•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

برگزاری دستکم ۱۴ تجمع اعتراضی

0
1338

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای لرستان، کرمان، تبریز، شهرستان شوش واقع در استان خوزستان، اهواز، اراک، کرج، تهران، مشهد، ارومیه، رشت، با تجمع در مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی این شهرها و همچنین کارگران فصلی نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری و کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی شان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از  بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور خواستار توجه به مطالبات قانونی خود شدند.

مهم‌ترین خواسته این بازنشستگان، تجدیدنظر در فرمول‌های همسان‌سازی است؛ آنها می‌گویند چرا سابقه استحقاقی بازنشستگان سخت و زیان‌آور در محاسبات همسان‌سازی منظور نشده است.

بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان هستند و می‌گویند: مقامات سازمان برای بهبود معیشت بازنشستگان باید به دولت فشار بیاورند تا مطالبات سازمان را بپردازد.

این بازنشستگان با انتقاد از وضعیت بد معیشتی خود، خواستار بهبود سطح زندگی کارگران بازنشسته هستند و معتقدند؛ افزایش ناچیز مستمری‌ها نمی‌تواند فاصله عمیق دریافتی بازنشسته با خط فقر را جبران کند.

در جریان برگزاری تجمع اعتراضی روز جاری بازنشستگان در تهران یکی از بازنشستگان برای حاضرین سخنرانی کرد به شرح مشکلات اقتصادی آنها پرداخت. این شهروند گفت که پس ۳۰سال خدمت و بازنشستگی با این تورم ماهیانه ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان حقوق ماهیانه دریافتی دارد که با این وضعیت اقتصادی این مبلغ برای ۵ روز زندگی در ایران کافی نیست.

تجمع اعتراضی کارگران فصلی « غیر نیشکری » کارخانه نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران فصلی « غیر نیشکری » کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اخراج شده از این شرکت در مقابل فرمانداری شهرستان شوش و در تجمع اعتراضی دیگر در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این شهروندان هدفشان از برگزاری این ۲ تجمع اعتراضی را بازگشت به ادامه کار و فعالیت در این مجتمع تولیدی صنعتی و همچنین تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم عنوان کردند.

تجمع اعتراضی کارمندان اخراجی بیمارستان امام خمینی کرج

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران اخراج شده از بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی معوق آنها در مقابل این مرکز درمانی تجمع اعتراضی برگار کردند. 

براساس اعلام این شهروندان پی از اخراج آنها از این مرکز درمانی بادی ۳ سال حقوق معوقه آنها پرداخت می شد اما تا به امروز وجهی به حساب آنها واریز نشده و آنها با حضور در مقابل این مرکز درمانی خواهان پرداخت حقوق معوقه شان هستند. 

برچسب هافعالان کارگری نیشکر هفت تپهفعالان سندیکای کارگران هفت تپهمچتمع نیشکر هفت تپهمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشمجتمع هفت تپهمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع کشت و صنعت هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهمطالبات مزدیمطالبات مزدی کارگریمطالبات مزدی کارگرانمطالبات مزدی کارگران در ایرانمطالبات کارگریمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایرانمطالبات کارگران در ایرانمطالبات شهروندیمطالبات شهروندی کارگران در ایرانمطالبات شهروندان در ایرانمطالبت کارگران در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننی بر نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در استان خوزستاننیشکر هفت تپه در شوشنیشکرهفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپههفت تپههفت تپه خوزستانهفت تپه شوشهیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهکارگران فصلیکارگران فصلی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکارگران نی بری نیشکر هفت تپهکارگران نی شکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه شوشکارگران نیشکر در هفت تپهکارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانکارگران هفت تپه در شوشکارگران اخراجی هفت تپهکارگران بازنشستهکارگران بازنشسته تامین اجتماعی در ایرانکارگران تامین اجتماعی در ایرانکارگران غیر نیشکریکارگران غیرنیشکریکارخانه نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت هفت تپهکشت صنعت نیشکر هفت تپهاخبار نقض حقوق بشر در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایراناخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران نیشکر هفت تپهاداره تامین اجتماعیاستان لرستانبیمه تامین اجتماعیبازنشستگان تامین اجتماعیبازنشستگان تامین اجتماعی لرستانبازنشستگان تامین اجتماعی مشهدبازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاهبازنشستگان تامین اجتماعی کرجبازنشستگان تامین اجتماعی اهوازبازنشستگان تامین اجتماعی ایلامبازنشستگان تامین اجتماعی ارومیهبازنشستگان تامین اجتماعی اراکبازنشستگان تامین اجتماعی اصفهانبازنشستگان تامین اجتماعی بجنوردبازنشستگان تامین اجتماعی تهرانبازنشستگان تامین اجتماعی خوزستانبازنشستگان تامین اجتماعی رشتبازنشستگان تامین ارومیهبازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهبازداشت کارگران هفت تپهتامین اجتماعیتامین اجتماعی کودکان در ایرانتامین اجتماعی کارگران در ایرانتامین اجتماعی اصفهانتامین اجتماعی خوزستانتامین اجتماعی در ایرانتامین اجتماعی شهروندانتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپهتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات اعتراضی در دانشگاه تهرانحقوق بازنشستگیحقوق شهروندی در ایرانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندی نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسازمان تامین اجتماعیسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب تجمعات مسالمت آمیز در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانشورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعیشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.