•                  
چهارشنبه , ۰۹ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 30

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
91

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, جمعی از کارگران شاغل در سد شفارود, دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان, جمعی از کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور, آبیاران خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان, کارگران شاغل در واحد اجرائیات شهرداری منطقه ۷ اهواز, در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در واحد اجرائیات شهرداری منطقه ۷ اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق ماهیانه و حق بیمه در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس اعلام این کارگران معترض: “با احتساب حقوق مرداد ماه ۶ ماه است که حقوق کارمندان واحد اجرائیات پرداخت نشده و با توجه به اینکه این افراد نیروی کار پیمانی هستند و بوسیله یک شرکت پیمانکار در این شهرداری کار می کنند لذا این شهروندان در وضعیت بلاتکلیف برای دریافت حقوق ماهیانه شان قرار گرفتند.”

تجمع اعتراضی آبیاران خانمیرزا

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۶شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از آبیاران خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق ماهیانه و ۲ ماه حق بیمه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ماه حقوق ماهیانه و همچنین ۲ماه حق بیمه که باید از طرف اداره آب پرداخت می شده معترض هستند با تجمع در مقابل ساختمان این اداره خواستار واریز حقوق معوقه و سایر مطالبات مزدی خود شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان راه آهن شمال غرب کشور

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن, امروز پنجشنبه ۶شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی این شهروندان در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در جریان برگزاری این تجمع اعتراضی کارکنان معترض راه آهن شمال غرب ایران با حمل پلاکاردهایی ضمن اعتراض به اجرای طرح خصوصی سازی که باعث شد سالها خدمت آنها در این شرکت دولتی ضایع شود خواستار لغو خصوصی سازی در راه آهن و بازگشت مالکیت این شرکت به بخش دولتی شدند.

 این شهروندان به پرداخت نشدن, سنوات خدمت و همچنین سایر مطالبات مالی که از طرف شرکت راه آهن به آنها پرداخت نشده معترض هستند.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران,  امروز پنجشنبه ۶شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع در مقابل دفتر نماینده شهرستان شوش در مجلس نسبت به عدم اجرای وعده های مسئولان استانی و شهری در مورد مطالبات صنفی این کارگران اعتراض کردند.

طی روزهای گذشته تنی چند از نمایندگان مجلس با ادعای بررسی مشکلات این کارگران از تهران به خوزستان سفر کردند حاضر شدند اما به جای پیگری مطالبات کارگران آنها را به پایان داده اعتراضات صنفی شان دعوت کردند..

از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده این کارگران است.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانال تلگرامی دانشجویان پزشکی, امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اعتراض به بی توجهی مسئولان این دانشگاه به مطالبات صنفی این دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 این دانشجویان معترض در واکنش به برگزاری آزمون پره انترنی پزشکی در این دانشگاه با تجمع در حیاط این مرکز آموزشی و حمل پلاکاردهای اعتراضی خواهان لغو برگزاری آزمون مذکور شدند.

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رضوانشهر نیوز, امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در سد شفارود واقع در اعتراض به پرداخت نشدم چندین ماه حقوق ماهیانه و حق بیمه آنها از حضور در محل کار سر باز زدند.

براساس اعلام این کارگران ۵ ماه است که حقوق ماهیانه آنها پرداخت نشده و با توجه به این مشکل از حضور در محل کارشان سر باز زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

لازم به ذکر است, سد شفارود بر روی رودخانه شفارود و در ۶ کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان رضوانشهر و در ۶۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان ساخته شده است.

این سد برای تامین آب شرب به میزان ۲۳ میلیون مترمکعب شهرستان های رضوانشهر، ماسال و تالش در غرب گیلان برای جمعیتی حدود ۲۱۰ هزار نفر در یک افق ۵۰ ساله مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برچسب هاتجمعات اعتراضیشهرداری تهراننیشکر هفت تپهشهرداری اهوازنافرمانی مدنیراه آهنحقوق شهروندیمعوقات مزدیدانشگاه علوم پزشکیکشت و صنعت هفت تپهکارگران شهرداریشهرداریمعوقات کارگرینقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهنقض حقوق شهروندی در ایرانمجتمع کشت و صنعت هفت تپهحقوق شهروندی در ایرانشرکت نیشکر هفت تپهدانشجویان در ایرانسرکوب دانشجویان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانکارگران ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیفعالان سندیکای کارگران هفت تپهنقض حقوق کارگران در ایرانسرکوبء دانشجویان در ایراناعتراضات کارگرانسرکوب دانشجویانتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهراه آهن مشهدمعوقات مالیکارگران نیشکرحقوق شهروندی درایرانسرکوب فعالان دانشجوئیمتجمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپههفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپهنیکشر هفت تپهشهرستان لردگانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتکه نیشکر هفت تپهراه آهن زاگرسکارکنان راه آهنراه آهن تبریزدانشجویان ایرانکارگران هفت تپهکارگران شهرداری اهوازمجتمع هفت تپهنافرمانی مدنی در ایرانکارخانه نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر فت تپههیئت مدیره سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهشرکت کاغذ پارس هفت تپهحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیسرکوب فعالان دانشجوییسرکوب فعالان دانشجوئی در ایرانکارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستانمطالبات کارگران در ایرانبازداشت شدگان اعتراضات هفت تپهمعوقات مزدی کارگران در ایرانبازداشت شدگان هفت تپهمعوقات مزدی فرهنگیان ایرانسرکوب کارگران ایرانراه آهن اراکشهرداری منطقه 7 اهواشهرداری منطقه 7 اهوازتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگران راه آهن در ایرانکارگران راه آهنتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران خطوط ابنیه راه آهناعتراضات کارگران در ایرانمعوقات مزدی در ایرانمچتمع نیشکر هفت تپهکاگران نیشکر هفت تپهراه آهن تراورسنیشکرهفت تپهسندی نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی شهروندان در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در شوشنیشکر هفت تپه در استان خوزستانکارگران شهرداری در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانتجمع کارگران نیشکر هقت تپهتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهمطالبات کارگران در شرکت هپکوی اراکمتهمان هفت تپهبیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد متهمان هفت تپهشورای اسلامی کار در مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران ایرانیتجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراکدانشجو در ایرانسرکوب دانشجویان ایراناخراج کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهسرکوب فعالان دانشجویی در ایرانمجتمع نیشکر هفت تپه در خوزستانمجتمع نیشکر هفت تپه در شهرستان شوشکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهاخراج کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ایرانمجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکارگر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکربازداشت کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهدانشجویانتجمعات اعتراضی دانشجویانمجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهیوسف بهمنی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران هفت تپه در شوشبازداشت کارگران هفت تپهکارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپهنیشکر هفت تپه در شوشاسماعیل بخشی کارگر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب جنبش‌های دانشجوئیتجمعات هفت تپهسرکوب دانشجو در ایرانحقوق شهروندی دانشجویان در ایرانپرونده هفت تپهسندیکای کارگران هفت تپهمطالبات کارگران ایراننقض حقوق شهروندی دانشجویانراه آهن کرجیوسف بهمئی کارگر نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانکارگران نی بری نیشکر هفت تپهنی بر نیشکر هفت تپهسرکوب تجمعات دانشجویانسرکوب شهروندان مطالبه گررضا دبیریان نیشکر هفت تپهکارگران راه آهن لرستانطارق کعبی نیشکر هفت تپهنگهبان نیشکر هفت تپهسرکوب تشکلهای دانشجویی در ایرانمنطقه ۸ شهرداری اهوازکارگران نی شکر هفت تپهحقوق شهروندی کارگران ایرانکارگران ابنیه راه آهنکارگران ابنیه فنی راه آهنابنیه راه آهنواحد نقلیه کشت و صنعت نیشکر هفت تپهواحد نقلیه نیشکر هفت تپهراه آهن اهوازابنیه راه آهن شاهروداهواز استان خوزستانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانکارگران نی بر نیشکر هفت تپهکاغذ پارس هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران شهرداریسرکوب کارگران ایرانیمطالبات کارگران شهرداریتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرپاکبانی شهرداری اهوازتجمعات اعتراضی کارگران ایراننقض حقوق کارگران ایرانکارگران اخراجی هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران ایرانراه آهن منطقه ای زاگرسکارگران ابنیه راه آهن زاگرسکارگران نیشکر هفت تپه شوشمطالبات کارگران هفت تپهکارگران هفت تپه در ایرانسد شفارودکارگران سد شفارودکارکنان سد شفارودمعوقات مزدی شهروندانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمطالبات مزدی کارگران شهرداریمعوقات مزدی کارگرکارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در شوشسندیکای کارگران نی شکر هفت تپهمطالبات کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات کارگران نیشکرکارگران نیشکر در هفت تپهیوسف بهمنی کارگر نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکر هفت تپهکارخانه نیشکر هفت تپه شوشکرامت پام نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر میان آبعادل سرخه کارگر نیشکر هفت تپهفعالان کارگری نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپهکشت صنعت نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر در هفت تپههفت تپه شوشهفت تپه خوزستاننقض حقوق کارگرانکارخانه نیشکر در هفت تپهکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی کارگران ابنیه راه آهنمطالبات کارگران ابنیه راه آهنسدشفاروددانشجویان دانشگاه علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی گیلانآزمون انترنراه آهن آذربایجان شرقیراه آهن آذربایجان غربیابنیه راه آهن آذربایجان غربیابنیه راه آهن آذربایجان شرقیمطالبات کارگران راه آهنآبیاران خانمیرزاآبیاران خان میرزاخانمیرزا شهرستان لردگانشهرداری منطقه هفت اهوازواحد اجرائیات شهرداریواحد اجرائیات شهرداری اهوازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلانعلوم پزشکی گیلان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: