دوشنبه , ۲۹ اسفند , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, مارس 21

اخبار هفتگی نقض حقوق بشر در ایران

0
1042
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
برچسب هافعال حقوق بشراخبار زندانیان عقیدتیبازداشت و بیخبریشعبه ۱۵ دادگاه انقلاباحضار و بازداشتاخبار محیط زیستسرکوب فعالین حقوق بشر در ایرانشعبه۲۶ دادگاه انقلابمحکومیت به حبس تعزیرینقض حقوق شهروندی بهاییان در ایراناعلامیه جهانی حقوق بشر در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحبس تعزیری درجه ۸اخبار هفتگی نقض حقوق بشر در ایرانمحمد مقیسه دادگاه انقلابحکم حبس تعزیریمحاکمه زرتشت احمدی راغباخبار نقض حقوق بشراعلامیه جهانی حقوق بشرنقض حقوق شهروندیشعبه ۲۸ دادگاه انقلابگزارشهای نقض حقوق بشر در ایرانگزارش نقض حقوق بشر در ایرانسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانفعال حقوق بشر در ایرانبازداشت و بی خبرینقض حقوق شهروندی بهائیان ایرانشعبه 28 دادگاه انقلاب تهرانمحاکمه در دادگاهبازداشت شهروندان کورد در ایرانحقوق شهروندی پیروان اهل تسنن در ایرانبازداشت فعالان ترک آذربایجانیبازداشت و بیخبری از شهرونداننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانبازداشت شهروندان کوردفعال حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزیدادگاه انقلابمحاکمهاخبار نقض حقوق پیروان ادیان در ایرانبازداشت شهروندان کردبازداشتگاه اداره اطلاعاتاخبار سرکوب دراویشربازداشت و بیخبریمحرومیت از حقوق شهروندی در ایراندادگاه انقلاب صدور حکم حبساخبار حقوق بشرصدور حکم حبس تعزیریسرکوب وکلای حقوق بشر در ایراناجرای حکم حبس تعزیریاحکام حبس تعزیریبازداشت شهروندان آذری در ایراناجرای حبس تعزیریصدر حکم حبس تعزیریحقوق بشر در ایراندادگاه انقلاب ارومیهاخبار کارگراناخبار ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیاناخبار نقض حقوق پیروان ادیاندادگاه انقلاب سنندجشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرانحقوق شهروندی درایراننقض حقوق شهروندی بهاییان ایرانوبسایت حقوق بشر در ایرانحقوق بشر بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایراناخبار سرکوب شهروندان در ایرانشعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهرانصدورحکم حبس تعزیریمحاکمه بازداشت شدگان آبان ۱۳۹۸تائید حکم حبس تعزیریحبس تعزیریشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانفعالان حقوق بشر در ایرانبازداشت و بلاتکلیفیحقوق شهروندی در ایرانبازداشت شهروندان در ایرانشعبه ۲۶ دادگاه انقلابشعبه ۲۸دادگاه انقلابنقض حقوق شهروندی بهائیان در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایرانحقوق بشر درایراننقض حقوق بشر درایرانمحاکمه شهروندان بهائی در ایرانمحاکمه فعالان ملی مدنیبازداشت و سرکوب آزادی بیانابلاغ حکم حبس تعزیریآزادی پس از اتمام حبس تعزیریحبس تعزیری محمد نوریزاداخبار هفتگی نقض حقوق پیروان ادیاندادگاه انقلاب تبریزنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانبازداشتگاهبازداشت فعالین حقوق بشر در ایرانبازداشت و بازجوئیشعبه ۳۶ دادگاه انقلابحقوق بشر در جمهوری اسلامیاخبار نقضاحضار و محاکمهحقوق بشر حقوق شهروندیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانبیانیه نقض حقوق بشر در ایرانحبس تعزیری زندانیان سیاسیمحاکمه فعالان مدنی در ایرانبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریمحاکمه شهروندان آذریحقوق بشراخبارحقوق شهروندینقض حقوق بشربازداشت شهرونداناخبار زندانیان سیاسینقض حقوق بشرد ر ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان در ایرانحقوق شهروندی اهل سنت در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایراناخبار هفتگی نقض حقوق بشرحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیمحاکمه شهروندان در ایرانشعبه پانزده دادگاه انقلاب تهرانحقوق بشر در ایران۴محاکمه فعالان رسانه ایحقوق نقض حقوق بشر در ایرانمحاکمه شهروندان ترکبازداشتاخبار هفتگیدادگاه انقلاب تهرانسازمان حقوق بشر در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندیاخبار پیروان سایر ادیانسرکوب مدافعان حقوق بشر در ایراناخبار هفتگی نقض حقوق پیروان ادیان در ایرانصدور حبس تعزیریمحاکمه شهروندانشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهرانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸صدور احکام حبس تعزیریابوالقاسم صلواتی دادگاه انقلاب تهران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.