه کشاورزانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران خطوط ابنیه راه آهنمعوقات مزدی در ایرانمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمطالبات کارگری در ایراننیشکر هفت تپه در استان خوزستانمطالبات شهروندی در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگری در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهمتهمان هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران شرکت آذر آب اراککارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهتجمعات کارگران در ایرانکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب تجمعات در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهتجمعات هفت تپهمطالبات مزدی شهروندان در ایرانمطالبات مزدی شهروندان ایرانپرستارانمطالبات مزدی کارگرانپرونده هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات معوقمطالبات کارگر یراه آهن کرجیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهپرستاران مشهدتجمع اعتراضی پرستاران مشهدمطالبات شهروندان ایرانمعوقات مزدی کارگرانمطالبات شهروندی کارگران در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهرضا دبیریان نیشکر هفت تپهمعوقات کارگرانطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نی برکارگران نی شکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران ابنیه راه آهنابنیه راه آهنواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهابنیه راه آهن شاهرودذابنیه راه آهن شاهرودکارگر ابنیه راه آهنکارگران در جامعه ایرانکارگران نی بر نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران شهرداریمطالبات کارگران شهرداریتجمعات کارگران ایرانمراکز درمانی در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرمطالبات معوقه کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهخطوط ابنیه راه آهن زاگرسمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهکارگران ابنیه راه آهن زاگرسکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانمطالبات مدنی شهروندان در ایرانمعوقات مزدی شهروندانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات مزدی کارگران شهرداریمعوقات مزدی کارگرکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمعوقات مزدی پرستاران مشهدسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهکارگران مطالبه گرمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرتجمعات کارگرکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهحق آبه کشاورزیافزایش هزینه حق آبهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشمطالبات پرستارانکارگران ابنیه راه آهن لرستانکارگران کارخانه نیشکرکرامت پام نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر میان آبفعالان کارگری نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپههفت تپه شوشهفت تپه خوزستانپرستاران بیمارستانهای مشهدنقض حقوق شهروندی پرستارانفرمانداری شهرستان خمینفرماندار شهرستان خمینکشاورزان شهرستان خمینروستاهای توابع شهرستان خمینمطالبات کشاورزانحق آبه کشاورزان خمینحقابه کشاورزان خمینابنیه راه آهن تهرانشرکت تراورس سازیکارگران تراورس سازی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: