•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۶ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, دسامبر 7

تعیین زمان دادرسی به پرونده سعید سنگر توسط دادگاه انقلاب ارومیه

0
420

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه جهت برگزاری جلسه دادرسی سعید سنگر، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، سعید سنگر – فرزند: مصطفی – متولد اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ – اهل شهرستان پیرانشهر و زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، از بابت اتهام « عضویت در گروههای معاند نظام « مجاهدین خلق», توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه خواهد شد. سعید سنگر از جمله زندانیان سیاسی قدیمی در ایران است که تا به امروز ۱۹ سال حبس را در زندان مرکزی ارومیه در محرومیت از حقوق شهروندی خود سپری کرده است. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهام مذکور محاکمه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور این حکم لغو و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در ابلاغیه ای که طی روزهای اخیر در زندان ارومیه به سعید سنگر ابلاغ شد این زندانی سیاسی روز دوشنبه ۲۹ دی ماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه خواهد شد.”

پیش از این نیز حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده سعید سنگر به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه را اطلاع رسانی کرده بود. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پرونده جدید خود از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام « مجاهدین خلق»”, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب در این شهرستان به ریاست “علی شیخلو”, در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, جلسه دادرسی بر پرونده سعید سنگر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “علی شیخلو” برگزار شده بود و این زندانی سیاسی از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام «مجاهدین خلق»,  با حضور وکیل تسخیری به جلسه دادرسی اعزام و مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ احضاریه ای کتبی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برای حضور در جلسه دادرسی احضار شد که به دلیل عدم حضور قاضی شعبه مذکور جلسه دادرسی لغو و به تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ موکول شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, سعید سنگر, پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, ارتباط با رسانه های معاند نظام و عضویت در گروههای معاند نظام «مجاهدین خلق»” توسط بازپرس شعبه مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

سعید سنگر, در سال ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود اما به دلیل عدم وجود سند بر علیه وی از اتهام مذکور تبرئه شده بود. 

سعید سنگر, پیش از این در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۸۶, از زندان مرکزی ارومیه به زندان مرکزی سنندج واقع در استان کردستان منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مجدداً در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

این زندانی سیاسی بعدها پس از انتقال به تهران و تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به مدت ۲ سال بطور بلاتکلیف در این زندان رها شده بود. نهایتاً در سال ۱۳۸۲ این فعال سیاسی  به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

در سال ۱۳۹۶, در حالی که سعید سنگر, این زندانی سیاسی شانزدهمین سال حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می کرد بنابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج حکمش به ۱۸ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

سعید سنگر، در شهریور ماه ۱۳۷۹, توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور، فاطمی، به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض در محله تجدیدنظرخواهی در سال ۱۳۸۲ به حبس ابد تغییر پیدا کرد.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هاحقوق شهروندیسازمان مجاهدین انقلاب اسلامیحقوق بشر درایرانحقوق بشر زندانیان سیاسینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیمرخصی زندانی سیاسیشهروندان شهرستان ارومیهشعبه۲دادگاه انقلاب ارومیهحبس تعزیری سعیدسنگرنقض حقوق بشر در ایرانسازمان مجاهدین خلقسعید سنگرشعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیهشعبه دادگاه انقلاب ارومیهزندانیان سیاسی در زندان ارومیهشعبه دو دادگاه انقلاب ارومیهاندرزگاه 1 سالن 2 زندان ارومیهشعبه1 دادگاه انقلاب ارومیهحقوق بشرنقض حقوق بشرزندانی سیاسی کوردشعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیهمحاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلقهواداری سازمان مجاهدین خلقزندانی سیاسی کورد در ایرانشعبه یک دادگاه انقلاب ارومیهشعبه2 دادگاه انقلاب ارومیهزندانی سیاسیشهرستان ارومیهزندانی سیاسی کردزندانی سیاسی در ایرانسازمان مجاهدین خلق ایراناداره اطلاعات شهرستان ارومیهزندانیان محبوس در زندان ارومیهشعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیهدادگاه انقلاب در ارومیهشعبه 2دادگاه انقلاب ارومیهحقوق بشر در ایرانزندانی سیاسی زندانی عقیدتیحقوق شهروندی درایرانبند عمومی زندان ارومیهاسامی زندانیان سیاسی زندان ارومیهشعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ارومیهزندان شهرستان ارومیهشعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیهشعبه2دادگاه انقلاب ارومیهمحاکمه سعید سنگرزندان ارومیهحقوق شهروندی در ایراناعضای سازمان مجاهدینسلول انفرادی زندان ارومیهدادگاه انقلاب شهرستان ارومیهشهروندان کرد زندانی سیاسیعلی شیخلو دادگاه انقلاب ارومیهشعبه۳ دادگاه انقلاب ارومیهمحاکمه سعیدسنگردادگاه انقلاب ارومیهبهداری زندان ارومیهحقوق بشر در جمهوری اسلامیهوادار سازمان مجاهدین خلق ایارنشعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیهبند ۱۲ زندان ارومیهزندان ارومیه در ایرانهواداری از سازمان مجاهدین خلقسعید سنگر زندانی سیاسیمحاکمه در دادگاه انقلابسازمان مجاهدیننقض حقوق بشرد ر ایرانشعبه اول دادگاه انقلاب ارومیهحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانهوادار سازمان مجاهدین خلقشهروندان کورد زندانی سیاسیسعیدسنگر زندانی سیاسیشعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیهحبس تعزیری سعید سنگر

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.