•                  
سه شنبه , ۰۸ مهر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, سپتامبر 29

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
199

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, کارگران ماشین سازی هپکو اراک, کارگران قراردادی گیت های اخذ عوارض آزادراه قزوین، کارگران شاغل در شرکت پروفیل ساوه, اعضای تعاونی مسکن شهرک امیرالمومنین شهرستان پاکدشت, کارگزاران مخابرات روستائی, با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به نقض حقوق شهروندیشان اعتراض کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگزاران مخابرات روستائی که بصورت رسمی با شرکت مخابرات قرار داد دارند در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان نسبت به ابلاغ نشدن حکم کارگزینی و عدم پرداخت حقوق و مزایای رفاهی برابر با کارمندان دائمی این شرکت معترض و خواهان همسان سازی حقوق ماهیانه با کارمندان رسمی هستند.

با توجه به اعلام این شهروندان اکثر این افراد از قبل از خصوصی سازی در مخابرات در این شرکت شاغل هستند و دارای سابقه کار بالای ۲۵سال در مخابرات روستائی هستند اما هنوز حقوق مطابق کارمند رسمی به آنها پرداخت نمی شود و در حال حاضر نیز قرارداد دایمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند اما هنوز هیچ‌گونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی، مشمول آنها نمی‌شود.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, امروز سه شنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۹، شصت و پنجمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با حضور جمعی از کارگران این واحد صنعتی تولیدی در مقابل درب فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.

 این کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواستار توجه و رفع مشکلات صنفی خود شدند و از مسئولان شهری در شهرستان شوش و استانی در خوزستان خواستار پی گیری این مشکلات هستند.

در حالی این شهروندان کماکان نسبت به عدم توجه مسئولان به پرداخت مطالبات مزدی و صنفی آنها معترض هستند که مدیر کل دادگستری دادگستری شوش ادعا کرده حقوق معوقه و اردیبهشت م خرداد این کارگران پرداخت شده است.

از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده این کارگران است.

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن شهرستان پاکدشت

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز یکشنبه ۲۶مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرک امیرالمومنین شهرستان پاکدشت در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی ۱۸ماهه این شهروندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این شهروندان در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۸ماهه مبنی بر دریافت مجوز ساخت که باید از سوی شهرداری و ارگانهای مربوطه به آنها داده شود در خیابان اصلی شهرستان پاکدشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اعضای اتحادیه با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان “۴۰۰۰ خانواده بلاتکلیف، ۱۸ سال بلاتکلیفی، به تخلفات ۱۷ ساله اتحادیه تعاونی‌ها در پروژه امیرالمومنین پایان دهید” اجتماع کردند.

تجمع اعتراضی کارگران پروفیل ساوه

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در شرکت پروفیل ساوه در اعتراض به وصول نشدن مطالبات صنفی این شهروندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این شهروندان در اعتراض به بی توجهی مسئولان اداره کار و سایر مسئولان شهرستان ساوه به مطالبات مزدی این کارگران تجمع اعتراضی مذکور را برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران عوارضی قزوین 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران قراردادی گیت های اخذ عوارض آزادراه قزوین، در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۳۵ نفر از همکارانشان در نتیجه اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض، مقابل ساختمان سازمان حمل و نقل جاده‌ای تهران، تجمع کردند.

این شهروندان در جریان این تجمع اعتراضی یکی از مشکلات این شهروندان الکترونیکی شدن پرداخت عوارضی که منجر به بیکاری آنها شده عنوان کردند.

این شهروندان معترض در ادامه افزودند: “بیمه بیکاری آنها لغو و این کارگران در حال حاضر هیچ منبع درآمدی ندارند”.

تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران ماشین سازی هپکو اراک چهاردهمین روز اعتراضات صنفی خود را با هدف دستیابی به مطالبات صنفی خود برگزار کردند.

این کارگران معترض که از ۱۳ روز پیش با برگزار تجمعات اعتراضی در محوطه این شرکت خواستار دریافت مطالبات مزدی و گسترش تولید در این کارخانه هستند در تشریح مطالبات خود گفتند: “کارگران هپکو اراک امروز خلع ید مدیریت کارخانه را مطالبه کردند چرا که با گذشت ۸ ماه از آغاز فعالیت مدیریت کنونی، هنوز اقدامی در جهت راه‌اندازی تولید در این کارخانه صورت نگرفته و کارگران به حال خود رها شده است.”

معترضان در خاتمه تاکید کردند: باتوجه به اینکه در حال حاضر شاهد واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی هستیم از مسئولان این سازمان درخواست داریم هرچه سریعتر با تغییر مدیریت فعلی هپکو، افرادی لایق و اهل فن را در راس مدیریت کارخانه منصوب کنند تا هرچه سریعتر تولید در این واحد صنعتی بزرگ آغاز شود.

 

برچسب هاتجمعات اعتراضیشرکت هپکوکارخانه هپکو اراکمخابرات ایرانمخابراتنیشکر هفت تپهکشت و صنعت هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهکارگزاران مخابراتکشت و صنعتنقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهتعطیلی صنایع در ایرانصنایع در ایرانسندیکای نیشکر هفت تپهکارگزارهپکونقض حقوق شهروندی در ایرانکارگزاران مخابرات روستائیمخابرات روستائیکارخانه هپکواعتصاب کارگران هپکومجتمع کشت و صنعت هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی در ایرانجامعه کارگریکارگران ایرانفعالان سندیکای کارگران هفت تپهنقض حقوق کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهاتحادیه آزاد کارگران ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهعوارضکارگران نیشکراعتراض کارگران هپکوهپکو اراکمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهوزارت راه و شهرسازیکارگران هفت تپهمجتمع هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت کاغذ پارس هفت تپهمطالبات کارگران در ایرانبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایرانعوارضیبازداشت شدگان هفت تپهسرکوب کارگران ایرانتعاونی مسکنجامعه کارگران ایراننقض حقوق شهروندی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگزان مخابرات روستائیمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمطالبات مزدی کارگران در ایرانشرکت هپکو اراککارگران هپکو اراککارگران شرکت هپکو اراکمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستانکارگران هپکو در اراککارگران شرکت هپکوتجمعات اعتراضی شرکت هپکوجامعه کارگران در ایرانجامعه کارگری در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهسرکوب جامعه کارگری در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهشرکت هپکوی اراکمطالبات کارگران در شرکت هپکوی اراکمتهمان هفت تپهبیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد متهمان هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هپکوشرکت هپکو در اراککارگران ایرانیتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکاخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هپکو اراکمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرنقض حقوق شهروندی کارگران در ایرانبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهجامعه کارگر ایرانجامعه کارگری ایرانکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی به گرانی بنزیننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکرتجمعات هفت تپهجامعه کارگرمطالبات مزدی کارگرانپرونده هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهکارگران شرکت هپکوی اراکهپکوی اراکمطالبات کارگران ایرانجامعه کارگرانیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهجامعه کارگر یمعوقات مزدی کارگرانمطالبات شهروندی کارگران در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهاداره راه و شهرسازیرضا دبیریان نیشکر هفت تپهطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهعوارضی قزوینکارگران نی شکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرکارگران عوارضی قزوینکارگران عوارضیعوارضی استان قزوینواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکرواحد نقلیه نیشکر هفت تپهعوارضی قمکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکاغذ پارس هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ایرانسرکوب کارگران ایرانیبیمه بیکاریمطالبات کارگران شهرداریعوارضی قزوین ساوهتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرمطالبات معوقه کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایرانسرکوب جامعه کارگریکارگران اخراجی هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب جامعه کارگرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانمطالبات کارگران شهرداری خرمشهرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات مزدی کارگران شهرداریکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرکارگران نیشکر در هفت تپهپرداخت بیمه بیکارییوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعتکارخانه نیشکر هفت تپه شوشهپکو در اراککارخانه هپکو در اراکمعوقات مزدی کارگران هپکو اراکمطالبات مزدی کارگران هپکو اراکمطالبات کارگران هپکومعوقات مزدی کارگران هپکوکارگران کارخانه نیشکرشرت هپکو اراککرامت پام نیشکر هفت تپهکارگران شرکت هپکو در اراکماشین سازی هپکوکارگران نیشکر میان آبعادل سرخه کارگر نیشکر هفت تپهفعالان کارگری نیشکر هفت تپهکارخانه هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپهکشت صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر در هفت تپهکشت و صنعت میان آببازنشستگان کشت و صنعت میان آبهفت تپه شوشهفت تپه خوزستانکارگران عوارضی قمکارگران اخراج شده عوارضی قملوله و پروفیل ساوهکارگران لوله و پروفیل ساوهکارگران کارخانه لوله و پروفیل ساوهپروفیل ساوهتعاونی مسکن شهرستان پاکدشتتعاونی مسکن امیرالمومنین پاکدشتکارگزاران مخابرات تهرانکارگزاران مخابرات روستایینقض حقوق کارگران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: