•                  
چهارشنبه , ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
چهارشنبه, اکتبر 20

تداوم بازداشت مژده افتراقی و هوشمند طالبی شهروندان بهائی ساکن اصفهان

0
311

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، هوشمند طالبی و مژده افتراقی، زوج بهائی ساکن اصفهان و محبوس در زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان کماکان در شرایط بلاتکلیف در بازداشت به سر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، مژده افتراقی و همسر وی هوشمند طالبی، شهروندان بهائی ساکن ویلا شهر اصفهان و محبوس در زندان دولت آباد و زندان دستگرد اصفهان، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت  در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند. این شهروندان در دومین روز شهریور ماه سال جاری به ترتیب پس از مراجعه به اداره اطلاعات اصفهان و نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شدند. 

یک منبع مطلع در تشریح وضعیت این زوج بهائی به حقوق بشر در ایران گفت: “با توجه به اینکه بازجوئی ها از این شهروندان بهائی به اتمام رسیده و این افراد دوران بازپرسی خود را با ۲ اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « ارتباط با دولتهای متخاصم و مخالف جمهوری اسلامی » سپری و مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند اما بازپرس در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان از تبدیل قرار قضائی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه سر باز می زند و این این زوج بهائی در وضعیت بلاتکلیف در این ۲ زندان بسر می برند. هر دفعه خانواده و وکیل مدافع آنها به شعبه بازپرسی مراجعه می کند فقط به آنها وعده می دهند اما هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.”

لازم به ذکر است، مژده افتراقی در پی مراجعه به اداره اطلاعات اصفهان و همسر وی هوشمند طالبی، هم در پی یورش ۵ تن از ماموران اداره اطلاعات اصفهان در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, به منزل شخصی آنها در ویلاشهر اصفهان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان جهت بازجوئی منتقل شدند. 

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

اکثر بازداشتهای از این دست مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هافعالیت بهائیان ایرانفعالیت بهائیان در ایرانمژده افتراقیمژده افتراقی شهروند بهاییمژده افتراقی شهروندبهائیمحاکمه شهروندان بهایی در ایرانمحرومیت از تحصیل بهائیان ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبیمحرومیت از حقوق شهروندی بهائیان ایرانمحرومیت شهروندان بهاییمدیران جامعه بهائیان ایراننقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایراننقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایراننقض حقوق بهائیان ایراننقض حقوق بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبینقض حقوق شهروندی بهائیان ایراننقض حقوق شهروندی بهائیان در ایراننقض حقوق شهروندان بهایی در ایراننقض حقوق شهروندان بهاییاننمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلسنمایندگان اقلیتهای مذهبی در ایرانهوشمند طالبیهوشمند طالبی شهروند بهائیهوشمند طالبی شهروندبهاییهوشمند طالبی شهروندبهائیهوشمندطالبیهوشمندطالبی شهروندبهائیوضعیت قضائی پیروان سایر ادیان در ایرانگلستان جاوید بهائیان ایرانگزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان سایر ادیانپلمپ محل کسب بهائیان ایرانپلمپ محل کسب بهائیان اصفهانپیروان سایر ادیانپیروان سایر ادیان ایر انپیروان سایر ادیان در ایرانپیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیپیروان سایر دینها در ایرانپیروان سایر در ایراناقلیتهای مذهبیاقلیتهای مذهبی در ایراناقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیاخبار پیروان سایر ادیانبهاییان اصفهانبهائیبهائیانبهائیان ایرانبهائیان اصفهانبهائیان در ایرانبازداشتبازداشت مژده اقترافیبازداشت و بلاتکلیفیبازداشت و بی خبریبازداشت و بیخبریبازداشت و بیخبری از شهروندانبازداشت شهروندانبازداشت شهروندان بهاییبازداشت شهروندان بهایی در اصفهانبازداشت شهروندان بهائیبازداشت شهروندان بهائی در ایرانبازداشت شهروندان در ایرانتفتیش منازل شهروندان بهایی در ایرانتهدید بهائیان ایرانتبعیض بر اقلیتهای مذهبیتبعیض بر اقلیتهای مذهبی در ایرانتبعیض علیه بهائیان ایرانتحصیل اقلیتهای مذهبیتحصیل شهروندان بهایی در ایرانجامع بهائیان ایرانجامعه بهاییجامعه بهایی ایرانجامعه بهاییانجامعه بهاییان ایرانجامعه بهاییان در ایرانجامعه بهائیجامعه بهائی ایرانجامعه بهائی در ایرانجامعه بهائیانجامعه بهائیان امریکاجامعه بهائیان ایرانجامعه بهائیان در ایرانجامعه جهانی بهائیانحق تحصیل شهروندان بهایی در ایرانحقوق پیروان سایر ادیان در ایرانحقوق اقلیتهای مذهبیحقوق اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق بشر بهائیان ایرانحقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در ایرانحقوق شهروندی بهائیان ایراندانشگاه مجازی بهائیان ایرانرهبران جامعه بهائیان ایرانسرکوب پیروان سایر ادیانسرکوب پیروان سایر ادیان در ایرانسرکوب پیروان سایر ادیان در جمهوری اسلامیسرکوب اقلیتهای مذهبیسرکوب اقلیتهای مذهبی در ایرانسرکوب اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامیسرکوب بهائیانسرکوب بهائیان ایرانسرکوب بهائیان ایران .سرکوب بهائیان در ایرانسرکوب جامعه بهاییان در ایرانسرکوب جامعه بهائیسرکوب جامعه بهائی ایرانسرکوب جامعه بهائی در ایرانسرکوب جامعه بهائیان ایرانسرکوب جامعه بهائیان در ایرانسرکوب شهروندان بهاییسرکوب شهروندان بهایی ایرانسرکوب شهروندان بهایی در ایرانسرکوب شهروندان بهایی در جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان بهائیسرکوب شهروندان بهائی در ایرانشهروند بهائیشهروندان بهاییشهروندان بهایی ایرانشهروندان بهایی در ایرانشهروندان بهایی در جمهوری اسلامیشهروندان بهائیشهروندان بهائی در ایرانشهروندان بهائی در جمهوری اسلامیضبط لوازم شهروندان بهایی در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: